โปรais iphone 11

โปรais iphone 11

โปรais iphone 11 สิทธิพิเศษนี้สำหรับนิสิตอายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่กล่าวว่ายังคงสถานะนิสิตของวิทยาลัยในประเทศไทย โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร แค่นั้นสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในนามบุคคล ที่แก่การใช้งาน 12 เดือนขึ้นไปติดสัญญาใช้บริการตลอด นาน 12 เดือนเครือข่าย AIS 5G พร้อมใช้งานบนสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G และก็ ซิม AIS 5G เพียงแค่นั้นราคาอาจมีความเคลื่อนไหว ได้โปรดกรุณาเช็คราคาที่แน่ๆอีกทีที่จุดขาย

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปรais iphone 11 ช่วยเหลือนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามแผนการเมืองไทย 4.0 ของภาครัฐประเทศไทย4.0คือหลักการของรัฐบาลที่ปรารถนาเคลื่อนเศรฐกิจด้วยของใหม่” เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ย้ำราคาเป็นหลัก (Value-Based Economy) โดยเปลี่ยนแปลงใน3 มิติสำคัญ คือ

1. แปลงจากการสร้างผลิตภัณฑ์ของกินของใช้ไปสู่สินค้าเชิง “สิ่งใหม่”

2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการสร้างผลิตภัณฑ์ ไปสู่การเน้น “ภาคบริการ” มากยิ่งขึ้น

3. ปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเขยื้อนด้วย

“เทคโนโลยีความริเริ่มคิดสร้างสรรค์และของใหม่”โดยสำหรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น จะกระทำ ใน 4องค์ประกอบ เป็น

1. เปลี่ยนแปลงจากการกสิกรรมแบบดั้งเดิม(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรยุคใหม่ที่ย้ำการจัดการจัดการและก็เทคโนโลยี(Smart Farming) โดยเกษตรกรจำเป็นต้องร่ำ มั่งคั่งขึ้น และก็เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ

2. แปลงจากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEsแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐจำต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลา ไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการที่หนักแน่นและก็สตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพสูง

3. เป ลี่ ยน จา ก การให้บริ การ แบบ ดั้งจมูก เ ดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างราคาค่อนข้างจะต่ำ ไปสู่การให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (HighValueServices)

4. เปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มีวิชาความรู้ความชำนิชำนาญ และความสามารถสูง

ดังนั้น เมื่อไตร่ตรองความกลมกลืนของธุรกิจรวมทั้งส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงตามแผนการประเทศไทย 4.0แล้ว เอไอเอสจึงมีความพร้อมเพรียงที่จะช่วยเหลือทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นแล้วก็การยกฐานะชาวไทยให้มีความรู้และมีความเข้าใจรวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทันในการพัฒนาประเทศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้แอปพลิเคชัน “Farmhug”

จุดกำเนิดของโครงงานปรับปรุงแพลตฟอร์มแนวทางการทำการกสิกรรมดิจิทัลจากความตั้งใจที่จะนำ เทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยยกฐานะภาคการกสิกรรมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้ไปสู่กระบวนการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเอไอเอสก็เลยเริ่มแผนการ “Digital

AgriculturePlatform” โดยการลงไปสำ รวจปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านเกษตรกรรมของชาวบ้าน เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาพินิจพิจารณากระทั่งในปี2559 เมื่อเกิดปัญหาราคาข้าวล่มจม แอปพลิเคชัน “Farmhug” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบของวิธีการทำ

ทำการเกษตรยุคใหม่ที่สามารถจะช่วยแก้ไขของเกษตรกร โดยเริ่มจากการทดสอบกับบุคลากรด้านในหน่วยงานให้พนักงานสามารถสั่งข้าวจากกรุ๊ปชาวนาที่ปลูกข้าวออร์แกนิกเพื่อมาบริโภคหรือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีความหลากหลายของประเภทข้าว ที่มีให้เลือกถึง 10ชนิด ตัวอย่างเช่น

ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องหอมล้านนาข้าวซ้อมมือหอมมะลิข้าวซ้อมมือหอมนานาจำพวก ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวหอมนพเก้า ข้าวกล้องลืมสามีข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และก็ข้าวกล้องแตกออกกาบาไรซ์พร้อมกับบริการชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน

mPAY ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วทันใจ ทำ ให้ยอดการสั่งซื้อข้าวผ่านแอปพลิเคชันFarmhug เป็นที่นิยม โดยมีปริมาณข้าวที่ถูกสั่งซื้อทั้งผองปริมาณ1,454กก. โปรais iphone 11

แผนการต้นแบบ “จากเมืองสู่ฟาร์ม”

(City-to-Farm AgricultureAssisting (CFAA))แผนการต้นแบบ“จากเมืองสู่ฟาร์ม” เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม ที่ช่วยเชื่อมต่อความต้องการระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อในเมืองซึ่งมีเป้าหมายสำหรับเพื่อการช่วยให้เกษตรกรสามารถจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้ราคาดีพอที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องพบ

เจอกับการรับซื้อในราคาต่ำของพ่อค้าคนกลางแล้วก็ช่วยให้เข้าถึงผู้ใช้ในเมืองที่อยากได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งนิยมการสั่งสินค้าผ่านวิถีทางออนไลน์ แผนการต้นแบบจากเมืองสู่ฟาร์มจึงเป็นเหมือนทางออกของฝูงคนทั้งสองกลุ่ม (win-win solution) โดยมีเอไอเอสทำ หน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางโดยโครงการต้นแบบ“จากเมืองสู่ฟาร์ม”ได้รับรางวัล

ChampionofWSISPrize2016สาขาICTApplication:

e-AgricultureในงานประชุมWSISForum ณ กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนดความร่วมแรงร่วมใจกับตลาดค้าหุ้นเอ็มเอไอเพื่อผลักดันการเติบโตของสตาร์ทอัพโลกของอินเทอร์เน็ตทำ ให้กำเนิดผู้ประกอบกิจการแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเป็นจำนวนมาก แม้กระนั้นเอไอเอสในฐานะหน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่เห็นว่าข้อเสียของธุรกิจพวกนี้คือการขาดประสบการณ์และความรู้เชิงการตลาด ด้วยเหตุดังกล่าวเว้นแต่โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่

เอไอเอสเริ่มมาตั้งแต่ปี2554 ในแต่ละปีเอไอเอสยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรต่างๆเพื่อเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งจุดประกายความนึกคิดของผู้ประกอบกิจการรุ่นใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยในปี2559 เอไอเอสร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) จัดงานเสวนาชื่อ

“จัดเตรียมสู่โลกธุรกิจ สานฝันสู่ตลาดทุน” โปรais iphone 11 โดยมีประเด็นสำคัญคือผลักดันให้สตาร์ตอัพเติบโตผ่านความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและมุ่งเป้าให้เติบโตจนถึงสามารถเข้ามาเสนอขายหุ้นใหม่ (IPO) ในตลาดค้าหุ้นMAI ได้เนื่องด้วยตลาดทุนไทยนับว่ากล้าแกร่งเมื่อเทียบกันในภูมิภาคแล้วก็ยังมีโอกาสอีกมาก

สำหรับบริษัทเอกชนที่อยู่นอกตลาด โดยด้านในงานมีการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำ เร็จ ผู้แทนจากกลุ่มนักลงทุน รวมทั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์MAI

ปรับปรุงศักยภาพชาวไทยรวมทั้งสร้างวิชาความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล

“เอไอเอส รู้สักนิด เพื่อชีวิต Digital”ตอนนี้โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำ รงชีวิตของชาวไทย ด้วยเหตุว่าสามารถอำนวยความสบายแล้วก็เชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์สำหรับในการพูดคุย และส่งข้อความถึงผู้อื่นแล้ว ลูกค้ายังมีความประพฤติ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเก็บรักษาและก็จดบันทึกข้อมูลสำคัญ อาทิเช่น ภาพถ่าย เลขที่บัญชี

สำ เนาบัตรประชากร แล้วก็รหัสผ่านต่างๆโดยเหตุนั้น แม้ผู้ใช้งานขาดความเข้าใจถึงการใช้งานอย่างถูกวิธีหรือภัยที่อาจเกิดขึ้นแม้โทรศัพท์เคลื่อนที่หาย บางทีอาจนำ มาซึ่งความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งเงินได้แผนการ“เอไอเอสรู้สักหน่อยเพื่อชีวิตดิจิทัล”

เป็นโครงงานที่เน้นย้ำการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ปิ้งถูกทางการตระหนักถึงเรื่องอันตรายที่บางทีอาจมีเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างไม่ถูกจำเป็นต้องหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดหายและก็เทคนิคทางเทคโนโลยีที่มีสาระต่อผู้ใช้งาน ดังเช่น

การสร้างระเบียบการล็อคโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการตั้งรหัสผ่านหรือใช้ลายนิ้วมือการอัพเดทซอฟ์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำ เสมอ หรือการต่อว่าดตั้งซอฟแวร์ปกป้องเชื้อไวรัสฯลฯโดยมีการเผยแพร่ผ่านวิถีทางเว็บสานรัก และก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนอกเหนือจากนั้นในปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้ให้การส่งเสริมโครงงานCBSAcademyปีที่2กับทาง

FarEastDDBโดยแบบอย่างโครงงานเป็นการให้โอกาส ให้นักศึกษาชั้นปีที่3-4 ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีผลงานเข้าแข่งขันภายใต้หัวช้อ“เดินไม่แชท”และ “DigitalDiet forHealthyRelationship”ชิงทุนการศึกษาเล่าเรียนรวม1แสนบาท

(3รางวัล)นอกจากนั้นผลงานที่ได้รับการคัดสรรจะนำ ไปผลิตเป็นคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลที่สมควรถัดไป โดยเอไอเอสจะให้การเกื้อหนุนงบประมาณ

เสวนาให้ความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เอไอเอสจัดให้มีงานสนทนาให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้เรื่องที่ถูกต่อประชาชน สื่อมวลชนและก็ข้าราชการท้องถิ่น

โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความชำนาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โปรais iphone 11 เป็นผู้บริจาควิชาความรู้ ในปีที่ผ่านมามีการจัดงานตามภาคต่างๆทั้งยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้และก็ภาคกลาง รวมทั้งสิ้น9ครั้ง โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและสัมพันธ์นักข่าวและในปี

2560 ได้วางแผนจัดเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเป็นจำนวน

15 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบคลุมประชากร ในวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสที่พลเมืองกังวลว่าอาจมีผลพวงต่อร่างกาย มีกำลังส่งที่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการค้ากระจายเสียง

ธุรกิจการค้าทีวีแล้วก็ธุรกิจการค้าโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำ คราวด นอกเหนือจากนี้การตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำ คราวดของ กสทช.อย่างเคร่งครัดรวมทั้งคำ นึงถึงความปลอดภัยของสามัญชน โดยในด้านความแข็งแรงมั่นคงของเสาสามารถรับสภาพการณ์ของลมพายุที่มีขนาดลมแรง130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สามารถรับแรงสั่นของแผ่นดินไหวได้และก็ในการเลือกบริเวณที่ติดตั้งเอไอเอสได้ให้ความสำคัญต่อการไม่ทำ ลายหรือบังทัศนียภาพของชุมชนรวมทั้งต้องมีกระบวนการทำความเข้าใจกับพลเมืองในพื้นที่แล้วก็มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนตั้งเสาส่งสัญญาณทุกครั้ง

C.A.M.P.AIS(Creative and MeetingPlace)คาเฟ่ต์ห้องหนังสือที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงแห่งแรกในประเทศไทยโดยการช่วยสนับสนุนงบประมาณจากเอไอเอสปีละ 3 ล้านบาทและก็การช่วยสนับสนุนพื้นที่จากห้างเมญ่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดประดิษฐ์มีแรงดลใจ

และก็รักการเรียนมาใช้เวลาต่อยอดความคิดของตัวเองหรือพบปะกันจากไลฟ์สไตล์คนรุ่นหลังที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอิสระไม่ยึดติดกรอบอีกทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงตัวตนและความคิดของตนเองผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็เครือข่ายสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกใจการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยตอนนี้พบว่าคนรุ่นใหม่มีการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่า 13 ชั่วโมงต่อวัน C.A.M.P. AIS ก็เลยถือเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นหลังโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอวยความสะดวกและก็เปิดพื้นที่ปรับปรุงศักยภาพให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่ประดิษฐ์แนวความคิดและก็พบปะกัน แล้วก็บางทีอาจต่อยอดไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ใหม่ๆเพื่อประเทศโดย C.A.M.P. AIS

เปิดให้บริการด้วยประสานแนวความคิดระหว่าง Open office หอสมุด แล้วก็คาเฟ่ต์โดยจัดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1 กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วสุดยอด และบริการ AIS WiFiด้วยความเร็ว 300 เมกะบิตต่อวินาทีการจัดให้มีโซนห้องที่ใช้สำหรับการประชุม และก็บริการห้องหนังสือออนไลน์ (Digital library)ด้วยหนังสือมากยิ่งกว่าพันเล่มและก็การนำบริการชำ ระเงินอิเล็กทรอนิกส์(AISdigital money)

เพื่อช่วยอำ นวยความสะดวกสำหรับในการซื้อของกินและเครื่องดื่มด้านใน C.A.M.P.นอกจากการจัดโซนและบริการต่างๆเพื่อให้ความสะดวกข้างในแล้วC.A.M.P. ยังมีการจัดงานกิจกรรมสร้างแรงจูงใจโดยเชิญชวนผู้ที่ถือเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดไอเดียโดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน AIS LINE แล้วก็ AIS PLAYเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับดูแล้วก็รับฟังได้ โดยผู้พอใจสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด24 ชั่วโมง

เกื้อหนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมแอปพลิเคชัน“อสม.ออนไลน์”ของใหม่จากโครงข่ายคุณภาพเพื่อแนวทางการทำ งานภาคสังคมจากคุณลักษณะเด่นของการเป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายครอบคลุมจำ นวนประชากรมากที่สุด และก็การลงไปทำ ความเข้าใจกับประชาชนในทุกครั้งที่เอไอเอสเข้าไปติดตั้งเสาสัญญาณ

ทำ ให้พวกเราได้รับรู้ถึงความยากลำ บากในการทำ งานด้วยกันระหว่างโรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล(โรงพยาบาลสต.) รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.)อันเกิดจากพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ รพ.สต.นั้นมีรอบๆกว้างและห่างไกล ทำ ให้การติดต่อสื่อสารรวมทั้งกระบวนการทำ งานระหว่างเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสต.รวมทั้งอสม. รวมทั้งผู้ป่วยในพื้นที่นั้นเป็นได้ยาก ส่งผลต่อการเข้าถึงข่าวสารด้านสุขภาพแล้วก็สาธารณสุข ทำ ให้เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง อย่างเช่นการเกิดโรคระบาดการควบคุมคุ้มครองโรคจะเป็นไปในเชิงรับมากยิ่งกว่าเชิงรุกแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”

ก็เลยเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำ หรับการติดต่อสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชนระหว่าง 2 หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถกระบวนการทำ งานให้เป็นไปในเชิงรุกเยอะขึ้น โดยเริ่มมีการใช้งานแห่งแรกที่ โรงพยาบาลสต.หลักร้อย อำเภอเมืองจ.นครราชสีมา เมื่อปี2558 รวมทั้งเวลานี้มีรพ.สต.และ อสม.ในเครือข่าย อยู่กว่า 88 ที่ ทั่วราชอาณาจักรมากขึ้นจาก70 แห่งในปีที่ผ่านมาโดยเอไอเอสได้พัฒนาฟังก์ชั่นแนวทางการทำ งานของแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เปิดกว้างให้อสม.ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการ

ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสเพียงแค่นั้น ทั้งนี้ก็เพื่อกำเนิดคุณประโยชน์ต่องานสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง และก็ในตอนที่ คณะทำงานชุมชนสโมสรของเอไอเอสลงพื้นที่เพื่อชี้แนะ การใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์นั้นคณะทำงานชุมชนสโมสรยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สอนวิธีการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ถูกรวมทั้งปลอดภัยให้กับกลุ่ม อสม.ควบคู่ไปด้วยเดี๋ยวนี้

เอไอเอสอยู่ขณะทำ การศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ความเจริญใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ให้สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ต่างๆและการใช้แรงงานเฉพาะกลุ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงศึกษาเล่าเรียนขั้นตอนการขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้ครอบคลุมผู้ให้บริการงานสาธารณสุขชุมชนในระดับอื่นๆ

เพิ่มอีกแอปพลิเคชันAISSafe& Careเป็นสิ่งใหม่ด้านบริการที่ถูกปรับปรุงขึ้นในปี2559จากความวิตกกังวลของคนประเทศไทยเรื่องความปลอดภัยและการสูญหายของบุคคลในครอบครัว โดย AIS Safe & Careจะทำ ให้ผู้รับบริการดำรงชีวิตได้อย่างสบายใจมากเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว จากฟังก์ชั่นการใช้แรงงานที่

• สามารถกำหนดตำ แหน่งของคนที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัวได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถกำหนดพื้นที่ความปลอดภัย (Safe Zone) โดยจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือ ทุกครั้งเมื่อบุคคลในครอบครัวเข้าหรืออกจาก พื้นที่ความปลอดภัย

ที่กำหนดสามารถส่งสัญญาณขอร้องรีบด่วน (SOS) พร้อมกับตำแหน่งปัจจุบันไปยังบุคคลในครอบครัว เมื่อเจอกับเรื่องราวรีบด่วนหรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้

• สามารถค้นแล้วก็คุ้มครองป้องกันโทรศัพท์สูญหายแล้วก็สั่งล้างข้อมูลในโทรศัพท์กรณีที่เครื่องหายหรือถูกขโมยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวได้

• สามารถควบคุมการใช้แรงงานอินเตอร์เนตของลูกค้าได้ตอนนี้มีผู้สมัครใช้บริการAISSafe& Care แล้วมากยิ่งกว่า7,000 ราย

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก