โปร 5g ais

โปร 5g ais

โปร 5g ais แผนการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือโครงข่าย AIS ที่มอบสิทธิประโยชน์นี้แทนความกังวลให้กับลูกค้าที่สมัครร่วมโครงงาน AIS One-2-Call! Top Up Insurance Loyalty Program เพียงแค่นั้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยตลอดเมื่อเพิ่มเงินตามข้อตกลงที่ระบุ โดยความป้องกันที่ท่านได้รับนั้นเป็นประกันภัยอุบัติเหตุของบมจ. แอกซ่าสัญญาประกันภัย

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปร 5g ais ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC อาจเริ่มต้นมองเห็นการฟื้นฟูสภาพภายหลังจากพบผลพวงจากวัววิด-19 เมื่อปีที่ล่วงเลยไป ถึงแม้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีความชักช้าจากการจำกัดการเดินทาง แล้วก็นักเดินทางยังมีความซบเซา แม้กระนั้นอย่างไรก็ตามทาง AIS

กำลังหาทางควบคุมค่าใช้สอยสำหรับในการลงทุนในปีนี้ให้เหลือไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ถ้าเกิดเทียบกับที่มีการลงทุนในปี 2563 ปริมาณ 35,000 ล้านบาท โดยบริษัทกำลังส่งเสริมธุรกิจ fixed-line แล้วก็ enterprise เพื่อจะกระจัดกระจายการเสี่ยงออกไปจากธุรกิจติดต่อเขยื้อนที่ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างหนัก ซึ่งมีแรงกดดันสำหรับในการลดอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ดีภายใต้การประลองสูงของธุรกิจติดต่อสื่อสาร แม้กระนั้น AIS ยังมีลักษณะท่าทางที่จะเป็นหัวหน้าในสมัย 5G เพราะเหตุว่ามีคุณภาพบริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทได้รับแบนด์วิดท์เยอะที่สุดสำหรับเพื่อการประมูล 5G ในก.พ. โดยได้แบนด์วิดท์ทั้งปวง 1,310 MHz ระหว่างที่ TRUE ได้ 890 MHz แล้วก็ Total Access ได้คลื่น 200 MHz

โดยสิ่งที่น่าดึงดูดตามมา AIS บางทีอาจชำระเงินเงินปันผลที่ 70% ในปีนี้ โดยมั่นใจว่าเป็นเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายให้ถี่ถ้วนสำหรับในการเปิดตัวโครงข่าย 5G เพราะว่าบริษัทตั้งงบใช้จ่ายเงินลงทุนน้อยลง 14-29% ในปี 2564 ภายหลังจากมากขึ้น 75% ในปีที่ล่วงเลยไป เพราะว่ามีแผนในการจะเบาๆ โปร 5g ais ขยายบริการ 5G ในพื้นที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์ 5G สูง พร้อมทั้งการจ่ายเงินในคลื่นความถี่ 5G ที่ช้านานขึ้น 7-10 ปี ควรช่วยลดแรงกดดันในเรื่องกระแสการเงินสดด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีข้อโต้เถียงตามกฎหมายของ AIS กับ TOT ยังคงอยู่ บริษัทบางทีอาจจำต้องชำระเงินให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 31,000 ล้านบาท พร้อมดอกขั้นต่ำ 19,000 ล้านบาท โดยทางนักวิเคราะห์คำนวณว่า หนี้บางทีอาจเพิ่มราว 36% ต่อหนี้สินสุทธิของ AIS รวมทั้งคุณภาพสำหรับเพื่อการทำงานของ AIS

ก็ได้รับแรงกดดันด้วยเหมือนกัน เนื่องมาจากจำเป็นต้องชำระเงินจำนวนหลายชิ้นให้กับ TOT และก็จำต้องจ่ายค่าเช่าเสาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยปีละ 2.4 พันล้านบาท ค่าคลื่น 3.9 พันล้านบาทรวมทั้งค่าเครื่องมือ 2 พันล้านบาท

โดย AIS ทำข้อตกลงในม.ค. 2561 เพื่อเปลี่ยนแปลงทราฟฟิก 3G ไปยังคลื่นความถี่ 2.1 GHz ของ TOT รวมทั้งเปิดให้ใช้วิดท์แบนด์ 4 จี ของตน การใช้บริการ 4G ของสมาชิกของ AIS มากถึง 77% เทียบกับ Total Accessซึ่งมี 64% ในไตรมาส 4

ยิ่งกว่านั้นมีการประเมินแนวโน้มผลกำไรข้างหลังไตรมาส 4/2564 ว่าช่วยหนุนการเจริญเติบโตของผลกำไรของ AIS ให้บางทีอาจมากขึ้นในปี 2564 ภายหลังจากฟื้นในไตรมาส 4 ด้วยเหตุว่าเงินลงทุนสินเชื่อลดลง รายได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่บางทีอาจน้อยลงลดน้อยลง จากที่ต่ำลง 8.7% ใน 4/2564 เนื่องจากว่าแผน 5G

เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อยูสเซอร์เฉลี่ยโดยประมาณ 10-15% โดย AIS คาดว่ายอดผู้รับบริการ 5G จะสัมผัส 1 ล้านคนภายในปีนี้ภายหลังเกินเป้าปี 2563 มากยิ่งกว่า 2 เท่า โดยสัมผัส 239,000 คน โปร 5g ais

ยอดจำหน่ายบรอดแบนด์แบบคงเดิม ก็บางทีอาจช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตเป็นเลขสองหลักเนื่องจากว่า สมาชิกมากขึ้นอย่างหนักแน่นแม้ว่าจะมีการแข่งด้านราคาอย่างหนัก โปร 5g ais อัตราผลกำไร Ebitda สามารถคงเดิมแม้ว่าจะมีความต้องการ iPhone 12 อย่างอดทน เนื่องจากว่ามีการควบคุมทุนอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับค่าใช้สอยทางการตลาดแล้วก็การจัดการ

โดยประเมินว่าการเติบโตของผลกำไรบางทีอาจมากขึ้นภายหลังไตรมาส 4/2563 โต 5% โดยมาจากรายได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่บางทีอาจต่ำลงเพราะเหตุว่าแผน 5G ช่วงเวลาเดียวกันยอดจำหน่ายบรอดแบนด์แบบคงเดิม บางทีอาจช่วยรักษาการเติบโตเป็นเลขสองหลักได้ถัดไป และก็ Ebitda Margin บางทีอาจคงเดิมเนื่องจากว่ามีการควบคุมทุนอย่างเข็มงวด

ด้านการเจริญเติบโตของรายได้จากบริการหลักของ AIS บางทีอาจฟื้นในปีนี้ภายหลังที่ต่ำลง 5% ในปี 2563 โดยรายได้เฉลี่ยของโทรศัพท์มือถือต่อยูสเวอร์ บางทีอาจน้อยลงลดน้อยลงภายหลังที่ลดน้อยลง 7% ในไตรมาส 4/2563 เพราะว่าแผน 5G ช่วยเพิ่ม ARPU ได้ราวๆ 10-15% โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ 4G

ดังนี้เหตุเพราะ AIS วางเป้าเพิ่มผู้รับบริการ 5G เป็น 1 ล้านคนภายในปี 2564 ข้างหลังเอาเกินจุดมุ่งหมายในปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของยอดจำหน่ายบรอดแบนด์แบบคงเดิม ยังบางทีอาจโตเป็นเลขสองหลักได้ แม้ว่าจะมีแรงกดดันด้านราคา เนื่องด้วย บริษัทพากเพียรเพิ่มสมาชิก fiber-broadband โดยประมาณ 20% เป็น 1.6 ล้านคนภายในปีนี้

เวลาที่อัตราผลกำไร EBITDA ของ AIS บางทีอาจคงเดิมในปี 2564 เหตุเพราะการควบคุมค่าครองชีพสำหรับในการบริหารแล้วก็การตลาดอย่างเข้มงวด เงินลงทุนค่าเสื่อมราคา บางทีอาจน้อยลงเช่นเดียวกัน เหตุเพราะคาดว่าการใช้จ่ายเงินลงทุนในปีนี้จะต่ำลงเหลือ 25,000-33,000 ล้านบาท จาก 30,000 ล้านบาทในปี 2563

ความท้าของ ‘เอไอเอส’

