โปรais 5g

โปรais 5g

โปรais 5g มือถือจำเป็นต้องรองรับ 5G บนคลื่นความถี่ 2600 MHz โทรศัพท์เคลื่อนที่จำต้องได้รับการอัปเดทซอฟต์แวร์ จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์นั้นๆซึ่งผู้สร้างกำลังทยอยอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ซิมการ์ดจำต้องรองรับ 5G รวมทั้งควรจะมีการเปิดใช้งาน 5G จากโอเปอร์เรเตอร์แพกเกจต้องรองรับการใช้งาน 5G ใช้งานในพื้นที่ที่มีโครงข่าย 5G สำหรับพื้นที่ให้บริการ AIS 5G ในตอนนี้ครอบคลุมแหล่งชุมดูรวมทั้งเขตสำคัญในจังหวัดกรุงเทพ แล้วก็ 5 หัวเมืองใหญ่ในชนบทแล้ว โดยครอบคลุมพื้นที่ ทั้งข้างในอาคาร (Indoor) และก็กลางแจ้ง (Outdoor) โดยในเฟสแรก มีการวางเครือข่าย 5G แล้ว

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

ถ้าหากเปิดเบอร์ใหม่มี โปรais 5g แพ็กเกจ 349 กับ 399 บาท แต่ว่าหากแปลงจากเพิ่มเงินเป็นรายเดือน แพ็กเกจ AIS Fixxy 300 บาท (รายเดือน)ใช้งาน Internet ได้ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbpsโทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 30 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาทโทรฟรีเครือข่ายอื่น 50 นาที ส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัดฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ แอป YouTube Premium นาน 3 เดือนฟรีค่าบริการ Play Family นาน 6 เดือนสำหรับ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม ระบบทุกเดือน ระยะเวลาสมัคร 30 เดือนพฤศจิกายน 2563 อ้างอิง

ทางออกต่อมาเป็น “ซื้อซิมเพิ่มเงินใหม่” (จ่ายแพงกว่า)อันนี้เข้าเกณฑ์สมัคร เพราะเหตุว่าซื้อซิมใหม่ แล้วสมัครด้านใน 7 ครั้งหน้าเปิดซิมได้ แม้กระนั้นอันนี้ได้เน็ตสิ่งเดียว และไม่ได้เบอร์เดิม โปรais 5g เพราะต้องซื้อเบอร์ใหม่ True มี แพ็กเกจเสริมเน็ต 10Mbps ไม่อั้น 30วัน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ 300 บาท ใช้งานได้ 30 วัน ยืดอายุอัตโนมัติสูงสุด

รอบ ใช้บริการ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10Mbps., Wifi ใช้ได้ไม่จำกัด สามารถสมัครกด *900*9782# โทรออก โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค 63 – 31 เดือนตุลาคม63 (อันนี้จำเป็นต้องดู ณ วันที่สมัครอีกทีครับผม)แพ็กเกจเสริมดังกล่าวสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเพิ่มเงิน ที่เปิดเบอร์ใหม่ และ จำเป็นต้องสมัครด้านใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่เปิดเบอร์ โดยจำกัดเฉพาะซิม แล้วก็ โปรโมชั่นที่ระบุดังนี้ซิม 4G Net Sim, Social 4G+, สบาย, Super Fun, Super Free Net, ยกก๊วนตำบล, Mingalaba Sim, Suasadei Sim , โปรเพลิน, ซิมเสริมดวง, ซิมศรีอโยธยา, ซิมโปรแรงทุกเครื่องนาทีละบาท,ซิม 4G+ eSports, ซิมโดนใจ, ซิมฮัลโหล, ซิมทรูไอดีพรีเมียร์ลีก, ซิมทัวร์ริส 49บาท, ซิมพร้อมแพ็กเสริม, ซิมสุดพิเศษ และก็ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม ครับผม

dtac เปิดใช้งานซิมมัฟฟินใหม่ ด้านใน 31 ตุลาคม 2563 สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมด้านใน 7 วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่เปิดเบอร์ โดยสามารถสมัครผ่านตัวแทนขาย เป็นโปรเสริมเน็ตไม่ยั้งไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 10 Mbps. ยืดอายุอัตโนมัติ 6 รอบค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ 200 บาทต่อเดือน (รวม VAT) แล้วก็ โปรเสริมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 4 Mbps. ยืดอายุอัตโนมัติ 6 รอบค่าสำหรับบริการ 150 บาทต่อเดือน (รวม VAT)

5G เป็นยังไง? ดียังไง? แล้วจะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราแบบไหนบ้างในสมัยดิจิทัลอย่างนี้พวกเราคงจะรู้จักกันดีว่า 5G คือ คลื่นสัญญาณใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของพวกเรามากเพิ่มขึ้น แม้กระนั้นหลายท่านบางครั้งก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องว่าประโยชน์ซึ่งมาจาก 5G มีอะไรบ้าง วันนี้ AIS จะพาทุกคนมามองว่า 5G

จะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของพวกเราแบบไหนกันนะครับขั้นแรกผมต้องการที่จะให้ทุกคนรู้เรื่องโดยประมาณว่า 5G มิได้เป็นเพียงแต่สัญญาณเน็ตที่แรงขึ้นเฉยๆอย่างที่คนไม่ใช่น้อยคิดครับผม แต่ว่าเราสามารถเรียก 5G ว่าเป็นเทคโนโลยีได้เลย เพราะว่านอกเหนือจากจะใช้เป็นคลื่นสัญญาณโทรศัพท์แล้ว 5G

ยังครอบคลุมวงกว้างมากยิ่งกว่านั้น โปรais 5g ในที่นี้ก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ได้แก่ เสาไฟอัจฉริยะ เครื่องไม้เครื่องมือตรวจสุขภาพ หรือสิ่งใหม่ใหม่ๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อ สิ่งกลุ่มนี้ล่ะครับที่ควรต้องอาศัย 5G อย่างยิ่ง

5G เป็นยังไง? ดียังไง?

แล้วจะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราแบบไหนบ้างทดลองคิดภาพตามกันครับ ในยุคนี้เรามีคนคิดค้น Gadget แจ๋วๆรวมทั้งสถานที่ต่างๆที่เริ่มนำระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้กันอย่างใหญ่โต ถึงจะมีผลให้เรามีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมองล้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดเราดันมาตกม้าตายเนื่องจากว่าสัญญาณเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยแรงแล้วก็ครอบคลุมพอเพียง

ก็อาจก่อให้เครื่องมือเหล่านั้นมิได้แสดงคุณภาพอย่างเต็มที่ โดยเหตุนี้นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าเพราะเหตุใดเราถึงจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยี 5G และสิ่งนี้จะทรงประสิทธิภาพขนาดไหน ผมเลยขอลิสต์ออกมาให้ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมสปีดให้ชีวิตเพิ่มสปีดให้ชีวิตความรวดเร็วของ 5G ถือว่าเข้ามามีบทบาทออกจะมากเลยครับ

ด้วยการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วทันใจกว่า 4G ถึง 24 เท่า เราก็เลยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังขนาด 4K แล้วก็ 8K ได้ภายในไม่กี่วินาที รวมทั้งยังช่วยทำให้การสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆบน Mobile Internet ใช้เวลาได้รวดเร็วเพียงเสี้ยววิ แล้วก็รองรับการใช้แรงงานแบบเรียลไทม์ได้มากขึ้นด้วยนะครับเพิ่มศักยภาพเพื่อเทคโนโลยีที่รุ่งโรจน์เพิ่มศักยภาพเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพราะ 5G มีอัตราการตอบสนองที่เร็วทันใจในระดับที่น้อยกว่า 0.001 วินาที

ซึ่งจัดว่าเร็วสุดๆสำหรับยุคนี้ ทำให้เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีด้านต่างๆได้ จึงสามารถนำไปใช้กับงานที่ปรารถนาความเที่ยงตรงมากมายๆและก็ควรจะมีความบกพร่องต่ำที่สุด ยกตัวอย่างกล้วยๆเลย ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดทางไกล รถยนต์ไม่มีคนขับ ระบบกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่จำต้องอาศัยการเชื่อมต่อวงกว้างแล้วก็เร็วทันใจ โดย 5G จะเป็นตัวเชื่อมต่อในการดำเนินการ

ช่วยทำให้การใช้แรงงานมีคุณภาพรวมทั้งเสถียรเพิ่มขึ้น ปัญหาระบบชักช้าหรือเน็ตล่มจะเกิดขึ้นได้ยากมากขอรับเพิ่มการเชื่อมต่อในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มการเชื่อมต่อในวงกว้างอย่างมีคุณภาพเนื่องจาก 5G มีความรู้และมีความเข้าใจในการรองรับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆได้มากถึง 200,000-1,000,000 เครื่อง ต่อ ตร.กม.

ซึ่งมากกว่า 4G ถึง 1,000 เท่า จึงเหมาะสมกับการเชื่อมต่อทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เซนเซอร์ หรือใช้ประโยชน์ในระบบบ้านอัจฉริยะก็ได้นะครับ หากลองคิดดูตามก็จะโดยประมาณเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ใช้กับบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยสามารถสั่งการผ่านเสียง หรือควบคุมการใช้แรงงานได้ผ่านสมาร์ทโฟน

ได้แก่ หลอดไฟฟ้า loT ที่เปิด-ปิดอัตโนมัติ กล้องวงจรปิด หรือระบบล็อกประตู เป็นต้น ซึ่งทั้งผองนี้หากได้ความสามารถของ 5G เข้ามาเสริม ก็จะช่วยให้เราใช้งานเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งเสถียรยิ่งขึ้น

แล้ว 5G จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เดิมๆของเรา ให้ว้าวขึ้นยังไง?ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วมากกว่า 1GB ต่อวินาที แล้วก็อัปโหลดไฟล์ได้มากถึง 500 mb ต่อวินาทีดูหนังได้ด้วยความคมชัดระดับ 4K แล้วก็ 8K ได้อรรถรส โหลดไว ไม่กระตุกเล่นเกมออนไลน์ได้ไหลลื่นยิ่งขึ้น หมดปัญหาเกมแลค

หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เร็วทันใจขึ้น ด้วยการประมวลผลที่รวดเร็วทันใจและก็แม่นยำ ก็เลยช่วยลดเวลาสำหรับเพื่อการจัดส่งการท่องเที่ยวยังมีเทคโนโลยี VR ที่ช่วยทำให้เห็นภาพสถานที่จริงก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจ ช่วยเพิ่มประสบการณ์สำหรับในการท่องเที่ยวได้มากขึ้นไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะได้แก่การใช้จ่ายด้านไหน โปรais 5g ก็จะถูกแลกโดยธุรกรรมออนไลน์มั่นใจว่าหากว่าทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มรูปแบบ ก็จะได้เจอกับอะไรใหม่ๆรวมถึงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เร็วรวมทั้งแรงกว่าเดิมแน่นอนขอรับ ซึ่งสำหรับปี 2020 ค่ายโทรศัพท์มือถือเองก็เริ่มผลิตสมาร์ทโฟนใหม่ๆเพื่อมารองรับ 5G

กันมากเพิ่มขึ้น เช่น Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy A71 หรือ realme x50 5G เป็นต้น ยังไงก็ตามชาวเอไอเอสอย่าลืมจัดแจงให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกันครับ คนไหนต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับ 5G ตามไปอ่านนี่เลย

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก