โปรais iphone 12

โปรais iphone 12

โปรais iphone 12 เบอร์เดียวตอบรับคุณเช็กทุกการใช้แรงงานครบทุกข้อมูลแบบโดยทันทีเช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดข้อมูล,เช็กยอดการใช้แรงงานเหลืออยู่, เช็กยอดค้างชำระรวมทั้งวงเงินการใช้แรงงานเลือกวิธีง่ายๆดังใจคุณลูกค้า AIS ใช้ AIS Points แลกเปลี่ยนส่วนลดค่าอาหาร 30.- ถึง 60 บาท เมื่อสั่งผ่าน LINE MAN, GrabFood, foodpanda, Robinhood แล้วก็ Gojek

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

• สิทธิพิเศษในการสั่งอาหารขั้นต่อ 150 บาท

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มีคะแนน AIS Points พอเพียงตามข้อกำหนดแค่นั้น

• เมื่อกดแลกสิทธิ์แล้ว โค้ดที่ได้รับต้องใช้ข้างในเดือนที่กดรับสิทธิ์เพียงแค่นั้น

• ลูกค้าสามารถตรวจทานคะแนนสะสมด้วยการ log-in ผ่าน myAIS app หรือ กด *550*2# โทรออก

• รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาปรานีวิเคราะห์อีกรอบเมื่อกดรับสิทธิ์กระบวนการรับสิทธิ์

• ลูกค้า login myAIS app / เลือกเมนู สิทธิพิเศษ > เลือก AIS Points / พิมพ์ brand food delivery ที่อยาก ใน search box / เลือกสิทธิพิเศษที่อยากได้แลก AIS Points ต่อไป กดรับสิทธิ์การันตี รวมทั้ง รอคอยรับ code สิทธิพิเศษ

• Copy promotion code

• สัมผัส link brand (ใต้ copy promotion code) ที่ร่วมโครงการเพื่อไปสั่งอาหาร รวมทั้งวาง promotion code ที่ copy มาแล้วเพื่อใช้สิทธิ์

• หรือเข้า app brand ที่ร่วมโครงการ เพื่อไปสั่งอาหาร และวาง promotion code ที่ copy มาแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว AISความท้าที่ไม่อยู่กับที่ กับ ความเจริญก้าวหน้าที่ไม่สิ้นสุดเอไอเอสจะเดินไปด้านหน้าด้วยการพัฒนาตัวเองจาก “ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Telecom Service Provider)” เป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life Service Provider)”เพื่อสร้างของใหม่ที่สนับสนุนการดำนงชีพประจำวันของลูกค้า เราตระหนักดีว่าเจ้าหน้าที่คือกำลังสำคัญที่สุดที่

โปรais iphone 12 สามารถจะช่วยขับให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จรวมทั้งเติบโตได้อย่างยั่งยืนพวกเราตั้งใจจริงที่จะพัฒนาและก็สร้างโอกาสให้พนักงาน ด้วยลักษณะงานที่มีความท้าอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งด้านความคิดเชิงของใหม่รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวนำความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีทำให้ AIS มีการปรับอุบายธุรกิจอย่างสม่ำเสมอแล้วก็บ่อยมาก เพื่อจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลดังกล่าวพนักงานจึงได้โอกาสจะปฏิบัติการใหม่หลายโครงงานที่ท้า รวมทั้งพวกเรามีวัฒนธรรมหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบครอบครัว และเรายังดูแลบุคลากรพร้อมทั้งได้ผลตอบแทนที่สูงกับบุคลากรที่มีความรู้และมีความเข้าใจ เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือ พลังขับที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เนื่องจากคุณคือส่วนหนึ่งของ ครอบครัว AIS

คิดแบบ AIS กลไกสร้างเอกลักษณ์ปรัชญาสำหรับในการดำเนินงาน

“พร้อมใจสร้างสรรค์ประสิทธิภาพสู่ความเป็นสุดยอด เพื่อให้ลูกค้าของเราชอบใจทุกครั้งตลอดกาล”

“Quality in Everything We Do, Together We Delight Our Customer at All Times”วัฒนธรรมการทำงานแบบ Triple Iเป็นตัวกำหนดรูปแบบของวิถีปฏิบัติของสมาชิกในองค์กร รวมทั้งเป็นกลไกสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้องค์กรมีความไม่เหมือนจากหน่วยงานอื่นแล้วก็ยังสะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์รวมทั้งบรรยากาศการทำงานที่มีความลงตัว ระหว่าง คน – คณะทำงาน – เนื้องาน – หน่วยงาน – องค์กรอย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งยังเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความพร้อมเพรียงความผูกพันความเอาจริงเอาจัง รวมทั้งทุ่มเทของสมาชิกทุกท่านต่อการใช้ชีวิตดำเนินการ และก็การร่วมกิจกรรมต่างๆข้างในหน่วยงานค่าความนิยม

FASTMOVINGเป็นความนิยมการทำงานที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับการปฏิบัติด้วยกัน อันจะเป็นพลังที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นต่อในการแข่งขันทางธุรกิจศึกษาและก็ปรับปรุงกับ AIS

AIS ตั้งใจเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมทั้งเป้าหมายธุรกิจ โดยมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจทักษะ แล้วก็ประสิทธิภาพทสมควร รวมทั้งปรับปรุง New Abilities ให้กับพนักงานทั่วทั้งยังหน่วยงาน ที่สอดคล้องต่อแผนความเจริญก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพ โดยจัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงานทั้งยังในรวมทั้งต่างประเทศ การหมุนแปลงเรียนงาน การโอนย้ายงาน โดยใช้ระบบ Competency-Based โปรais iphone 12

Development แล้วก็มีการคิดแผนพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ (Career Advancement) โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนา รักษากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจเด่น เพื่อให้โอกาสให้บุคลากรได้แสดงสมรรถนะสำหรับในการดำเนินงานอย่างมากและไปถึงเป้าหมายในวิชาชีพ และก็ จัดให้มีทุนเล่าเรียน ระดับปริญญาโทในและต่างถิ่น

AIS มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถพนักงาน ตั้งแต่เริ่มงานใหม่จนถึงตอนนี้ที่จะก้าวเติบโตไปด้วยกัน เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน แนวทางปฏิบัติ ลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงาน ได้เรียนรู้และก็ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

IF WE ALL ARE A NETWORKเครือข่ายเพื่อคนประเทศไทย เราไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพียงแค่วันนี้แต่ตั้งใจจริงที่จะทำสิ่งดีดีให้กับสังคมตลอดไป

AIS Sustainabilityหากพวกเราทุกคนเป็นโครงข่ายเอไอเอส เครือข่ายเพื่อคนไทย พร้อมสร้างความเคลื่อนไหวสอนพื้นฐานและก็สร้างความประจักษ์แจ้งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างประดิษฐ์และมีคุณประโยชน์ต่อคนไทยทุกวัยด้วย 2 แคมเปญหลักอุ่นใจ

Cyberเครือข่ายคุ้มภัยไซเบอร์เอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่าย ด้าน อุ่นใจ Cyber และ Online Safety เพราะเอไอเอสมั่นใจว่านี่คือจุดเริ่มแรกที่สำคัญ ที่เอไอเอสจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสอนวิชาพื้นฐาน และก็สร้างความตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อคนประเทศไทยทุกวัย โปรais iphone 12

What is DQ ?

DQ หรือ​ Digital​ Intelligence Quotientเป็นมิเตอร์ความฉลาดทางดิจิทัล​ที่คำนวณ​จากผลบวกความถนัดสำหรับการเข้าสังคม​การจัดการกับอารมณ์​ และภูมิปัญญา ที่ช่วยทำให้เราสามารถ​รับมือ ​กับความท้าและก็แรงกดดันที่เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ต​

DQ (Digital Intelligence Quotient) Program คือเครื่องไม้เครื่องมือที่วางแบบเพื่อพัฒนาความถนัดแล้วก็ความฉลาดด้านดิจิทัลให้กับเด็กๆวัย 8-12 ปี โดยทีมงานนักวิชาการจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความเชื่อใจรวมทั้งถูกนำ ไปใช้สอนเยาวชนในประเทศต่างๆกว่า 110 ประเทศทั่วโลก

AIS ร่วมมือกับ Google สำหรับในการสนับสนุน Family Linkแอปพลิเคชันที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้เชื่อมต่อถึงกันผู้ดูแลสามารถดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งเครื่องมือของลูกหลานได้สนิทสนมเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการใช้แรงงานดิจิทัลในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีอันตราย

ลักษณะบริการกำหนดการใช้โทรศัพท์หมายกำหนดการเข้าเว็บไซต์ตารางใช้งานแอปพลิเคชันดูก่อนยการงานใช้โทรศัพท์ดูแลการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่มองตำแหน่งเดี๋ยวนี้ของลูกหลานผู้ดูแลสามารถติดตามพิกัดตำแหน่งที่บุตรหลานอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปต้องมีบัญชี Gmailอาศัยอยู่ประเทศเดียวกันกับบุตรหลานเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Family Link for Parentsวิธีใช้งาน

1.ติดตั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์ผู้ดูแล : ดาวน์โหลดรวมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Family Link for Parentsโทรศัพท์ลูกหลาน : ดาวน์โหลดรวมทั้งจัดตั้งแอปพลิเคชัน Google Family Link for Children & Teens

2.ลงนามเข้าใช้งานโทรศัพท์ผู้ปกครอง : เซ็นเข้าใช้งาน โดย Login ผ่าน Gmail Account ของผู้ดูแล และก็เพิ่มจำนวนสมาชิกของลูกหลานสำหรับเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมต่อ (ในกรณีบุตรหลานไม่มี Gmail Account ส่วนตัว ผู้ดูแลสามารถสร้าง Account ในแอปฯ)โทรศัพท์บุตรหลาน : ลงชื่อเข้าใช้งาน โดย Login ผ่าน Gmail Account ของบุตรหลาน โปรais iphone 12

3.เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำโทรศัพท์ผู้ดูแลรวมทั้งลูกหลานมาตั้งค่าพร้อมกัน เพื่อเชื่อมต่อ โดยกรอก รหัส Pair Code ที่แสดงบนโทรศัพท์ของทั้งสอง

4.เริ่มใช้งานโทรศัพท์ผู้ดูแล : ผู้ดูแลเลือกชื่อลูกหลานที่แสดงในแอปพลิเคชัน เพื่อเริ่มการใช้แรงงานรวมทั้ง สามารถมองการใช้งานโทรศัพท์ของบุตรหลาน

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก