เน็ต ais ราย วัน 24 บาท ไม่ อั้น

เน็ต ais ราย วัน 24 บาท ไม่ อั้น เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม – รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ – สมัครได้ทุกซิม กด*777*7021*009099#✆ โปรเน็ตนี้ มีการปรับราคาเป็น ในปี 2023 นี้โปรเน็ตได้ปรับราคาเป็น 25 บาท แต่ยังให้ปริมาณเน็ตไม่อั้นเหมือนเดิม หรือจะเน้นแรงๆ แบบเน็ตเต็มสปิดไปเลย ในราคา 19 บาท ก็มีให้เลือก เลือกดูได้จากสารบัญหน้า ไปที่เน็ต ais เต็มสปิด รายวัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14 บาทเท่านั้น

โปร เน็ต ais ราย วัน 19 บาท 2564
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

ข่าวสารเทคโนโลยี AIS 5G

การจัดการกับ COVID-19 เทคโนโลยี Remote Working และก็ Automation คือหัวใจหลัก

คุณกอล์ฟเล่าว่าในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมานี้ นับว่าเป็นช่วงจังหวะสำคัญที่หลายธุรกิจได้ปรับนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้เสริมสำหรับการดำเนินงานเพื่อธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ และก็โซลูชันต่างๆของ AppMan เองก็ได้เข้าไปมีบทบาทต่อหลายธุรกิจมากทีเดียวในระยะนี้

โจทย์หนึ่งซึ่ง AppMan ได้เข้าไปช่วยธุรกิจหน่วยงานไทยในตอนปีมานี้ ก็คือการช่วยให้ธุรกิจองค์กรยังคงดำเนินงานและก็ให้บริการลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันโดยตรง ด้วยการประยุกต์นำเทคโนโลยีของตนที่เปิดให้บริการในต้นแบบ Cloud เข้าไปเสริมอย่างหลากหลาย เช่น

การนำระบบ Video Call ไปใช้ในการให้บริการลูกค้าจากระยะไกล หรือประสานระบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดใน Business Application ของหน่วยงานเพื่อบุคลากรติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายการนำเทคโนโลยี OCR และก็ Face Recognition มาใช้เพื่อสำหรับในการจัดแจงเอกสารข้อมูลลูกค้าและก็รับรองตัวตน ทำให้กระบวนการสำคัญทางธุรกิจหลายส่วนที่จำต้องมีการยืนยันตัวตนลูกค้านั้น สามารถทำเป็นแบบออนไลน์การผสานรวมเทคโนโลยีต่างๆที่องค์กรเคยใช้อย่างกระจัดกระจาย ให้แปลงเป็นกฎระเบียบรวมทั้งมีมาตรฐานเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อบุคลากรอีกทั้งหน่วยงานสามารถทำงานด้วยกันได้ภายใต้ระบบเดียวกัน

ทั้งผองนี้ทำให้ลูกค้าของ AppMan ไม่เพียงแค่ดำเนินธุรกิจตลอดไปได้ท่ามกลางวิกฤตแค่นั้น แม้กระนั้นยังเป็นการวางรากฐานทางด้านการทำงานแบบอัจฉริยะสำหรับอนาคตที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสามารถให้กับบุคลากรสำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน เพิ่มความคล่องตัวในขั้นตอนต่างๆแล้วก็ลดเงินลงทุนการจัดการในระยะยาวลงไปได้พร้อมๆกัน

ให้บริการ SaaS แก่ธุรกิจองค์กร ระบบหลังบ้านจะต้องยืดหยุ่นสูงสุดด้วยบริการ Cloud ชั้นหนึ่ง

ด้วยความที่บริการทั้งหมดทั้งปวงของ AppMan ถูกเสนอต่อธุรกิจองค์กรในลักษณะของ SaaS คือคิดค่าครองชีพตามการใช้งานจริง โดยที่ธุรกิจองค์กรไม่ต้องลงทุนในระบบ IT Infrastructure เองอะไร ก็ทำให้โจทย์ของ AppMan นั้นมิได้มีเพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเท่านั้น แต่ว่ายังต้องดีไซน์แล้วก็บริหารจัดการระบบ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงทนทาน แล้วก็มั่นคงปลอดภัยอีกด้วย

เหตุนี้เองทำให้ AppMan เลือกตกลงใจใช้ Microsoft Azure เป็นบริการ Cloud หลัก ด้วยความยืดหยุ่นของตัวบริการที่สูง, มีความยั่งยืนคงทน รวมทั้งยังมี Security ในระดับที่ดีพร้อมมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้ล้นหลามในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆต่อยอดในอนาคต ทั้งยัง Kubernetes สำหรับรองรับสถาปัตยกรรมแบบ Microservices, GPU Node สำหรับเพื่อการเทรน AI Model ใหม่ๆบน Cloud และก็อุปกรณ์ด้าน Data และก็ AI บน Microsoft Azure ที่นับว่ามีให้ใช้งานได้อย่างนานัปการ

อย่างไรก็แล้วแต่ คุณกอล์ฟได้ชี้ถึงสาระสำคัญในการเลือกใช้ Microsoft Azure ที่เด่นเหนือกว่าบริการ Cloud อื่นมากๆก็คือการรองรับ Microsoft Active Directory (AD) อย่างสุดกำลัง ทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ร่วมกับ AD ที่ธุรกิจหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากในไทยใช้งานอยู่แล้วได้เลย ช่วยลดในช่วงเวลาที่ต้องใช้เพื่อการ Deploy ระบบต่างๆให้กับลูกค้าลงไปอย่างยิ่ง เวลาที่ลูกค้าหน่วยงานเองก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการมีรหัสผ่านหลายชุด รวมทั้งยังคงใช้รหัสผ่านหรือการรับรองตัวตนจาก AD ที่ใช้อยู่เดิมได้ทันที

เลือกใช้บริการ Microsoft Azure จาก AIS Business ไม่เพียงแค่เกื้อหนุนทางด้านเทคโนโลยี แม้กระนั้นยังเติมเต็มด้านธุรกิจด้วย

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยี Cloud ที่ดีแค่นั้นที่สามารถจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของ AppMan เติบโตต่อไปได้ แต่ว่าการเลือกใช้บริการ Microsoft Azure จาก AIS Business เองก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ AppMan เติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วย เพราะเหตุว่านอกเหนือจากการให้การเกื้อหนุนทางด้านการจัดการปัญหาแล้ว AIS เองก็ยังมีโครงงาน AIS Microsoft for Startup ที่มาสนับสนุนธุรกิจของ AppMan ด้วยเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ AIS Business ช่วยสนับสนุน AppMan เพื่อให้เติบโตไปด้วยกันได้นั้น ก็คือการที่ AppMan ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน Ecosystem ของ AIS Business และก็ได้ผสานเทคโนโลยีหรือโซลูชันด้วยกันสำหรับในการเข้าไปแก้ไขต่างๆให้กับธุรกิจหน่วยงาน ที่แต่ก่อนถ้าเกิดมีแค่เพียง AppMan หรือ AIS Business ข้างใดฝ่ายเดียวนั้นก็บางทีอาจไม่สามารถที่จะตอบปัญหาได้อย่างครอบคลุม แต่เมื่อจับมือด้วยกันไปโดยมีพันธมิตรรายอื่นๆได้แก่ Microsoft เข้ามาประกอบอยู่ข้างในโซลูชันด้วย ก็ทำให้ทั้งสองสามารถตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจองค์กรได้ครบภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งในระดับของเมืองไทย และในระดับของภูมิภาค

คุณกอล์ฟระบุว่าโซลูชันของ AIS Business นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เครือข่ายโทรศัพท์หรือ Internet อย่างที่หลายท่านรู้เรื่อง แต่ว่ายังมีทั้งบริการ Cloud, Media Platform รวมทั้งทีมงานที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจทั้งในส่วนของฝ่ายขายและก็ข้างเคล็ดลับ ทำให้การจับมือกับ AIS Business และก็นำเสนอโซลูชันด้วยกันสู่ธุรกิจหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ใช้ Ecosystems รีบทำ Digital Transformation ให้เสร็จ แล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

คุณกอล์ฟได้ให้คำปรึกษาถึงเหล่าธุรกิจหน่วยงานที่อยากได้ทำ Digital Transformation ในทุกวันนี้ว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการใช้งานเทคโนโลยีของผู้พัฒนาเพียงแต่รายใดรายหนึ่ง มาสู่ภาพของการใช้เทคโนโลยีจาก Ecosystem แทน

