โปรais iphone

โปรais iphone

โปรais iphone สิทธิพิเศษนี้สำหรับนิสิตอายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่บอกว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถยอมรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร เพียงแค่นั้น ราคาอาจมีความเคลื่อนไหว ขอความกรุณาปรานีเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย สำหรับนักศึกษาที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิมแค่นั้น

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โปรais iphone อุบาย 5 ด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลยุทธ์5 ด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอไอเอส เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์รวมทั้งพันธกิจซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเอไอเอส ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี2555

ประธานข้าราชการบริหารพร้อมผู้บริหารระดับสูงแต่ละฝ่ายก็เลยได้สัมมนาร่วมกันเพื่อกำ ครั้งดกลยุทธ์ตามผู้มีส่วนได้เสีย5 กรุ๊ปหลัก ที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและก็บริหารดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้

ชุมชนรวมทั้งสังคมของเรา

•ทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน และก็คำนึงถึงสิ่งที่จำเป็น ของชุมชนข้างเคียง พร้อมสนองตอบต่ออย่างมีวิธีการเป็นระบบ และก็บูรณาการร่วมกันเพื่อให้สังคมเห็นด้วยสำหรับในการดำ เนินงานของบริษัท

•จากจุดเด่นในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายสู่การตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวมและได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้า ของอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้าของเราส่งประสบการณ์ที่เยี่ยมที่สุดให้แก่ลูกค้า

•มอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดให้แก่ลูกค้าพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ๆโดยอาศัยการเข้าใจในเรื่องสิ่งที่จำเป็นของลูกค้าด้วยสินค้าแล้วก็บริการที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเพื่อสร้างไม่เหมือนกันที่เหนือกว่าซึ่งสะท้อนซึ่งคำมั่นสัญญาของพวกเราที่จะเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้ดีมากยิ่งกว่าเดิมด้วยชีวิตดิจิทัลส่วนประกอบการจัดการเพื่อความคงทนของเอไอเอสสำหรับในการบริหารจัดการเรื่องกลุยทธ์แล้วก็แนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอไอเอสกำ หนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จะรับผิดชอบโดยตรงสำหรับเพื่อการกำ

ทีดแนวทางกลยุทธ์และหลักสำคัญที่มีความนัยสำคัญทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอไอเอส โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความคงทนในฐานะผู้ตัดสินชุดย่อยที่จะช่วยดูแลดูแลและก็เป็นที่หารือแก่ฝ่ายบริหาร สำหรับการนำหลักการและก็วิธีการดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไปดำ

เนินการในองค์กรและกลับมารายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาสทั้งนี้ เหตุเพราะการพัฒนาสู่ความมั่นคง เป็นวิถีการดำ เนินงานที่จะจำเป็นต้องเพิ่มเติมอยู่ในแนวทางดำ เนินธุรกิจและก็การกระทำงานของทุกสายงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความทนทานก็เลยได้แต่งคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาสู่ความคงทน ที่มีหัวหน้าคณะผู้บริหารจากแต่ละสายงาน

เพื่อพัฒนาแนวนโยบายด้านการพัฒนาสู่ความมั่นคงและยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธวิธีด้านความคงทนแล้วก็ทิศทางการดำ เนินธุรกิจของกลุ่มเอไอเอส โดยให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตั้งขึ้นแผนกทำ งานด้านการพัฒนาสู่ความมั่นคง ซึ่งมีตัวแทนประธานระดับปฏิบัติงานจากแต่ละสายงานปริมาณ14 ท่านให้ทำ

หน้าที่เคลื่อนแผนงานตามวิธีการรวมทั้งแนวทางที่กำ ทีดแล้วก็ตรวจทานความมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของการดำ เนินโครงการต่างๆนอกจากนั้นยังได้ตั้งขึ้นหน่วยงานพัฒนาความยืนยงขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการกระทำงานของภาควิชาทำ

งานด้านการพัฒนาสู่ความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็คณะกรรมการแต่ละชุดโดยหน่วยงานปรับปรุงความมั่นคงจะคอยส่งเสริมในเรื่องข้อมูลข่าวสารและก็ความรู้ รวมทั้งเทรนด์และแนวปฏิบัติในระดับประเทศรวมทั้งระดับสากลในเรื่องการพัฒนาความคงทนให้ทราบผ่านการรายงานในการประชุม แล้วก็หนทางต่างๆอย่างสม่ำ เสมอ

ความท้าทายรวมทั้งจังหวะความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่

สำคัญสำหรับการเคลื่อนเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศ สิ่งใหม่ทางเทคโนโลยีสามารถสร้างให้เกิดการเหนือกว่าทางการแข่งลดเงินลงทุนดำ เนินงานรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการพัฒนาประเทศได้นานัปการ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างเร็วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตของผู้ใช้

ทำให้สามารถก้าวข้ามข้อจำ โปรais iphone  กัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงเวลา สถานที่ สถานะทางสังคม ฯลฯ ทำ ให้คนสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านสังคม อีกทั้งสำหรับในการเข้าถึงบริการเบื้องต้นต่างๆรวมทั้งบริการทางการเงินดังนั้น จึงถือเป็นความท้าแล้วก็ช่องทางสำ

หรับทั้งยังภาครัฐแล้วก็เอกชนของแต่ละประเทศที่จะต้องลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความพร้อมรวมถึงการให้ความรู้แก่พลเมืองให้ก้าวทันและก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้ประโยชน์สูงสุดแนวทางการบริหารจัดการ

• ปรับปรุงองค์ประกอบเบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมเพื่อให้คนประเทศไทยทุกคนได้ดำรงชีวิตที่มากกว่า

• ช่วยเหลือนการเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามแผนการเมืองไทย 4.0 ของภาครัฐ

• ปรับปรุงความสามารถคนประเทศไทยและก็สร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล

• ส่งเสริมการผลิตสิ่งใหม่ทางด้านสังคม

• นับถือในสิทธิมนุษยชนแล้วก็การเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตัวชี้วัด

• ความครอบคลุมและประสิทธิภาพของโครงข่าย

• จำ นวนผู้รับบริการการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

• จำนวนของใหม่ที่สร้างขึ้นในปี2559

• อัตราความสำ เร็จในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม

• จำ นวนผู้ชมคลิปที่ให้ความรู้หัวข้อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

• จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.)

ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันอสม.ปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้วก็ครอบคลุมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้ชีวิตที่มากกว่าหลังจากการได้รับใบอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์และ 900เมกะเฮิรตซ์ ในปีก่อนหน้านี้

รวมถึงมีความร่วมแรงร่วมมือกับผู้ช่วยเหลือทางธุรกิจสำหรับในการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มอีก ทำ ให้เอไอเอสมีความหนักแน่น สามารถให้บริการ 3G แล้วก็ 4G ได้มีความสามารถสูงมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ากว่า 41 ล้านรายในเดี๋ยวนี้ได้ใช้บริการ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ด้วยเทคโนโลยีที่เร็วทันใจรวมทั้งกว้างขวาง โดยเครือข่าย

3G แล้วก็ 4G ของเอไอเอสครอบคลุมกว่าจำนวนร้อยละ 98ประชากรทั้งหมด พร้อมด้วยนำ เสนอสินค้าแล้วก็บริการที่มากมาย ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี3G และ 4Gของเอไอเอส แล้วก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองนอกจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ครอบคลุมแล้ว ในปีที่ผ่านมา โปรais iphone  เอไอเอสได้รีบสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบรนด์“เอไอเอสไฟเบอร์”ซึ่งให้บริการด้วยไฟเบอร์ออฟว่ากล่าวก100% ที่มีคุณสมบัติเร็วกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ADSL ที่มีปัญหาสายทองแดงเสื่อมสภาพ

จากสภาวะอากาศร้อนเปียกชื้นของเมืองไทย รวมทั้งเทคโนโลยีDOCSIS ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องของระยะทาง โดยการเปิดให้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วถือเป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศไทย ผลักดันให้เกิดการชิงชัยและปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์ออฟว่ากล่าวก

อย่างกว้างขวางมากเพิ่มขึ้น ทำ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมากมายยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับประสบการณ์สำหรับเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคุณภาพดีโดยในปี2559 เอไอเอสสามารถขยายโครงข่ายเอไอเอส ไฟเบอร์ให้ครอบคลุมเขต28 จังหวัดสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่24 จังหวัดครอบคลุมประชากรกว่า

5.2 ล้านครัวเรือน แล้วก็ด้วยความที่เอไอเอส ไฟเบอร์มีแพคเกจที่นานาประการและก็ราคาที่สมควร ทำ ให้เดี๋ยวนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์มีอัตราการเติบโตของผู้รับบริการสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

AIS Maritimeนอกจากการให้บริการเครือข่ายบนพื้นปฐพีแล้วเอไอเอสร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จำ กัด (มหาชน) (ไทยคม) ผู้ให้บริการดาวเทียมติดต่อสื่อสาร เปิดให้บริการ

“AIS Maritime” การใช้แรงงานโทรศัพท์มือถือทั้งยังบริการเสียงและก็บริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2.7 เมกะบิตต่อวินาที ด้วยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นครั้งแรกกึ่งกลางสมุทรอ่าวไทย โดยพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กลางทะเล

ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ขุดน้ำมัน เจ้าหน้าที่ประจำ เรือบรรทุกสินค้า อื่นๆอีกมากมาย สามารถติดต่อกับครอบครัวแล้วก็บุคคลสนิทสนมได้ โดยเอไอเอสนับว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยที่มีการนำของใหม่เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาดำเนินงานร่วมกับระบบดาวเทียมติดต่อ ภายหลังที่เมื่อปี2556 เอไอเอสรวมทั้งไทยคมได้ด้วยกันทดสอบให้บริการโครงข่ายมือถือบนเรือหลวงกระบี่

AISMaritimeนอกเหนือจากที่จะช่วยลดเงินลงทุนสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานกึ่งกลางสมุทรกับสำ นักงานใหญ่จากแพคเกจที่ราคาแพงออมแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำ เนินธุรกิจด้วยบริการเสริมต่างๆได้แก่ บริการบันทึกวีดิโอทางโทรคำศัพท์(Mobile Digital Video Recording: mDVR)

เพื่อข้าราชการที่สำนักงานใหญ่สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการกึ่งกลางทะเลได้ และช่วยตรวจทานความเรียบร้อยของการกระทำงานได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โปรais iphone จอภาพจากที่สำนักงานใหญ่ได้โดยทันทีแผนการระบบไอซีครั้งรวมทั้งพลังงานตอบแทนแบบบูรณาการ

สำหรับชุมชนริมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ไทยบรมราชกุมารีจากข้อจำ กัดหัวข้อการเข้าถึงกำลังไฟฟ้ารวมทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมของชุมชนไกลห่าง รวมทั้งชุมชนในเขตชายแดน ทำ ให้มีผลเสียต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการเล่าเรียนของเด็กรวมทั้งเยาวชน

สถานที่เรียนตำ รวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตั้งโดย พระราชดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำต้องทำ หน้าที่ในฐานะศูนย์กลางวิชาความรู้เดียว รองรับนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน โดยปราศจากอุปกรณ์การเล่าเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเอไอเอส

ก็เลยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้นว่ามูลนิธิไอที ตามพระราชดำ ริสมเด็จพระเทวดารัตนราชลูกผู้หญิงฯ ไทยบรมราชบุตรี, กองบัญชาการตำ รวจตระเวณชายแดน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติ(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)และก็เขตรักษาประเภทสัตว์ป่า

จัดทำ “โครงการระบบไอซีคราวและพลังงานตอบแทนแบบบูรณาการสำ หรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำ ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชเด็กหญิง” เพื่อร่วมกันวางแบบและก็พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานตอบแทนจากน้ำ และแสงแดดซึ่งนับได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดที่จะไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่สถานที่เรียน และก็ได้จัดตั้งสถานีเก็บประจุกระแสไฟเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำตะเกียงกระแสไฟฟ้ามาชาร์แบตเตอรี่กลับไปใช้ที่บ้านได้

ให้เด็กนักเรียนมารอดูการถ่ายทอดสดตามตารางสอนจากห้องเรียนต้นทาง

ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดตารางเวลาสำ หรับการศึกษาการสอนให้กับทั้งคุณครูรวมทั้งเด็กนักเรียน สิ่งกลุ่มนี้นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและก็ประสิทธิภาพการศึกษาเล่าเรียนให้ดีขึ้นโดยโครงการระบบไอซีครั้งและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำ หรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำ ริฯได้นำ ร่องที่ศูนย์การเล่าเรียนตำ รวจตระเวณชายแดนบ้าน

คีรีล้อม จ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแห่งแรก ปัจจุบันนี้สถานศึกษาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้ทำ การศึกษาเล่าเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมจนกระทั่งชั้นประถมเรียนปีที่6มีนักเรียนทั้งปวง

105 คน รวมทั้งข้างในปี2560 เอไอเอสวางเป้าที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมสถานศึกษาในชุมชนชายขอบอื่นๆอีกจำนวน6ที่ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการศึกษาเปิดโอกาสทางการศึกษาและก็ลดความแตกต่าง ในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของชุมชนเอไอเอส ลาวา

สมาร์ทโฟนราคาประหยัดนอกจากการสร้างเครือข่ายประสิทธิภาพให้ครอบคลุมเยอะที่สุดแล้ว เอไอเอสยังได้ร่วมกับผู้สร้างโทรศัพท์มือถือแบรนด์ลาวา อินเดีย ผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อ “เอไอเอส ลาวา”

ที่มีการนำ เทคโนโลยี3Gรวมทั้ง 4G ที่มีคุณภาพทั้งยังการใช้งานเสียงสูงขึ้นมากยิ่งกว่าและมีความเร็วสำหรับในการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งกว่าเทคโนโลยี2Gเดิม มาจำ หน่ายให้แก่กรุ๊ปคนซื้อที่มีรายได้น้อยในราคาเริ่มเพียงแค่หลักพันซึ่งถือเป็นทั้งยังการเปิดโอกาสให้คนซื้อทุกกรุ๊ปสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนและก็เทคโนโลยี

3G รวมทั้ง 4G ของเอไอเอสได้แล้วก็เป็นการให้โอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่เอไอเอสสำหรับในการทำการตลาดกับกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนกลุ่มหลักในประเทศ และด้วยรูปลักษณ์ที่สวยของเอไอเอสลาวา ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันและคุณภาพที่สามารถเทียบกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับหมื่น

ทำ ให้เอไอเอสลาวาได้รับความนิยมเป็นอันมากในกลุ่มผู้ใช้ชาวไทยโดยเดี๋ยวนี้มียอดจำ หน่ายมากยิ่งกว่า7 ล้านเครื่อง รวมทั้งช่วยให้อัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นเป็น 70% ในปี2559เมื่อเทียบกับ63% ในปีให้หลังแพคเกจพิเศษสำ หรับผู้ผิดพลาดทางการได้ยินและก็ผู้บกพร่องทางสายตา

ก็เลยถูกวางแบบโดยย้ำที่ตามความอยากได้ใช้งานที่ไม่เหมือนกัน โดยสำ หรับผู้ขาดตกบกพร่องทางการได้ยินแพคเกจจะเน้นไปที่การใช้แรงงานอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความSMS รวมทั้งการส่งรูปภาพ

MMS ในขณะผู้ผิดพลาดทางสายตาแพคเกจจะย้ำไปที่การใช้บริการเสียงแบบบุฟเฟ่ต์ซึ่งมีให้เลือกอีกทั้งบุฟเฟ่ต์ช่วงกลางวันและค่ำคืนโดยผู้ผิดพลาดทั้งสองกลุ่ม สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้ได้ด้วยราคาพิเศษสำ หรับข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถเล่าเรียนได้

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก