โปร ais โทร ฟรี ทุก เครือข่าย

โปร ais โทร ฟรี ทุก เครือข่าย

โปร ais โทร ฟรี ทุก เครือข่าย ทำงานได้ทุกหนทุกแห่งไม่เสียค่าเน็ต ผ่านและก็ฟรี 3 เดือนฟรี สัญญาประกันภัยปกป้องความทรุดโทรมทางไซเบอร์สมัครในนามบุคคลธรรมดาถึงที่เหมาะ AIS Shop แล้วก็ Telewiz ทั่วทั้งประเทศ การดูแลบุคลากรแบบองค์รวมการให้ความเอาใจใส่กับทรัพยากรบุคคล (Put the people first with 6Ps’ strategies) ด้วย 6Ps นั้นได้ดำ เนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีกรอบแนวความคิด “ดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” เช่นการดูแลด้านการสนับสนุนวิชาความรู้และก็ความสามารถสำ หรับการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าทางสายอาชีพด้านการพัฒนาผู้นำความพร้อมเพรียงทั้งยังทางด้านร่างกายและจิตใจสำ หรับการปฏิบัติงานด้านสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงาน แล้วก็ด้านสภาพแวดล้อมสำหรับในการทำ งาน อาทิเช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับในการทำ

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปร ais โทร ฟรี ทุก เครือข่าย งานที่สมควรส่งเสริมแรงลากในสำหรับการทำ งานโดยบุคลากรเอไอเอสอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวและให้คำแนะนำซึ่งกันและกันทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ทำ งานใกล้ชิดกับบุคลากรเพื่อเปิดรับฟังเสียงของบุคลากรสำ หรับการพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางแล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นได้ติดต่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพค่าตอบแทนที่เป็นกลางแล้วก็ดึงดูดใจเอไอเอสมองเห็นถึงการให้ความใส่ใจต่อการดูแลบุคลากรทุกคนในหน่วยงานด้วยการกระทำอย่างเป็นธรรมนอกจากจากเรื่องการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว

การกำ ครั้งดค่าตอบแทนที่เป็นกลางและก็ดึงดูดใจเพียงพอที่ยอดเยี่ยมในกลยุทธ์จะสามารถรักษาพนักงานคนสำ คัญให้อยู่กับเอไอเอสเป็นเรื่องที่สายบริหารให้ความเอาใจใส่และทบทวนเสมอๆ ทุกปีโดยมีการเปรียบเทียบค่าจ้างในอุตสาหกรรมเดียวกันและก็ยึดหลักความเสมอภาคความสอดคล้องกับผลประกอบการของหน่วยงาน

และก็เชื่อมโยงกับผลของการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเอไอเอสได้มีการจ้างที่ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อเข้าทำ การสำ รวจค่าแรงงานและก็สวัสดิการในตลาดแรงงานเพื่อนำมาประเมินเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์รวมทั้งอัตราการจ่ายค่าแรงของเอไอเอสในตอนนี้ รวมถึงมีการติดตามวิธีบริหารค่าจ้างรวมทั้งลักษณะของการจ่ายค่าแรงงานในองค์กรชั้นแนวหน้า ต่างๆ

เพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาแบบการจ่ายเงินเดือนบุคลากรเอไอเอสให้มีความเหมาะสมและก็รักษาความสามารถสำหรับเพื่อการจูงใจอีกทั้งบุคลากรปัจจุบันและกลุ่มผู้ที่พอใจร่วมงานกับเอไอเอสในอนาคต

สวัสดิการที่เพียงพอและจูงใจบุคลากรนอกเหนือจากการให้ผลประโยชน์อย่างต่ำ ดังที่กฎหมายแรงงานกำ คราวดแล้ว เอไอเอสได้ออกแบบและกำ คราวดผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม โดยมีการสำ รวจความคิดเห็นและก็รับฟังข้อเสนอของบุคลากรผ่านช่องทางของคณะกรรมการผลประโยชน์ แล้วก็การสำ รวจจากแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกทั้งในรวมทั้งต่างชาติดังเช่นว่า

• โบนัส เบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างส่วนเพิ่มจากการปฏิบัติได้ตามจุดหมาย

• โปรแกรมตรวจร่างกายประจำปี ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมตามอายุแล้วก็ลักษณะการทำ งานของบุคลากรแต่ละคน

• การรับรองสุขภาพที่มีโปรแกรมนานัปการให้บุคลากรสามารถเลือกแบบอย่างประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการของตน

• ประกันชีวิตรวมทั้งรับรองอุบัติเหตุ

• ห้องพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญ และนักกายภาพบำบัด

• เอไอเอส ชิลด์ เอาท์ โซน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์บริหารร่างกายพร้อมผู้ฝึกสอนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญห้องปิงปอง ห้องแอโรบิค และก็ห้องคาราโอเกะ

• ห้องหนังสือ

• เงินพิเศษในจังหวะต่างๆดังเช่นเงินบริจาคงานสมรสเงินช่วยเหลืองานมรณกรรมสำ หรับพนักงานแล้วก็ครอบครัว

• อุปกรณ์ และเครื่องคุ้มครองปกป้องอันตรายสำ หรับบางลักษณะงานที่มีความเสี่ยง

• เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ

• เงินสนับสนุนเข้ากองทุนประกันสังคมรวมทั้งกองทุนเงินทดแทน

• สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส

• ทุนเล่าเรียนแก่บุคลากรทั้งยังในประเทศรวมทั้งต่างประเทศ และก็ทุนเพื่อการศึกษาสำ หรับบุตรของบุคลากร

• ของฝากเกษียณงาน

การสื่อสารกับพนักงานแล้วก็การเปิดรับฟังเสียงของบุคลากรสร้างชีวิตยุคดิจิทัลกับกลไกลสื่อสารด้านในองค์กรจากภาคส่วนในองค์กรควรจะมีความเคลื่อนไหวเพื่อให้ทันต่อการขับเขยื้อนหน่วยงานไปข้างหน้า เช่นกันกับกรรมวิธีแล้วก็ลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับพนักงานจำเป็นจะต้องมีความรวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วนบริบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์และเชื่อมั่นได้ว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงในปี2559 เอไอเอสมีการปรับ กลยุทธ์ของการติดต่อสื่อสารด้านในหน่วยงาน จำแนกแยกแยะตามจุดมุ่งหมายดโดยการดำ เนินงานจะพินิจใช้แบบการติดต่อสื่อสาร (Tactic) รวมทั้งสื่อ (Media)

ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรชั่นและก็วิสัยทัศน์ขององค์กร นอกเหนือจากนี้ยังได้ปรับต้นแบบของการติดต่อสื่อสารจากต้นแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่น อีเมล SMS รวมทั้งอินทราเน็ตให้มีความนำสมัยและก็ใส่รับกับ

ไลฟ์สไตล์ของบุคลากรมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น

• Social Intranet สิ่งใหม่อินทราเน็ตรูปแบบใหม่บนระบบคลาวด์ที่มีการปรับปรุงโดยผสมผสานระหว่างรูปแบบของเครือข่ายสังคมในช่วงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเฟชบุ๊ค ทวิตเตอร์ และกูเกิลให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้างในได้ตลอดระยะเวลาทั้งยังในแบบอย่างเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือ Social intranet เป็นการติดต่อในต้นแบบ 2 ทาง

กล่าวคือบุคลากรสามารถเลือกที่จะกดไลค์ แชร์ หรือให้ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของเอไอเอสได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บุคลากรสามารถใช้สิทธิออกเสียงต่อหน่วยงานซึ่งประธานสามารถเข้ามาติดตามได้ตลอดระยะเวลา แต่ดังนี้การแชร์ข้อมูลข่าวสารจำเป็นที่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่จำกัดของการรับทราบด้านในหน่วยงานแค่นั้น

เพื่อคุ้มครองการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญของบริษัท Social intranet ยังให้โอกาสให้พนักงานสามารถสร้างกรุ๊ปแชทของตนเป็นเปรียบเสมือนห้องทำ งานรวมทั้งห้องเสวนาต้นแบบกลุ่มที่ช่วยเชื่อมบุคลากรเข้าหากันทำ ให้การทำ งานมีความรวดเร็วและก็มีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าบุคลากรสามารถคุยกันได้ตลอดเวลายิ่งไปกว่านี้บุคลากรยังสามารถรวมกลุ่มกัน

เพื่อตั้งสโมสรหรือเพื่อรวบรวมคนที่มีแนวคิดเดียวกันเข้ามาอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ชมรมศีลธรรมชมรมกอล์ฟ สัมพันธ์ขี่จักรยาน ทำ ให้บุคลากรสามารถกระชับความข้องเกี่ยวระหว่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

• Cisco Jabber แอปพลิเคชันใหม่ที่เก็บทุกระบบสื่อสารเข้าไว้ร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานลดทุนการเดินทางและต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม Cisco Jabber สามารถทำ งานได้บนแพลตฟอร์มที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องพีซีโนตบุ๊ค วัสดุอุปกรณ์แท็ปเล็ตรวมทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์การประชุมทางวิดีโอและก็การสัมมนาทางโทรศัพท์ได้

• Town Hall เป็นแบบการติดต่อสื่อสารในโอกาสพิเศษในกรณีที่เอไอเอสมีข่าวสารสำคัญที่อยากได้ติดต่อสื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับบุคลากรโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ส่งสารออกไปให้พนักงานมารวมตัวกันและก็ภายหลังจากการสื่อสารข้อมูลข่าวเรียบร้อยแล้ว จะมีการให้โอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามรวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นได้โดยสำ หรับพนักงานส่วนภูมิภาคการจัด Town Hall จะใช้เทคโนโลยีการประชุมวิดีโอทางไกลเข้ามาช่วยเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัดเทียมกัน

• CEO Talk Weekly 5 Minutes เป็นโครงงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นของประธานข้าราชการบริหารที่ต้องการจะติดต่อกับบุคลากรเป็นประจำทุ ก สั ป ดา ห์ เพื่ อใ ห้พ นั กงา นรั บ ทรา บพัฒนาการที่สำ คัญของเอไอเอส รวมไปถึงอธิบายข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกระบวนการทำ งานของพนักงานและจะมีการชักชวนแขกพิเศษมาร่วมคุยในวาระต่างๆCEO Talk Weekly

มีการออกอากาศทุกเช้าตรู่วันศุกร์ เวลา 10.00 น.และก็ได้แก่เดียวกับช่องทางอื่นๆบุคลากรสามารถส่งเรื่องซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางสนทนาสดในระหว่างที่ดำ เนินรายการเว้นเสียแต่รูปแบบการติดต่อสื่อสารข้างต้นแล้วพนักงานเอไอเอสยังสามารถติดต่อสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทนหน่วยงาน

หัวหน้างานช่องทางโทรศัพท์อีเมลกระดานข่าวสาร แล้วก็การสื่อสารผ่านทีมบริหารทรัพยากรบุคคลการสื่อสารผ่าน People championแม้ในช่วงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้การสื่อสารสามารถทำ ได้อย่างเร็วแม้กระนั้นอาจไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีก็มีข้อจำ กัดด้วยเหมือนกันโครงงาน

“People Champion” ถูกจัดทำ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558โดยคัดเลือกตัวแทนพนักงานจากแต่ละหน่วยงานทั่วอีกทั้งหน่วยงานซึ่งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์รวมทั้งมีความคิดประดิษฐ์ ให้เข้ามาทำ หน้าที่เป็นศูนย์รวมของเพื่อนฝูงพนักงานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อเสนอรวมทั้งข้อคิดเห็นของแต่ละสายงาน

เพื่อถ่ายทอดถัดไปยังสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็ฝ่ายจัดการ รวมถึงเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานในหน่วยงานของตนแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างพนักงานกับหน่วยงาน จนถึงสามารถพูดได้ว่า People Champion เป็นผู้นำ สำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลง

เป็นผู้สร้างให้กำเนิดความสัมพันธ์ของบุคลากรกับองค์กร รวมทั้งเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะและก็เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับในการทำ งานผ่านกิจกรรมต่างๆวิถีทางการร้องทุกข์เมื่อประสบพบเห็นความประพฤติปฏิบัติที่อยู่ในข่ายเป็นการละเมิดศีลธรรมในการดำ เนินธุรกิจ

“หลักการการให้ข้อมูลการกระทำผิดแล้วก็การทุจริตการสอบปากคำแล้วก็การปกป้องคุ้มครองผู้บอกข้อมูล” (Whistle BlowerPolicy)ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้บนวิถีทางอินทราเน็ต Social Intranet และก็เว็บของเอไอเอส ได้กำ หนดให้มีวิถีทางสำ หรับบุคลากรที่พบเจอความประพฤติ

ที่เข้าเกณฑ์เป็นการละเมิดจรรยาบรรณสำหรับการดำ เนินธุรกิจให้สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านหนทางต่างๆซึ่งเป็นความลับได้รวมทั้งกำ คราวดให้จะต้องมีมาตรการคุ้มครองปกป้องพนักงานผู้บอกข้อมูลและขั้นตอนไต่สวนข้อพิสูจน์ผู้พึงพอใจสามารถศึกษานโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดแล้วก็การคดโกงการสอบปากคำแล้วก็การปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

เอไอเอส อะคาเดมี่ – ปรับปรุงความเป็นผู้นำ และก็ฝึกหัดบุคลากรจากที่เอไอเอสมีการปรับเปลี่ยนองค์กรจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิตั

ลไลฟ์โดยสายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้มีการปรับส่วนประกอบการทำ งานจากหน่วยงานปรับปรุงทรัพยากรบุคคล มาเป็นเอไอเอส อะคาเดมี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเล่าเรียนรวมทั้งปรับปรุงเจ้าหน้าที่เพื่อสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเพื่อเตรียมพร้อมให้คนเอไอเอสสามารถพัฒนาตนเองให้ใส่รับกับการแปลงผ่านแนวทางการดำ เนินธุรกิจขององค์กร

โดยเอไอเอสเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยเอไอเอสมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดการเตรียมความพร้อมสู่ความสำ เร็จแผนการปรับปรุงบุคลากรจึงได้ถูกทำขึ้นให้คล้ายคลึงกับแนวทางการดำ เนินธุรกิจแล้วก็เป้าหมายความสำ เร็จที่เอไอเอสปรารถนา โดยมีการนำ เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยช่วยเหลือกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อินทราเน็ต และก็ได้เริ่มจัดทำแผนที่จะนำแอปพลิเคชัน

สำ หรับการเล่าเรียนโดยผ่านวัสดุอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของบุคลากรเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาและก็ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้นับตั้งแต่นี้ต่อไป พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาความรู้ได้ทุกที่และตลอดเวลา ภายใต้ระบบความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ต้นแบบการพัฒนาและฝึกหัดบุคลากรจะถูกพัฒนาให้มีความมากมายหลายและเหมาะสมกับแบบอย่างการเล่าเรียนของบุคลากรแต่ละคน

สำ หรับการเล่าเรียนในห้องเรียนนั้นได้ถูกนำมาใช้กับการฝึกหัดในแบบอย่างปฏิบัติงานแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมรวมถึง กระบวนการทำ งานแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีศูนย์ประเมินและค้นหาความสามารถภาพของพนักงานผ่านวิธีการ (AIS Assessment center) เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้นประกอบกับผลประเมินการดำเนินการประจำปีสำ หรับการวางเป้าหมายการเติบโตทางสายอาชีพ และก็พัฒนาพนักงานรายตัว (Individual

DevelopmentPlan) ด้วยเหตุว่าการเจริญเติบโตของพนักงานในอนาคต ถือเป็นความรับผิดชอบของอีกทั้งหน่วยงาน และตัวบุคลากรเองจากที่สภาพแวดล้อมในการดำ เนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีพฤติกรรมของผู้บริโภคการแข่งขันชิงชัยที่สูงขึ้นรวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมออนไลน์และสื่อมัลติมีเดียต่างๆในหลายต้นแบบ ทำ ให้สินค้าและก็บริการต้องมีแบบใหม่ๆที่นานัปการ

ที่จะตอบสนองสิ่งที่จำเป็นของลูกค้าแต่ละกรุ๊ป แล้วก็แต่ละแบบอย่างการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองสิ่งที่มีความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างมีคุณภาพ บุคลากรจำ เป็นจะต้องได้รับการพัฒนาวิชาความรู้และทักษะรวมถึงความเป็นหัวหน้า ในองค์กรอย่างมีระบบแล้วก็ตลอด ด้วยเหตุดังกล่าว

ศูนย์กลางการเรียนรู้รวมทั้งปรับปรุงพนักงานข้างในของเอไอเอส ก็เลยถูกก่อตั้งขึ้นในปี2559โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงบุคคลามือของเอไอเอส รวมถึงหุ้นส่วนของเอไอเอส เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ถูกพร้อมนำ ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และสามารถส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และก็สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

(Best CustomerExperience)เอไอเอสอะคาเดมี่ยังทำ หน้าที่ในการพัฒนาแบบอย่างการศึกษาระบบดิจิทัล (Digital Learning) ที่สมควรกับรูปแบบการเล่าเรียนของบุคลากรแต่ละคนและต่อยอดการเป็นองค์กรแห่งสิ่งใหม่โดยการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ

ดิจิทัลนี้ถูกวางแบบให้เหมาะสมกับแบบอย่างการเล่าเรียนของบุคลากรแต่ละคนโดยใช้หลักของวงจรชีวิตการเป็นบุคลากรใน (Employee’s life cycle) ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำ งานไปจนกระทั่งการเตรียมความพร้อม

สำ หรับวัยเกษียณอายุ เอไอเอสได้มีการวางแผนเพื่อการพัฒนาโมเดลในด้านความสามารถของบุคลากร (Competency Model) ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างพนักงาน หัวหน้างานและคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวางรากฐานสำ หรับความสามารถที่จำ ดีกว่าการกระทำงานและการเจริญเติบโตในสายอาชีพ (CareerDevelopment)ที่สามารถเข้าถึงพนักงานและกระตุ้นการศึกษาได้ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก