โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง

โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง

โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินเป็นรายเดือน สำหรับลูกค้าเพิ่มเติมเงินที่แก่การใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และก็มีค่าใช้บริการสม่ำเสมออย่างน้อย 200 บาท/เดือนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ทุกเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายรายเดือนลงบัญชีกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์คุณประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด จากที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และก็ ทรู ในกรณีที่ยังมีภาระติดพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเท่ากันราคาเครื่องไม่

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง สร้างความผูกพันกับองค์กรการผลิตระดับความผูกพันระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน นับว่าเป็นอุบายที่สำ คัญในการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ความดีกว่าสำหรับเพื่อการแข่งขันได้เรื่องผูกพันในนิยามของเอไอเอส ไม่ใช่แค่วิธีการทำ ให้พนักงานมีขวัญแล้วก็กำ ลังใจสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานทุกวันแม้กระนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้นำความสำ เร็จคือ เมื่อบุคลากรกำเนิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของครอบครัวเอไอเอสและก็บอกต่อสิ่งที่ดีๆ

ที่เกิดขึ้นในองค์กรให้กับครอบครัวของตนเองแล้วก็คนรอบข้าง พร้อมด้วยเชิญชวนให้บุคคลพวกนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของความสำ เร็จนี้ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กรก็เลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเย้ายวนใจผู้สมัครเข้าทำงานที่มีประสิทธิภาพให้อยากเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสอีกทางหนึ่ง

ท่ามกลางสถานการณ์การประลองที่รุนแรงของตลาดแรงงานรวมทั้งการขาดแคลุกลนพนักงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัลโดยผลสำ รวจระดับความสัมพันธ์ของบุคลากรในปีที่ผ่านมา ยังคงมีคะแนนอยู่ในระดับที่เกินร้อยละ80ซึ่งอยู่ในค่าสูงทั้งนี้ในปี2559 การประมาณระดับความสัมพันธ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ยังได้มีการปรับวิธีการวัดโดยเน้นย้ำเรื่องที่เกี่ยวโยงกับหน้าที่ความเป็นหัวหน้า ของหัวหน้างานมากขึ้นเพื่อให้ใส่รับกับจุดมุ่งหมายของหน่วยงานที่ต้องการจะให้ผู้นำมีหน้าที่สำหรับเพื่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของบุคลากรภายใต้การดูแลของตัวเอง รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ทำ ให้การตั้งเป้าหมายเรื่องระดับความสัมพันธ์ของพนักงานในปีที่ผ่านมาก็เลยเป็นการวัดเรื่องหน้าที่ความเป็นผู้นำ ของหัวหน้างานมากยิ่งกว่าการประมาณระดับความพอใจของบุคลากรแบบองค์รวมในแบบเดิมซึ่งในปีให้หลัง พบว่า ผลสำ รวจระดับความผูกพันของบุคลากรในเรื่องหน้าที่ความเป็นหัวหน้าของหัวหน้างานอยู่ที่ปริมาณร้อยละ 76.14 เมื่อเทียบกับแผนการที่ตั้งไว้ที่จำนวนร้อยละ77อย่างไรก็ดีเอไอเอสได้นำ

ผลของการวัดระดับความผูกพันในแต่ละปีมาร่วมวิเคราะห์เชิงลึก โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง ร่วมกับมุมมองด้านประชากรศาสตร์อาทิเพศ อายุอายุงาน ระดับพนักงานในองค์กร เพื่อหาทางปรับแต่ง ทบทวน รวมทั้งพัฒนา ตั้งแต่ระดับบุคคล แผนก หน่วยงาน ไปจนถึงระดับแนวทางสำ หรับในปีรๆไป โดยสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลของเอไอเอสได้วางแผนพัฒนาบทบาทหัวหน้า ร่วมกับตัวแทนพนักงานPeopleChampionsผ่านทางกิจกรรมต่างๆมอบผลิตผลการเป็นคนดีให้แก่สังคมเอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

“คนเอไอเอสควรเป็นคนเก่งและก็เป็นคนดี”เป็น ที่มาของโครงการหลายๆแผนการในหน่วยงาน จากจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้พนักงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้โครงงาน “เพื่อนช่วยเพื่อนฝูง” ซึ่งเป็นเสมอเหมือนศูนย์ รวมที่น้ำ จิตใจของพนักงาน เอไอเอสที่อยากจะมีส่วนช่วยเหลือเมื่อพบว่าเพื่อนฝูงร่วมหน่วยงานอีกคนลำบากทั้งในลักษณะของข้าวของรวมทั้งเงินบริจาคต่างๆนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่เอไอเอสมีให้

ได้ขยับขยายไปสู่การ ส่งผลทดแทนคืนสู่สังคมส่วนกลางตั้งแต่ปี2558ในชื่อโครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดยเอไอเอสเกื้อหนุนให้บุคลากรนำ เสนอแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาหรือช่วยไขปัญหาที่เผชิญอีกทั้งในระดับชุมชนและสังคมตามแผนที่มีความสำคัญในการรบการขับเขยื้อนงานบุคลากรหัวใจอาสา

เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพุทธศักราช 2558-2560 เพื่อสร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กรและสร้างการยินยอมรับของชุมชนต่อการดำ เนินธุรกิจของเอไอเอสในฐานะหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลแล้วก็ดำ เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบแผนการ“เอไอเอสหัวใจสมัครใจ

ปรับปรุงสังคมอย่างยั่งยืน”ดำ เนินงานโดยนำ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การทำ งานในทุกวันของบุคลากรการถ่ายทอดความรู้การปลูกฝังความสำนึกให้แก่บุคลากรและการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสำหรับในการช่วยเหลือสังคมแบบอย่างการดำ เนินโครงงาน

ย้ำการให้โอกาสให้บุคลากรเสนอแผนการที่สามารถช่วยปรับปรุงบ้านเกิดหรือพื้นที่ที่พนักงานมีความสัมพันธ์อยู่เดิมโดยเอไอเอสเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อดำ เนินโครงงานดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วโครงการละ 100,000 บาท แล้วก็ช่วยเหลือให้วันที่พนักงานลงไปทำกิจกรรมไม่ถือเป็นวันลา

รางวัลยอดเยี่ยมนายจ้างดีเด่น 2559

สืบไปจากหลักการยุทธวิธีและก็ส่วนงานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง ที่กล่าวข้างต้นนั้น ทำ ให้เอไอเอส ได้รับการยินยอมรับอีกทั้งจากบุคลากรและองค์กรด้านนอก เช่นบริษัท เอ้ออนฮิววิท (ประเทศไทย)แล้วก็บริษัทจ๊อปดีบีกลุ่มบริษัทเอไอเอสได้รับรางวัลความสำ เร็จขององค์กรเป็นรางวัลสุดยอดเจ้านายดีเด่นที่เมืองไทยในปี2559 มอบให้โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแข นทร์แห่งจุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับริษัทเอ้ออน ฮิววิท (เมืองไทย) ตลอด

• รางวัล “ยอดเยี่ยมเจ้านายดีเด่น” ประจำปี2559

• รางวัล “นายจ้างดีเด่น” ประจำปี2558

• รางวัล “เจ้านายดีเด่น” รายปี2556

• รางวัล “เจ้านายดีเด่น” รายปี2554

โดยกฏเกณฑ์การวินิจฉัยจะตรึกตรองจากความโดดเด่นในเรื่องความสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อมการทำ งานที่ดีมีแผนการพัฒนาความเจริญของพนักงาน วัฒนธรรมหน่วยงานที่ดีองค์กรนั้นสามารถสร้างแบรนด์ขององค์กรให้ยั่วยวนใจผู้สมัครที่ต้องการเข้ามาร่วมงาน

ผลของการดำ เนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากผู้นำหน่วยงานสามารถนำ พนักงานให้ร่วมวิสัยทัศน์และหน้าที่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ด้านในหน่วยงาน เป็นต้นนอกจากรางวัลที่กล่าวข้างต้นนี้ เอไอเอส ยังได้รับรางวัล “สุดยอดหน่วยงานชั้นนำ ที่พนักงานไทยต้องการร่วมงานเยอะที่สุดรายปี2559” มอบให้โดย

จ๊อปดีบีจากการได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการดูแลพนักงานในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ดี โด่งดังดีและก็เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมจรรยาบรรณแล้วก็สังคมที่ดีนอกจากรางวัลที่กล่าวข้างต้นนี้ เอไอเอส ยังได้รับรางวัล

“ยอดเยี่ยมหน่วยงานชั้นนำ ที่พนักงานไทยอยากร่วมงานเยอะที่สุดประจำปี2559” มอบให้โดย จ๊อปดีบีจากการได้รับการยินยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการดูแลบุคลากรในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ดี เป็นที่รู้จักดีและก็เป็นองค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมจริยธรรมและก็สังคมที่ดี

‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM จับมือ NYK ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจขนส่งพลังงานจากประเทศญี่ปุ่น หาเรือ VLCC เพื่อบริการแก่กลุ่มไทยออยล์ภายใต้คำสัญญา 10 ปี เสริมความยั่งยืนของรายได้จากกรุ๊ปธุรกิจเรือขนส่งระหว่างชาติ

‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM จับมือเป็นผู้สนับสนุนทางธุรกิจกับ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าพลังงานและก็เคลื่อนย้ายสินค้าอีกทั้งทางบก ทางเรือและก็ทางอากาศรายใหญ่ระดับนานาชาติ โดยเข้าทำข้อตกลงจัดหาเรือ VLCC ขนาดบรรทุกโดยประมาณ 300,000 DWT ปริมาณ 1 ลำ

เพื่อบริการแก่กลุ่มไทยออยล์เป็นระยะเวลา 10 ปี ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของรายได้ในกรุ๊ปธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียมระหว่างชาติในระยะยาวนายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและก็บัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRMผู้ให้บริการขนส่งรวมทั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

แล้วก็ปิโตรเคมีเหลวทางแม่น้ำรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เผยออกมาว่า บริษัทฯ ได้จับมือเป็นผู้สนับสนุนทางธุรกิจกับ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha หรือ NYK ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าพลังงานและก็ขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางทะเลรวมทั้งทางอากาศรายใหญ่ระดับโลก หาเรือ VLCC ขนาดบรรทุกราว 300,000 DWT หรือ 2 ล้านบาร์เรล ให้กับบริษัท Protea Investments Group Limited (Protea)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PRM มีหุ้นส่วน 100% เพื่อนำมาให้บริการขนส่งปิโตรเลียมระหว่างประเทศให้แก่กรุ๊ปไทยออยล์ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นพฤษภาคมนี้ดังนี้ PRM ยังจัดเตรียมขยายการให้บริการขนส่งปิโตรเลียมระหว่างประเทศด้วยเรือ VLCC ให้แก่กรุ๊ปไทยออยล์เพิ่มอีก 2 ลำ

ในต้นแบบข้อตกลงระยะยาวเช่นเดียวกัน โปรais รายเดือนพร้อมเครื่อง หลังจากบริษัทฯ เข้าลงลายลักษณ์อักษรค้าขายหุ้นสามัญทั้งปวงของบริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด เป็นที่เป็นระเบียบแล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยเรือ VLCC ลำที่ 2 และก็ลำที่ 3 คาดว่าจะเข้าให้บริการกลุ่มไทยออยล์ ในช่วงกลางปี รวมทั้งปลายปี 2565 ตามลำดับ

“การขยายธุรกิจการให้บริการเรือขนส่งให้กับกลุ่มไทยออยล์ในคราวนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการในกลุ่มเรือขนส่งระหว่างชาติ เนื่องจากว่า PRM จะให้บริการแก่กลุ่มไทยออยล์ภายใต้คำสัญญาการให้บริการระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจเรือระหว่างประเทศของ PRM มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและมีความยั่งยืนและมั่นคงรายได้อีกด้วย” นายวิริทธิ์พล กล่าว

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการคลังและบัญชี บมจ.พริมา มารีน (PRM) เผยออกมาว่า บริษัทฯ ได้ประสานมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha หรือ NYK ผู้ประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์พลังงานรวมทั้งขนถ่ายสินค้าทั้งยังทางบก ทางเรือและทางอากาศรายใหญ่ระดับโลก

จัดหาเรือ VLCC ขนาดบรรทุกราว 300,000 DWT หรือ 2 ล้านบาร์เรล ให้กับบริษัท Protea Investments Group Limited (Protea) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PRM ถือหุ้น 100% เพื่อนำมาให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมระหว่างประเทศให้แก่กรุ๊ป บมจ.ไทยออยล์ (TOP)เป็นระยะเวลา 10 ปี

โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ดังนี้ PRM ยังจัดเตรียมขยายการให้บริการขนส่งปิโตรเลียมระหว่างชาติด้วยเรือ VLCC ให้แก่กลุ่มไทยออยล์เพิ่มเติมอีก 2 ลำในต้นแบบสัญญาระยะยาวเหมือนกัน ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้าขายหุ้นสามัญทั้งหมดทั้งปวงของบริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด

เป็นที่เป็นระเบียบแล้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ก่อนหน้านี้ โดยเรือ VLCC ลำที่ 2 และก็ลำที่ 3 คาดว่าจะเข้าให้บริการกรุ๊ปไทยออยล์ ในช่วงกลางปี รวมทั้งปลายปี 2565 ตามลำดับ

“การขยายธุรกิจการให้บริการเรือขนส่งให้กับกลุ่มไทยออยล์ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในกลุ่มเรือขนส่งระหว่างชาติ ด้วยเหตุว่า PRM จะให้บริการแก่กลุ่มไทยออยล์ภายใต้คำสัญญาการให้บริการระยะยาว ซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มธุรกิจเรือระหว่างประเทศของ PRM มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและมีความมั่นคงรายได้อีกด้วย” นายวิริทธิ์พล กล่าว

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก