โปร เน็ต ais ถูกๆ

โปร เน็ต ais ถูกๆ

โปร เน็ต ais ถูกๆ สิทธิ์การใช้แรงงานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้ภายหลังจากได้รับ SMS รับรองกรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุการใช้งานที่ระบุ สิทธิ์ที่ได้รับจะหมดโดยทันทีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสิทธิ์การใช้แรงงานและก็อัตราค่าบริการที่กำหนด

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปร เน็ต ais ถูกๆ สำหรับในการใช้งานภายในประเทศ และก็การใช้แรงงานปกติเพียงแค่นั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเพื่อผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการบริหารจัดแจงโครงข่ายตามสมควร ยกตัวอย่างเช่น

จำกัดหรือลดความเร็วในเรื่องที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากโดยตลอด การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด แล้วก็/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงการค้า หรือมีการใช้ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบหรือนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมต่อผู้รับบริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

เคารพในสิทธิมนุษยชนแล้วก็การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโครงการเอไอเอสสร้างอาชีพคอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการ “เอไอเอสสร้างอาชีพ คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้พิการ”ดำ เนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 9 ปีโดยเริ่มจากการร่วมแรงกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดที่เมืองไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดรับผู้พิการทางสายตาเข้ามาทำ งานเป็นบุคลากรคอลเซ็นเตอร์เอไอเอส และก็ให้การช่วยเหลือสิ่งที่ใช้ในการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อาทิเช่นการนำ เทคโนโลยีซึ่งสามารถดักจับความขยับเขยื้อนที่คีย์บอร์ดรวมทั้งหน้าจอแสดงผลลัพธ์ เพื่อแปลงเป็นเสียงพูดให้พนักงานผู้ทุพพลภาพทางสายตาสามารถรู้ถึงเนื้อความที่พิมพ์โต้ตอบกับลูกค้าได้การพัฒนาสมรรถนะในการทำ งาน และก็การจัดสิ่งแวดล้อมการทำ งานที่สมควร โดยบุคลากรผู้พิการจะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการต่างๆตามมาตรฐานขององค์กรเหมือนกับพนักงานทั่วไป

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการให้โอกาสให้ผู้ทุพพลภาพทางสายตาได้สามารถก้าวผ่านข้อจำ กัดทางด้านสังคม มีอาชีพป้อมอาจ และใช้วิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว กำเนิดความภาคภูมิใจในการดำ รงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับ

ในขณะที่เอไอเอสก็ได้พนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่มีความขมักเขม้นตั้งมั่นสำหรับเพื่อการทำ งาน และก็มีความภักดีต่อหน่วยงานมาร่วมงานต่อมาในปี2554 เอไอเอสได้ขยายช่องทางด้านวิธีการทำ งานไปสู่ผู้พิการในด้านอื่นๆเช่นผู้พิการทางร่างกายและก็ผู้พิการทางการได้ยิน โดยกลุ่มผู้พิการทางสายตาแล้วก็ทางร่างกายจะได้รับมอบหมายให้บริการลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษ รวมถึงการนำ เสนอบริการและก็แคมเปญต่างๆการให้บริการรับ-ส่งแล้วก็ยกเลิก

SMS แทนลูกค้า ฯลฯ สำ หรับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจะได้รับมอบหมายให้บริการคอลเซ็นเตอร์ภาษามือผ่านเว็บแคม ที่เรียกว่าบริการ AIS iSign เพื่อบริการแก่ลูกค้าผู้มีความผิดพลาดทางการได้ยินแบบเดียวกันโดยบริการAISiSignนี้ถือว่าช่วยสร้างให้บริการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ มีความต่างกับคู่แข่งขันในด้านการบริการลูกค้าตอนนี้เอไอเอสมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการจำนวน 117 คน เป็นผู้พิการทางสายตา 45 คน เป็นผู้พิการทางการได้ยิน8 คนและผู้พิการทางร่างกาย64คน โดยมีศูนย์ปฏิบิตการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์แก่ผู้ทุพพลภาพจำนวน 12 แห่งทั่วทั้งประเทศ แล้วก็กำหนดเป้าหมายที่จะขยายศูนย์กระทำการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ผู้ทุพพลภาพให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

ประกาศความตั้งใจและก็ให้คำมั่นคำสัญญาสำหรับในการเคารพนับถือสิทธิเด็กเอไอเอสตระหนักถึงความสำ คัญของสิทธิเด็กที่เกี่ยวโยงกับการดำ เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการดำ เนินธุรกิจ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะสำหรับในการเกื้อหนุนสิทธิเด็กด้วยการร่วมแผนการ

“การดำ เนินธุรกิจโดยยกย่องแล้วก็ช่วยเหลือสิทธิเด็ก”

(Children’s RightandBusinessPrinciples – CRBP)มาตั้งแต่ปี2558 โปร เน็ต ais ถูกๆ  โครงการดังที่กล่าวถึงแล้วเป็นโครงการที่สถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับหน่วยงานทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีหลักปฏิบัติสำหรับเพื่อการดำ เนินงานที่เคารพนับถือสิทธิเด็กรวมทั้งปกป้องการเสี่ยงจากความประพฤติปฏิบัติอันส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดในสิทธิเด็กโดยครอบคลุมทั้งยังบทบาทในสถานประกอบการ

(Workplace) หน้าที่ในตลาด (Marketplace) แล้วก็บทบาทในชุมชนและก็สิ่งแวดล้อม (Community and Environment) อันเป็นต้นสายปลายเหตุที่จะนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีการดำ เนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตามสัญญาสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติ ภายใต้คำปัญญาว่า “เอไอเอสจะลงไปทำความเข้าใจและประเมินผลกระทบจากการดำ เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ค่าของเอไอเอส

ทั้งผลกระทบเชิงบวกและก็เชิงลบต่อสิทธิแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพของเด็กตามกรอบหนทางของ CRBP เพื่อให้สามารถรับรู้ เข้าใจและก็สนองตอบผ่านหลักการและก็หลักการดำ เนินธุรกิจของเอไอเอสได้อย่างเหมาะควร”จากการประมาณในปี2559 เอไอเอสพบว่าตลอดทั้งกรรมวิธีการดำ

เนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำเอไอเอสได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สิทธิมนุษยชนของเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ และก็เราได้มีการสนับสนุนให้ผู้ช่วยเหลือทางธุรกิจทำตามข้อบังคับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งในระดับหลักการและก็มาตรการอาทิเช่น การบรรจุเรื่องการเคารพนับถือสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานไม่ถูกกฎหมายไว้ในประมวลจริยธรรมธุรกิจ แผนการแล้วก็ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ

รวมทั้งจรรยาบรรณคู่ธุรกิจการกำ ครั้งดหลักเกณฑ์เลือกพันธมิตรร้านผู้แทนจำ หน่ายให้ควรมีการว่าว่าจ้างแรงงานที่ถูกตามกฎหมายและไม่ใช้แรงงานที่แก่ต่ำลงมากยิ่งกว่า

18 ปียิ่งกว่านั้น ในปี2559 เอไอเอสได้จัดงานกิจกรรมฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจสำหรับการดำ เนินธุรกิจโดยนับถือรวมทั้งสนับสนุนสิทธิเด็กแล้วก็สร้างกรรมวิธีมีส่วนร่วมของพนักงานโดยพนักงานที่เข้าร่วมมาจากสายงานต่างๆอีกทั้งสายงานปฏิบัติการ

สายงานการคลัง สายงานจัดซื้อ สายงานโปรโมทฯลฯซึ่งสำหรับการทำกิจกรรมฝึกหัดและการประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรได้มีส่วนร่วมสำหรับในการประเมินหาผลพวง การเสี่ยงรวมทั้งจังหวะ ในเรื่องสิทธิเด็ก จากขั้นตอนการดำ เนินธุรกิจในขณะนี้ของเอไอเอสตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ การช่วยกันเสนอแนวคิดเพื่อเอไอเอสพัฒนาแผนการรวมทั้งแผนการที่จะช่วยสนับสนุนสิทธิเด็กมากมาย โดยขอสรุปเนื้อหาของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้

1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้(Training Session)เพื่อการวัดผลกระทบ รวมทั้งการหาแนวเพื่อการเคารพและเกื้อหนุนสิทธิเด็ก

2) กิจกรรมแลกทำความเข้าใจ(ExerciseSession)เพื่อการวัดผลกระทบใจความสำคัญสิทธิเด็กในกิจกรรมหลักในการดำ เนินธุรกิจ

3) กิจกรรมระดมสมอง(WorkshopSession) เพื่อวิธีการดำเนินการที่องค์กรสามารถนำสิทธิเด็กไปประสมประสานกับแผนการทางธุรกิจและก็กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงาน

จากประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานชุนชนสโมสรที่นุ้ยได้รับมอบหมาย

ให้ลงพื้นที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ทำ ให้มีโอกาสได้มองเห็นวิถีชุมชนความเป็นอยู่ของชาวบ้านใกล้สถานีฐานของพวกเราในแต่ละภูมิภาคอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านบางพื้นที่ที่ยังขาดเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะการลงพื้นที่เพื่อไปสร้างขวัญและกำ ลังดวงใจให้กับชาวชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อหนุนกิจกรรมหรือแผนการด้านต่างๆให้กับชุมชนใกล้สถานีฐาน

ได้แก่แผนการ แอปอสม.ออนไลน์โครงการอุ่นใจไฟริมทางหรือการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของดีชุมชนลงวารสารมิตรชุมชนมาช่วยโฆษณา เป็นต้น ซึ่งบางโอกาสที่ลงพื้นที่จะพบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบางจำพวกที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ คุณย่า ตา คุณยายกำลังลดน้อยรวมทั้งอาจเลือนหายไปจากวิถีชุมชนเขตแดนการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน โปร เน็ต ais ถูกๆ

เพื่อนำ ข้อมูลช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนใกล้สถานีฐาน ทำ ให้ชาวบ้านเกิดรายได้เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่หายไป ยังเป็นการช่วยสงวนสินค้าแคว้นและก็วัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง ในส่วนของแผนการ “อุ่นใจ ไฟข้างทาง” นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางหน่วยงานชุมชนชมรมเอไอเอส

ได้เล็งมองเห็นถึงจุดสำคัญรวมทั้งได้ขยายพื้นที่ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบเปิด-ปิดได้อัตโนมัติสู่ชุมชนใกล้สถานีฐานโดยใช้กระแสไฟของสถานีฐานเอไอเอส ของเราเอง ถือว่ามีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้ในเรื่องที่กระแสไฟฟ้าหลักของชุมชนมีปัญหา ก็ยังคงมีแสงสว่างจากสถานีฐานของเราที่ยังให้บริการความปลอดภัยแก่ชุมชนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยพวกเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงพนักงานเอไอเอสแม้กระนั้นชาวบ้านยังเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติการด้านชุมชนชมรมของเอไอเอสมากจ้ะ

หนูเป็นเด็กไทยใหญ่ เกิดที่เมียนมาร์ เพียงพอคุณพ่อและก็คุณแม่เลิกกันแม่ก็พาหนูกับพี่อีก2คนเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย พี่ๆกับแม่รับจ้างรายวันไปเรื่อยๆสุดแต่ว่าผู้ใดจะมาจ้าง ก็เลยจำต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยจนถึงท้ายที่สุดแม่ก็เอาหนูมาฝากไว้กับตาแล้วก็ยาย ที่ อำเภอเชียงดาว จ.จังหวัดเชียงใหม่

หนูก็เลยได้เรียนหนังสือนานๆแม่ก็จะส่งเงินมาให้แต่มันก็น้อยมากหนูเลยไปรับจ้างทางานในไร่ส้มตอนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และตอนปิดเทอมจะได้มีเงินเก็บไว้จ่ายค่าเทอมตอนจะจบมัธยม3อาจารย์เอารายการคนเก่ง หัวใจเข้มแข็งมาฉายให้ดูและให้เด็กนักเรียนสมัครโดยเขียนเรียงความมาส่งแต่ไม่มีใครกล้าสมัครมีแค่หนูที่เขียนไปในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าบางทีก็อาจจะไม่ผ่านแม้กระนั้นก็รออย่างมีหวังจนจดหมายได้รับการพินิจพิเคราะห์แล้วก็ได้รับจังหวะจากแผนการสานรักคนเก่งหัวใจแกร่งจนได้เรียนต่อม.ปลายแล้วก็สอบเข้าแพทย์ได้มาจนกระทั่งตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 รู้สึกดีหัวใจและก็ภูมิใจมากมายจ้ะขอบคุณโครงการดีๆจากเอไอเอสมากมายเลยจ๊าที่มอบอนาคตรวมทั้งชีวิตที่ดีให้กับหนู

การดำ เนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพสกนิกรไทยภายใต้ “สานรัก”สานรัก ช่วยเหลือสถาบันครอบครัวช่วยเหลือให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำ คัญของครอบครัวรวมทั้งร่วมใจกันสานสายสัมพันธ์ที่ความรักความผูกพันของครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นผ่านกิจกรรมนานาประการรูปแบบ เป็นต้นว่า AISFamily Rally เพื่อสายดวงใจไทย” และ “AISFamilyWalk Rally สมทบทุนมูลนิธิอา

นันทมหิดล” ที่ทำ ให้สมาชิกครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันซึ่งได้มีการจัดงานกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2536 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีสานรัก คนเก่งหัวใจแข็งโครงงานที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2544

เพื่อมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ทุนเล่าเรียนให้กับเยาวชนที่ได้รับเลือกเฟ้นเข้าโครงงานฯจนถึงจบในระดับปริญญาตรีรวมทั้งมีการเผยแพร่เรื่องราวของเยาวชนในโครงการผ่านสื่อออนไลน์และก็เครือข่ายสังคม อาทิเช่น YouTubeแล้วก็Facebook

เพื่อให้เยาวชนสานรักเป็นตัวอย่างและก็แรงจูงใจให้แก่เยาวชนคนอื่นในสังคมตลอดระยะเวลาการดำ เนินโครงงานสานรักคนเก่งหัวใจแกร่งมีเยาวชนที่รับทุนเล่าเรียนเป็นจำนวนกว่า 700 คน และก็มีผู้ที่สำ เร็จการเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีกว่า140 คน โดยเอไอเอสได้มอบทุนการเรียนไปแล้วรวมเป็นเงินกว่า 36,700,000 บาท

สานรัก สานสังคมไทยเป็นการดำ เนินงานโดยมุ่งหมายเพื่อทดแทนสังคมวงกว้างด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนประเทศไทยให้ดีขึ้นในทุกช่วงวัยยกตัวอย่างเช่น

• “ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์เร่งด่วนแห่งชาติ(สพฉ.)ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน1669สายด่วนที่ชีวิต” ให้ลูกค้าเอไอเอสสามารถเรียกรถพยาบาลเมื่อเกิดเหตุรีบด่วนผ่านแอปพลิเคชัน EMS 1669 ระบบชัดเจนพิกัดที่เกิดเหตุไปยังสถาบันการแพทย์เร่งด่วนแห่งชาติอัตโนมัติ เพื่อส่งกลุ่มกู้ชีพออกทำการช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉินได้อย่างทันการ

• “ลานสุขภาพเอไอเอส” โดยร่วมกับโรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ชุมชนต่างๆรอบสถานีฐานที่ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ในการเกื้อหนุนการออกกำ ลังกาย โดยจัดสร้างลานสุขภาพชุมชน พร้อมเครื่องออกกำลังกายจำพวกต่างๆรวมทั้งคู่มือวิธีการใช้งาน ตลอดจนแบบบันทึกการออกกำ ลังกาย

เพื่อติดตามสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนหันมาตั้งใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำ ลังกาย โดยตอนนี้ มีสุขภาพเอไอเอสทั้งผอง10 จังหวัด12 ที่

ลูกค้าของพวกเรา

ความท้าทายและช่องทางตอนนี้เทคโนโลยีแล้วก็บริการโทรคมนาคมได้พัฒนาไปสู่สมัยที่การเชื่อมต่อติดต่อสื่อสารเป็นมากกว่าการติดต่อระหว่างบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยได้ขยายไปสู่ “ยุคโซเชียล” ที่สร้างการเชื่อมต่อในวงกว้างจากบุคคลสู่สาธารณะจากกลุ่มสู่กรุ๊ปทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวแล้วก็ความเบิกบานใจมีความรวดเร็วในการเข้าถึงเป็นอย่างมาก ผลที่ได้อย่างแจ้งชัดคือ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นย้ำความครอบคลุมรวมทั้งความรวดเร็วของโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาแล้วก็มีความต้องการใช้งานแล้วก็ความคาดหมายที่นานัปการจากแต่ละกลุ่มเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีข้อวิตกกังวลใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์และการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวซึ่งในอนาคตอีก5-10ปีต้นเหตุเหล่านี้จะยิ่งทวีจุดสำคัญเพิ่มขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่สมัย5G

ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยสร้างให้เกิดการเชื่อมต่อในอีกแบบอย่างที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อติดต่อกับวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์ให้กำเนิดบริการแปลกใหม่ที่ตอบสนองการดำรงชีวิตที่เรียกว่าดิจิตอลอย่างกว้างขวางเป็นต้นว่าแนวความคิดเรื่องระบบบ้านอัจริยะที่มีเครื่องใช้ไม้สอยอำ นวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับผู้อาศัยได้ทุกหนทุกแห่ง(smarthome) ระบบรถยนต์ขับเขยื้อนด้วยข้อมูลอัจริยะ (smart car)

และก็ยังรวมทั้งต้นแบบเมืองที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้บริการสาธารณะมีความสบายไม่มีอันตรายยิ่งขึ้น(smart city)การพัฒนาเหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งที่ต้องการองค์ประกอบพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและบริการทางด้านดิจิทัลที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นอีกทั้งจังหวะ

และความท้าของผู้ให้บริการสำหรับเพื่อการสร้างธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่เพื่อตอบปัญหาสังคมแล้วก็ผู้คนให้ดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและก็ช่วยสร้างจังหวะใหม่ๆแล้วก็สมรรถนะใหม่ๆในการดำ เนินธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเอไอเอสได้ปรับกรรมวิธีการดำ เนินธุรกิจให้มุ่งสู่การเป็น “ผู้เสียสละบริการดิจิทัลไลฟ์” ภายใต้คำมั่นสัญญาทางด้านบริการเป็น “ที่สุดจากใจ ที่ 1 การให้บริการ” เพื่อคงจะความเป็นหัวหน้า ในธุรกิจรวมทั้งสร้างจังหวะทางธุรกิจใหม่ๆวิธีการบริหารจัดการ

นอกจากการขยายเครือข่าย4G แล้ว เอไอเอสยังคงเอาจริงเอาจังขยายเครือข่ายโทรศัพท์เขยื้อนระบบ3G ไปยังพื้นที่ไกลห่าง ที่จะตอบสนองความอยากใช้งานทั้งยังบริการเสียงและก็บริการข้อมูลของมวลชนในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้คนประเทศไทยได้ได้โอกาสเข้าถึงโลกดิจิทัลได้ในทุกพื้นที่และจากความสำ เร็จในการวางเครือข่ายให้ครอบคลุมอย่างรวดเร็วนั้นในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้นำ เทคโนโลยี

4×4 MIMO มาเปิดให้บริการ รวมทั้งการให้บริการเทคโนโลยีLTE Advance (Carrier Aggregation)ในเขตพื้นที่เมืองสำ คัญๆเพื่อเป็นสมรรถนะการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นสำ หรับลูกค้า ในกลุ่มที่มีการใช้งานสูงที่มีโทรศัพท์รองรับทั้งยัง 2CA (1800/2100)และก็3CA(900/1800/2100)รวมทั้งเอไอเอสได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการใช้แรงงานเทคโนโลยีนี้มากขึ้นในปี

2560 เพื่อรองรับการใช้แรงงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่แมื่อเอไอเอส เป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับใบอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมเขต 1800เมกะเฮิรตซ์ไปเมื่อธ.ค. 2558 และสามารถเปิดให้บริการ 4G ได้ตั้งแต่ต้นปี2559 เอไอเอสได้เร่งพัฒนาเครือข่ายจนกระทั่งสามารถครอบคลุมพลเมืองได้98%ของปริมาณประชาชนทั้งหมดทั้งปวงได้ภายในเวลา 1 ปีเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่ายด้วยบริการ

AISSuper WiFiเพื่อการใช้แรงงานอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพสูงขึ้นในพื้นที่ตึกแล้วก็ร้านเพิ่มเติมจากโครงข่าย3G และก็ 4G เอไอเอสเปิดให้บริการ“เอไอเอสซุปเปอร์ไวไฟ”ด้วยเทคโนโลยีWirelessAC ตามมาตรฐานIEEE802.11acที่มีประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง650 เมกะบิตต่อวินาทีโดยเมื่อรวมกับบริการ “เอไอเอสไวไฟ” เดิม ทำ ให้จุดบริการไวไฟของเอไอเอส ณ สิ้นปี2559 มีทั้งสิ้น 80,000 จุด ทั้งประเทศ

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก