ais ไม่ ลด ส ปี ด 7 วัน

โปรเน็ต AIS 120 บาท 7 วัน ไม่ลดสปีด ais ไม่ ลด ส ปี ด 7 วัน ไม่ลดสปีด ยอดนิยม ไม่ลดสปีด เน็ตไม่ยั้ง ใช้งานความเร็วคงที่ เล่นอินเตอร์เน็ตได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยความเร็วสูงสุดตามแพ็กเกจ พร้อมวันบริการนาน 7 วัน เลือกสมัครโปร เน็ต AIS 120 บาท 7 วัน ไม่ลดสปีด  รายครั้งไม่ยืดอายุอัตโนมัติ สมัครโปร ais ไม่ ลด ส ปี ด 7 วัน รายสัปดาห์ง่ายๆผ่านมือถือ

เน็ต ais รายสัปดาห์
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

ข่าวสารเทคโนโลยี AIS 5G

เอไอเอส ผนึก อมตะ ยกระดับ Smart City และการนำ 5G เสริมเขี้ยวเล็บ อมตะซิตี้ ชลบุรี

สร้างแรงดึงดูดนักลงทุนทั้งโลกสร้างฐานการลงทุนในพื้นที่ EEC กระตุ้นชีพจรเศรษฐกิจเมืองไทยเอไอเอส ผู้นำเครือข่าย 5G ชั้นหนึ่งระดับภูมิภาค และก็อันดับ 1 ในไทย ประสานมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าแห่งทวีปเอเชีย เดินหน้าลงนามสืบต่อพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไปอีกขั้น นำองค์ประกอบเบื้องต้นดิจิทัลที่สำคัญอย่างเทคโนโลยี AIS 5G และก็โครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่พร้อมรองรับแนวทางการทำโซลูชันส์ Smart City รวมทั้งการสร้างของใหม่ดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าไปยกระดับการจัดการงานและการผลิตเพิ่มในอมตะสิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาให้อมตะสิตี้ ชลบุรี ยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่พร้อมรับความรุ่งเรืองเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การผลิต แล้วก็การลงทุน ตามแผนเขตเกื้อหนุนเศรษฐกิจพิเศษภาคทิศตะวันออก EEC ภายใต้แผนการ Thailand 4.0 ข้างหลังได้ลงนามก่อตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในชื่อ “บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด” นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเข้าไปเสริมประสิทธิภาพอมตะสิตี้ ชลบุรี ตั้งแต่ธ.ค. 2559 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา

นายสมชัย เลิศเลอสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พูดว่า “ตั้งแต่ปี 2559 เอไอเอส แล้วก็อมตะ ได้ทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดสำหรับในการนำองค์ประกอบเบื้องต้นดิจิทัลที่สำคัญและก็นำสิ่งใหม่ IoT เข้าไปสนับสนุนการจัดการงาน การผลิต และก็ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อมตะสิตี้ ชลบุรี ซึ่งวันนี้เมื่อเทคโนโลยี 5G มีความพร้อมและได้เปลี่ยนเป็น The Real New Normal ทางด้านเทคโนโลยีที่ทรงอำนาจอย่างยิ่ง ทั้งยังด้านคุณลักษณะด้านความเร็ว ความเสถียร แล้วก็การรองรับเครื่องมือจำนวนไม่น้อย เอไอเอส ในฐานะผู้นำโครงข่าย 5G ระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นรายแรกรายเดียวในอาเซียนที่มีเครือข่าย 5G ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 100% นิคมอุตสาหกรรมใน EEC จึงได้ขยายความร่วมมือกับอมตะ คอร์ปอเรชัน ไปอีกขั้น เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ โดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง 5G ทั้งยัง 5G Stand Alone (5G SA) รวมทั้ง 5G Network Slicing รวมถึงเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และ ICT Infrastructure เข้าไปยกระดับการทำงานในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่มากกว่า 750 ที่ เพื่อเสริมสมรรถภาพด้านผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมเวทีโลก ตลอดจนพัฒนาโซลูชันที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ล้ำสมัย อีกทั้งด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร การขนส่ง แล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยของพลเมืองในพื้นที่

ดังนี้ เชื่อถือว่าด้วยความแข็งแกร่งของเราทั้งคู่ และด้วยวิสัยทัศน์ที่มีด้วยกันในการนำ 5G Digital Infrastructure มาพัฒนา Smart City และฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองไทย จะช่วยสร้างข้อเด่นทางการผลิตแล้วก็ชิงชัยให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมล่อใจนักลงทุนจากทั่วทั้งโลกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC และผลักดันให้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่นี้เปลี่ยนเป็นฮับอุตสาหกรรม 4.0 หลักของภูมิภาคได้อย่างไม่ต้องสงสัย”

นายความกล้าหาญ กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ แล้วก็ รักษาการประธานข้าราชการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน บอกว่า “ก่อนหน้าที่ผ่านมาอมตะได้ร่วมมือกับเอไอเอส ก่อตั้งบริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค ดำเนินธุรกิจการวางโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่อมตะสิตี้ จังหวัดชลบุรี ถือเป็นส่วนประกอบเบื้องต้นดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับอมตะสำหรับในการยกฐานะนิคมอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ AMATA Smart City การลงนามขยายความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อยกฐานะภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆใน EEC

พื้นที่ EEC ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงเส้นทางพาณิชย์-การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนเข้ากับตลาดโลก อมตะจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ไปสู่มาตรฐานสากล แล้วก็ก้าวสู่การเป็น Smart City อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อเย้ายวนใจนักลงทุนจากทั้งโลกให้พึงพอใจมาสร้างฐานการผลิตในพื้นที่ EEC วันนี้ เราก็เลยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความร่วมมือกับเอไอเอส นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G แล้วก็สิ่งใหม่ใหม่ๆมาช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับเพื่อการผลิต และความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งขันให้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดเงินลงทุนการผลิต ใชัพลังงานน้อยลง เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศไทยก้าวทันประเทศชั้นแนวหน้าอย่าง จีน ประเทศเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น ที่ได้นำ 5G มาเพิ่มค่าไปแล้ว”

สำหรับ บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จัดตั้งขึ้นด้วยทุนสำหรับจดทะเบียน 1 ล้านหุ้น เป็นเงิน 100 ล้านบาท โดย บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (ABN) มีหุ้นส่วน 60% คิดเป็นเงินทุนรวม 60 ล้านบาท และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA) มีหุ้น 40% คิดเป็นเงินทุนรวม 40 ล้านบาท