หนทางดังที่กล่าวถึงมาแล้วนี้จะมีจุดเด่นในด้านของการที่ธุรกิจหน่วยงานจะสามารถเริ่มใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเร็ว โดยมีคณะทำงานที่มีความชำนิชำนาญในนานาประการด้านมารวมพลังกันสร้างโซลูชันที่ตอบปัญหาของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งนี้เองจะก่อให้ Time-to-Market ในการทำของใหม่ๆของธุรกิจนั้นรวดเร็วมากมายและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับบการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เองจากศูนย์ซึ่งหากแม้บางทีอาจจะดูเหมือนกับว่ามีการลงทุนที่ต่ำกว่า แต่ก็จำต้องแลกมากับการเสี่ยงแล้วก็การพลาดโอกาสจากความล้าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีนั่นเอง

ในทางตรงกันข้าม สำหรับธุรกิจ Software House เองก็ควรเปลี่ยนกลยุทธ์ของธุรกิจไปสู่ภาพของ Ecosystem ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุว่าการประสานมือกับธุรกิจอื่นๆและนำจุดเด่นของแต่ละธุรกิจมารวมกัน จะเป็นการเปิดโลกสู่โอกาสใหม่ๆที่ท้ามากยิ่งขึ้น และตลาดที่กว้างมากเพิ่มขึ้น รวมถึงยังส่งผลให้กำเนิดความเชี่ยวชาญที่จะตอบปัญหาเฉพาะทางของแต่ละธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะการจับมือกันในลักษณะนี้ก็จะทำให้สามารถประสานรวมเทคโนโลยีให้ดำเนินงานแบบ Automation ร่วมกันได้อีกด้วย

เริ่มต้นโครงการ AI สำคัญที่ “คน”

สุดท้าย สำหรับในการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจองค์กรนั้น คุณกอล์ฟแนะนำว่าควรเริ่มจากทีมที่ไม่ใหญ่ แต่ว่ามี Mindset ที่ต้องการศึกษาและทดสอบของใหม่ๆโดยหัวใจหลักของการริเริ่มโครงการทางด้าน AI ที่ดีนั้นเป็นการมีทีมงานที่ไม่กลัวเทคโนโลยีและกล้าที่จะคว้าช่องทางใหม่ๆให้กับธุรกิจได้ เนื่องจากตอนท้ายแล้ว AI ก็เป็นได้แค่เพียงเครื่องมือเพียงแค่นั้น

เมื่อหน่วยงานมีทีมขนาดเล็กที่พร้อมจะเป็นผู้ก่อตั้งทางด้าน AI แล้ว ลำดับถัดมาก็คือวิธีการทำให้ผู้อื่นในองค์กรเลิกกลัว AI หรือเทคโนโลยีใหม่ๆซะก่อน ด้วยการผลิตความรู้ความเข้าใจถึงจุดเด่นของเทคโนโลยีกลุ่มนี้ที่จะทำให้ทุกคนทำงานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ทำให้พวกเขาไม่มีงานทำหลังจากนั้น การคัดสรรกระบวนการสำหรับการดำเนินงานที่มีอยู่เดิมมาแปลงให้เป็น Automation มากขึ้นเรื่อยๆด้วย AI นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยคุณกอล์ฟชี้แนะว่าให้เริ่มจากโครงงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ Process อื่นๆมากเท่าไรนัก เพื่อเริ่มได้ง่าย ได้ผลลัพธ์ได้แจ่มชัด รวมทั้งทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ดีของการ Transform ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้ได้

คุณกอล์ฟแชร์ประสบการณ์ว่าท้ายที่สุดแล้วโครงงาน AI ในหน่วยงานนั้นมักไม่ได้จะต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญด้าน AI ข้างในหน่วยงานอย่างที่หลายคนรู้เรื่อง และก็การเริ่มจากการสนทนากับผู้พัฒนา AI ที่ชำนิชำนาญในไทยหรือเริ่มต้นใช้ Software สำเร็จรูปก่อนนั้นก็เป็นการเริ่มที่ดี เนื่องจากจะมีผลให้ผู้ใช้งานนั้นได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วคุณกอล์ฟได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะนำเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในองค์กรนั้น เทคโนโลยีนั้นๆก็เป็นเพียงแต่ Tool ที่จำเป็นต้องมาตอบปัญหาของ People และ Process ในหน่วยงานแค่นั้น และ AI ก็ไม่ต่างอะไรจากเทคโนโลยีอื่นๆเลยในภาพนี้