ในยุคนี้เป็นการปรับตัวแล้วก็ปรับปรุง ‘พนักงาน’ ให้ใส่รับกับกระแส Digital Disruption เพื่อเติมเต็มความสามารถด้านการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีคุณภาพ

กระแสออนไลน์มิได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะบริบทของแนวทางการทำธุรกิจแค่นั้น แม้กระนั้นยังเปลี่ยนแปลงถึงวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ การเรียน และก็สภาพแวดล้อม นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด โครงงาน AIS Academy โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการนำคนเดินให้ไวกว่าดิสรัปชั่น

นางสาวกานว่ากล่าวมา ล้ำเลิศเป็นธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวมาว่า AIS Academy ปรับปรุงขึ้นจากไอเดียเมื่อมองเห็นทรัพยากรบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูมหาวิทยาลัยและก็ผู้ที่มีความชำนาญมาบรรคุณยายด้านในบริษัท ทำให้ถามว่าจะเป็นยังไงถ้าองค์วิชาความรู้ที่เกิดขึ้นได้เผยแพร่สู่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรของเอไอเอส เพื่อสังคมจะมีความพร้อมเพรียงที่จะเติบโตไปร่วมกัน

“วันนั้นพวกเราไปขอความเห็นพี่สมชัย (นายสมชัย เลิศเลอสุทธิวงค์ ประธานข้าราชการบริหาร เอไอเอส) และได้เงินลงทุนมา 18 ล้าน ข้อตกลงของพี่สมชัยเป็นให้ไปเชิญภาคเอกชนมาช่วยเหลือกันเพื่อจุดประกายความนึกคิด และก็เป็นผู้ที่เชิญแล้วมิได้มีเงื่อนไขเรื่องเงิน”

ราวปี 2558 AIS Academy ก็เลยเกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์สำหรับในการเป็นศูนย์กลางจากการเรียนทราบเทคโนโลยี ของใหม่ต่างๆจากทั้งยังข้างในรวมทั้งนอกประเทศ ด้วยหน้าที่หน้าที่สำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ด้านในหน่วยงานในทุกระดับชั้น โดยมี Digital Platform เป็นแหล่งวิชาความรู้ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ตลอดระยะเวลา โปร 5g ais

หลังจากนั้นปี 2561 เอไอเอสได้เก็บรวบรวมผู้สนับสนุนภาคเอกชน และก็ต่อยอดเป็นโครงงาน AIS Academy for Thais: ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อชาวไทย ด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว โปร 5g ais ไม่ใช่การเจริญเติบโตอย่างแท้จริง แม้กระนั้นกระบวนการทำให้สังคมไทยอดทนรวมทั้งแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

AIS ACADEMY for THAIs เป็นเหมือนเวทีแชร์ประสบการณ์รวมทั้งวิชาความรู้จากผู้ชำนาญนานัปการด้าน โดยเฉพาะในหัวข้อ ‘Digital Disruption’ โดยจัดขึ้นอีกทั้งในจังหวัดกรุงเทพ และก็ภูมิภาค

จนกระทั่งปี 2563 ข้างหลังวิกฤติวัววิด-19 เริ่มคลี่คลาย AIS ACADEMY ก็ได้ระบุจัดงาน “AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND ในต้นแบบ virtual ขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. 2563 ในวันครบรอบ 30 ปีของเอไอเอส เพื่อตอกย้ำซ้ำเติมความตั้งใจของเอไอเอสสำหรับการอยู่ใกล้เคียงสังคมไทย โดยผนึกผู้ส่งเสริมทั้งยังภาครัฐและก็เอกชนมาร่วมถ่ายทอดแนวความคิดและก็องค์วิชาความรู้ให้คนประเทศไทยกระโจนผ่านผ่านวิกฤติ สู่ชีวิตใหม่ที่เหนือกว่าไปร่วมกัน

นางสาวกานติเตียนมา เอ๋ยถึงแผนการย่อยว่าในปี 2563 AIS ACADEMY for THAIs แบ่งได้ 3 แผนการ เป็นต้นว่า

JUMP to Innovation กระโจนสู่ความเหนือกว่าด้วยของใหม่เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ JUMP over the Challenge กระโจนผ่านความท้า สู่ทางอาชีพใหม่ที่สร้างได้เอง JUMP with EdTech กระโจนสู่การยกฐานะการพัฒนาตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในวันที่จะต้องรีสกิล “พวกเราจัดงานขึ้นเพื่อช่วยคนประเทศไทยรวมทั้งเมืองไทยให้กลับมาแกร่งอย่างยั่งยืน…เพราะว่าพวกเราปลดปล่อยให้รัฐบาลทำสิ่งเดียวมันเปล่าเปลี่ยว” นางสาวกานตำหนิมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

JUMP to Innovation: สิ่งใหม่ขจัดปัญหาสังคม

ย้อนกลับไปปี 2561 ข้างในบริษัทได้มีการสนทนากันถึงประเด็นการช่วยเหลือของใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ก่อให้เกิดโครงงาน AIS InnoJump Competition

แม้กระนั้นโครงงานในตอนนั้นให้โอกาสแข่งขันไอเดียเฉพาะหนักงานเอไอเอสเพียงแค่นั้น

ก่อนหน้าที่ผ่านมา AIS ได้ปรับปรุงโครงงานต่างๆอย่างเช่น School Van Safety ที่ช่วยจัดการกับปัญหาเด็กถูกลืมในรถโรงเรียน, Forest Fire Detection ที่ช่วยตรวจค้นไฟป่าด้วยเทคโนโลยี IoT Satellite และก็ AI Juandice Monitor ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจอาการตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็งตับ ที่เป็นต้นเหตุการตายจากโรคมะเร็ง ลำดับที่หนึ่งของประเทศไทย

โดยตอนนี้เอไอเอสมีนวัตบาปที่อยู่ระหว่างการพัฒนาราว 200 ของใหม่ แล้วก็อยู่ในการพัฒนาระดับที่ 2 ที่ 8 ของใหม่ แล้วก็มีนวัตบาปที่พร้อมใช้งานจริงเพียงแค่ 3 สิ่งใหม่

ด้วยเหตุว่าลำพังเพียงแต่ธุรกิจเดียวบางทีอาจน้อยเกินไป ทำให้ปี 2563 เอไอเอสปรับปรุงแผนการ JUMP Thailand 2021 เพื่อชักชวนคนประเทศไทยมาร่วมแรงคิดสร้างสิ่งใหม่แก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆของประเทศ ในต้นแบบการประลองระดมความคิด พรีเซนเทชั่นผลงานในแบบอย่าง Hackathon โดยคนทั่วๆไปสามารถส่งหัวข้อปัญหาได้เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563

“หลายๆครั้งคนมีไอเดียเยอะแยะ รวมทั้งเป็นไอเดียที่มีคุณประโยชน์ แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่องจะเบือนหน้าไปพบคนใดกันแน่ การลดช่องว่างพวกนี้พวกเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง คนเอไอเอสก็ได้ศึกษา คนภายนอกที่มีไอเดียก็มีเพื่อนพ้องที่นำของใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม” นางสาวกานตำหนิมา กล่าว

JUMP over the Challenge: สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

ต่อมาเป็น “อุ่นใจสมัครใจปรับปรุงอาชีพ” ซึ่งยอดเยี่ยมในโครงงานของ “AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND” เพื่อปรับปรุงความชำนาญวิชาชีพให้สังคม

นางสาวกานตำหนิมา กล่าวว่ากล่าว แผนการอุ่นใจสมัครใจปรับปรุงอาชีพต่อยอดจากโครงงานอุ่นใจสมัครใจศูนย์รวมพลบุคลากรเอไอเอสที่มีความสามารถวิชาความรู้นานาประการมาร่วมถ่ายทอดความชำนาญวิชาชีพ และก็ด้วยวิกฤตข้างหลังวัววิด-19 ที่ส่งผลเสียให้มากมายหลากหลายองค์กรจำต้องปิดตัวลง คนจำนวนไม่น้อยจะต้องว่างงานทำให้วิถีชีวิตไม่ดังเดิมอีกต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวเอไอเอสก็เลยเอาจริงเอาจังที่จะเป็นอีกมือที่ช่วยในคนประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตนี้

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก