โปรAIS

โปรais

โปรais เริ่มแรกขึ้นทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ตอนวันที่ 24 ม.ย. พ.ศ. 2529 5 เปิดให้บริการคราวแรกเมื่อต.ค. พุทธศักราช 2533 โดยเอไอเอสทำข้อตกลงกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินงานโครงการบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์​ เป็นระยะเวลา 20 ปี ถึง พุทธศักราช 2553เอไอเอสเข้าขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จากนั้นบริษัทขยายกิจการโดยการเข้าซื้อธุรกิจในเครือคุ้นชินวัตร ดังเช่น คุ้นชินความประพฤติ ดาต้าคอม (เดี๋ยวนี้เป็น บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด), เคยชินการปฏิบัติ เพจจิ้ง เป็นต้น

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1500 บาท / 30 วัน
( +Vat 1605 บาท )

เน็ต 300 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7156*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

14 บาท / 1 วัน
( +Vat 14.98 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 200MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*738*009099#✆

15 บาท / 1 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 300MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*210*009099#✆

16 บาท / 1 วัน
( +Vat 17.12 บาท )

เน็ตความเร็ว 512Kbps ปริมาณเน็ต 400MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*230*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตความเร็ว 384Kbps ปริมาณเน็ต 500MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7350*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

29 บาท / 1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง30วัน

กด*777*930*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7032*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7028*009099#✆

69 บาท / 1 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณเน็ตแพ็คเกจหลักหมด
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7033*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7093*009099#✆

29 บาท / 2 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7088*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ถูกกว่ารายวัน! เฉลี่ยวันละ 29 บาทเท่านั้น!

กด*777*7384*009099#✆

59 บาท / 3 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*402*009099#✆

79 บาท / 3 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7038*009099#✆

99 บาท / 3 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7039*009099#✆

99 บาท / 5 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7029*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*746*009099#✆

119 บาท / 7 วัน
( +Vat 127.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7048*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7050*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*984*009099#✆

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps จำกัด 7.5GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7358*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*985*009099#✆

488 บาท / 30 วัน
( +Vat 522.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*9030*009099#✆

499 บาท / 30 วัน
( +Vat 533.93 บาท )

Work From Home สู้ Covid-19
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 50 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
- หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*975*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- เมื่อใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*986*009099#✆

799 บาท / 30 วัน
( +Vat 854.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB 3 เดือนแรก
เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB เดือนที่ 4-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Free Wifi
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*987*009099#✆

888 บาท / 30 วัน
( +Vat 950.16 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 14 GB + Free Wifi

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ 12 เดือน
- หากครบแล้วความเร็วลดเหลือ 128Kbps

กด*777*9031*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอล ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

บริษัทเปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรAIS ในระบบระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม ในชื่อ Digital GSM ในตุลาคม พุทธศักราช 2537 และได้เพิ่มเวลาร่วมข้อตกลงเป็น 25 ปี (หมดสัญญาปี พ.ศ. 2558) เมื่อ พุทธศักราช 2539บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายได้รวมตามสรุปรายงานประจำปีฉบับ ย่อ ปี 2563 รายงานที่ 172,890 ล้านบาท ต่ำลง -4.42% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่รายงานที่ 180,894 ล้านบาทบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3Gบนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ แบ่งตามกรรมวิธีการชำระเงินเป็น 2 ชนิดเป็น ชำระค่าบริการเป็นทุกเดือน

มีชื่อการค้าว่า “เอไอเอส 3 จี” และ ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับบริการด้วยการเติมเงิน มีชื่อการค้าขายว่า “เอไอเอส 3 จี วันทูคอล (AIS 3G One-2-Call) “ระบบ 4Gบนคลื่นความถี่ 900, 1800, 2100 และก็ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ด้วยเทคโนโลยี แอลทีอี แอดวานซ์ 3 ซีเอ มีชื่อการค้าขายว่า “เอไอเอส 4 จี แอดวานซ์ (AIS 4G Advanced)”

มีการนำคลื่นความถี่ 1800 และก็ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ มารวมกันโดยใช้เทคโนโลยี (2CA) Carrier Aggregation, 4x4MIMO แล้วก็ DL256QAM/UL64QAM รวมทั้งนำเครือข่าย WiFi 20 กิกะเฮิร์ตซ์ มารวมเป็นช่องสัญญาณเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์​เน็ต​ความเร็ว​สูง​ Multipath TCP (MPTCP)

โดยมีชื่อทางด้านการค้าว่า “เอไอเอส เน็กซ์ จี (AIS Next G)”ระบบ 5Gบนคลื่นความถี่ 700, 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ แล้วก็ 26 กิกะเฮิร์ตซ์บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตเน็ตบ้านความเร็วสูง มีชื่อการค้าขายว่า “เอไอเอส ไฟเบอร์ (AIS Fibre)”เน็ตบ้านผ่านสายโทรศัพท์ฐานรากแบบ Narrow band (Dial-Up Modem) 56 kbps

มีชื่อกิจการค้าว่า “ซีเอส อินเทอร์เน็ต (CS Internet)” (ยกเลิกบริการแล้ว)เน็ตบ้านแล้วก็สำหรับองค์กรผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐานแบบ ISDN 256 kbps -1,024 kbps มีชื่อการค้าว่า “ซีเอส ล็อกอินโฟร์ (CS Loxinfo)” (ปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกบริการแล้ว รวมทั้งได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อบริษัท CSL แยกตัวออกไปทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง Internet Data Center เน้นย้ำธุรกิจเชิงการค้า)

ความท้าทายรวมทั้งโอกาสความเจริญจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้น 1 ของเมืองไทยสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ รวมทั้งการเป็นองค์กรยุคสมัยใหม่ที่จะต้องขับเขยื้อนไปด้วยความรวดเร็วให้ทันกับการเปลี่ยน โปรAIS แปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยี“คน”

เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุด ที่จะทำ ให้เอไอเอสเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่การเป็นหน่วยงานที่เจอความสำ เร็จ ส่งผลประกอบการที่หนักแน่น แล้วก็เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลสำหรับเพื่อการดำ เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากนั้นความมากมายหลากหลายของคนเอไอเอสโดยยิ่งไปกว่านั้นกรุ๊ปเจนเนอเรชั่นวาย

กรุ๊ปเด็กที่เพิ่งจะเรียบจบมาหมาดๆที่มีเยอะๆกว่าปริมาณร้อยละ 70 ในหน่วยงาน ซึ่งมีมุมมองใหม่ๆของโลกช่วงปัจจุบัน เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหน่วยงานด้วยเหตุนั้นปัญหาสำคัญของการขับเขยื้อนเรื่องคนของเอไอเอสนอกจากการสร้างคนให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแล้วนั้น

ทำยังไงที่จะลดความไม่เหมือนและให้พนักงานทุกเจนเนอเรชั่นสามารถทำ งานร่วมกันได้และมองเห็นจุดมุ่งหมายของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวรวมทั้งนำ พาเอไอเอสไปสู่การเป็น “หน่วยงานแห่งความมั่นคงและยั่งยืน”กระบวนการบริหารจัดแจง

• แผนการรวมทั้งกรรมวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลจากสายงานช่วยเหลือ เป็น “คู่คิดทางธุรกิจ”

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสมัยดิจิทัล

• การดูแลพนักงานแบบองค์รวม

• เอไอเอส อะคาเดมี่-พัฒนาความเป็นหัวหน้า รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากร

• ดูแลสุขภาวะอนามัยความปลอดภัยและก็การดำรงชีวิตที่ดีของพนักงาน

• สร้างความผูกพันกับหน่วยงาน

• ส่งผลผลิตการเป็นคนดีให้แก่สังคมแนวการจัดการทรัพยากรบุคคลจากสายงานช่วยเหลือ เป็น คู่หูทางธุรกิจการให้ความสำ คัญกับคนเป็นการเปลี่ยนตั้งแต่ระดับแผนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของสายงานบริหารบุคคลจากสายงานส่งเสริมที่เน้นย้ำงานด้านทำการ(HROperations)ตามต้นแบบเดิมปรับเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่หูทางธุรกิจ

(BusinessPartner) โปรAIS ทำ ให้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำ เป็นจำเป็นต้องเข้าใจธุรกิจรวมทั้งแนวทางการดำ เนินงานของเอไอเอสอีกทั้งในระยะสั้นรวมทั้งระยะยาว

โดยเอไอเอสได้เปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ รู้เรื่องหน้าที่ของตัวเองในฐานะคู่ซี้ทางธุรกิจและเริ่มต้นช่วยกันพัฒนาคนภายในของเอไอเอส พร้อมด้วยการหาบุคคลากรใหม่ๆเข้ามาเสริมโดยการจะเป็นคู่ขาทางธุรกิจที่ประสบความสำ เร็จได้เอไอเอสเน้นวิธีการที่ยึดหลักการ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล” (Put the people first with)

1 มาตรฐานที่ถูกต้อง (Put basic right) เป็นแผนการงานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจนล้ำสมัยและก็สนับสนุนแนวทางการดำ เนินงานที่ โปร่งใสถูก รวมทั้งครบ

2 การจัดสรรบุคคลากรให้เหมาะสม (Place the right people)เป็นมีการจัดวางแผนให้บุคคลาแขนที่มีความรู้ความสามารถได้สามารถปฏิบัติงาน ในตำ แหน่งที่เหมาะสมและก็เกิดคุณประโยชน์สูงสุดตามโครงสร้างที่กำ ครั้งดไว้

3 การเตรียมความพร้อมของบุคคลกรเพื่อรองรับการเติบโต(Prepareourpeopleforsuccess)เป็นด้วยบุคคลามือเป็นหัวใจหลักของความสำ เร็จขององค์กรทั้งในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยตลอด เพื่อบุคลากรสามารถเติบโตไปพร้อมด้วยการเจริญเติบโตของหน่วยงาน

4 เป็นคู่หูกับธุรกิจ (Partner to business) เป็นสายงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้และมีความเข้าใจแนวทางของธุรกิจ และก็ร่วมวางอุบาย ในการจัดแจงความพร้อมการจัดการทรัพยากรให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้คำ เสนอแนะ ด้านงานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ

5 มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Professional in HCM) คือ ประสิทธิภาพของพนักงานข้างในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลช่วยเหลือแผนธุรกิจของเอไอเอส แล้วก็ยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์(Human Capital)อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ

6 การจัดการผลของการทำงานอย่างมีระบบระเบียบ (Performancedriven)เป็นการจัดระบบและก็แนวทางการของการวัดผลดำเนินการของพนักงานสำหรับการขับเคลื่อนผลประกอบการของหน่วยงาน รวมทั้งการจ่ายค่าทดแทนให้สอดคล้องกับบทบาทที่บุคลากรได้รับมอบหมาย

นอกจากกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้นนั้น

ทีมประธานเชื่อมั่นว่าบุคลากรของเอไอเอสทุกคนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นหัวใจสำ คัญของการขับเขยื้อนความสำ เร็จของสมัยดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้สรรสร้างของใหม่ใหม่ๆตลอดมา โดยเหตุนี้สายงานบริหารทรัพยากรมีแผนงานที่จะบริหารดูแลบุคลากรของเอไอเอสซึ่งมีความมากมายหลายแตกต่างในทุกๆเจเนอเรชั่นเพื่อสร้างฐานกำ โปรAIS

ลังเจ้าหน้าที่ที่แข็งเกร่งสำ หรับการเคลื่อนหน่วยงานในอนาคตสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลในปลายปี2559 เอไอเอสมีพนักงานกว่า 12,000คน ที่มีความมากมายหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเจเนอเรชั่น เช่นBabyBoom, GenX และ GenYโดยเอไอเอสมีความเชื่อในการอยู่ร่วมกันแบบ

Generation Connected โดยมีพฤติกรรมการทำ งานไปในทำนองเดียวกันมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลและก็การอยู่ร่วมกันด้วยการส่งมอบประสบการณ์พร้อมกับความแข็งแกร่งของคนหลากหลายรุ่น จากรุ่นสู่รุ่น

เว้นแต่นานัปการในเรื่องเจนเนอร์เรชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีความมากมายหลายในเรื่องเพศความนิยม ภาษาเชื้อชาติและก็ค่าความนิยมตามถิ่นที่อยู่อาศัย อื่นๆอีกมากมาย หนึ่งในภารกิจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือ การจัดการความไม่เหมือนโดยไม่แบ่ง

เพื่อทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันและจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการบริหารงาน เริ่มตั้งแต่ระดับความสอดคล้องของแผนการกฎระเบียบดูแลงานบุคคลามือที่จัดทำ

ขึ้นให้ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนของประเทศ และได้มีการทบทวนแนวทางอีกรอบในปีที่ล่วงเลยไป โดยพิจารณาถึงการยกฐานะแผนงานให้สามารถสอดรับต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

(UNGlobalCompactonHumanRights)ตั้งแต่เรื่องความเท่าเทียมกันในกรรมวิธีคัดเลือกบุคลากรการกำ ทีดค่าจ้างและก็ผลประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน อื่นๆอีกมากมาย การให้โอกาสให้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส

และก็เน้นการจ้างแรงงานท้องถิ่นเมื่อเอไอเอสมีการขยายสถานที่ดำเนินการไปในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งการให้บุคลากรที่ประจำในศูนย์กลางสามารถแจ้งความมุ่งหวังค์ขอโอนย้ายกลับไปดำเนินการในภูเขามิลำ เนาของตนเมื่อมีตำแหน่งว่าง เพื่อให้บุคลากรสามารถกลับไปดูแลครอบครัวและพัฒนารกรากของตนได้ โดยในปี2559 ที่ผ่านมามีพนักงานโอนย้ายปริมาณ30 ราย

วัฒนธรรมองค์กรของเอไอเอสเพราะความมั่นใจว่าการสร้างความเป็นเลิศไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้สำ เร็จเพียงชั่วช้าข้ามคืนเอไอเอสจึงยืนหยัดว่าการกระตุ้นให้ความรู้ต่อยอดแล้วก็บริหารวัฒนธรรมองค์กร คือ “Triple I” ซึ่งประกอบไปด้วย

1) Individual Talents (เอไอเอสเกื้อหนุนคนเก่งแล้วก็คนดี), 2) Idea Generations (เอไอเอสเป็นหน่วยงานแห่งการผลิตสรรค์แล้วก็ของใหม่) รวมทั้ง 3) Infinite

Changes(เอไอเอสพร้อมรับรวมทั้งสร้างความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด) อย่างมีทิศทางที่เด่นชัดและรวมทั้งตลอดนั้นสามารถนำ พาให้หน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของบุคลากรรวมทั้งธุรกิจภาพรวม โน่นเป็น การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์

“Digital LifeServiceProvider”วัฒนธรรมหน่วยงาน(CorporateCulture)ของเอไอเอสได้วางแบบออกมาให้สอดคล้องกับวิถีของธุรกิจและก็ความประพฤติที่ปรารถนาอย่างตรงจุดรวมทั้งคล้ายคลึงต่อแนวทางการทำ งานที่ยืนนานที่สุด

เพื่อมีคุณประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวความคิดของการจัดการงานทรัพยากรบุคคลรวมทั้งช่วยให้การวางเป้าหมายทุกส่วนข้างในหน่วยงานไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับการ เพิ่มความกระจ่างแจ้งแล้วก็การ ตอกย้ำซ้ำเติมถึงวัฒนธรรมของชาวเอไอเอส

“FIND-U” (CorporateCultureTheme) ที่ปรับใช้มาจากค่านิยม“FASTMOVING”10ตัว(CoreValues)เข้าไปอยู่ใน DNA ของบุคลากรทุกคนผ่านวิธีการเชิงรุกต่างๆตัวอย่างเช่น การบรรจุเข้าไปเป็นส่วนสำ คัญในระบบการค้นหาเจ้าหน้าที่(Recruitmentprocess)

โดยเริ่มจากการปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ให้กับพนักงานเอไอเอสตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่ครอบครัวที่นี้สำหรับในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Onboarding Programme) ด้วยการทำ Workshopและก็สื่อการสอนต่างๆโดยมีจุดหมายเพื่อสื่อความหมายรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของวัฒนธรรมเอไอเอส

พร้อมด้วยเน้นย้ำ ว่าแม้เรามีวัฒนธรรมที่หนักแน่นร่วมกัน เราก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวทางการทำ งานร่วมกับคนอื่นอีกทั้งในและก็นอกหน่วยงานที่ตนทำ งานอยู่มีการประสานกันในเชิงบวก บุคลากรมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเอามาสู่ความสัมพันธ์และก็ความสบายข้างในหน่วยงานสุดท้าย จะส่งผลทำ ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ได้ รวมทั้งการพัฒนาและปลูกฝังให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น ผ่านหนทางการเรียนรู้ในต้นแบบต่างๆ

สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก