เน็ต 150 ไม่ ลด ส ปี ด ais

เน็ต AIS ทุกเดือน 150 บาท AIS 12CALL เน็ต AIS ทุกเดือน นาน 30 วัน เน็ต 150 ไม่ ลด ส ปี ด ais ใช้งานความเร็วสูงสุด 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดจำนวน เน็ตไม่ยั้ง *777*9181*009099# เน็ต AIS ทุกเดือน นาน 30 วัน ใช้งานความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ต 150 ไม่ ลด ส ปี ด ais ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดจำนวน เน็ตไม่ยั้ง รายครั้ง ไม่ยืดอายุอัตโนมัติ

เน็ต ais ไม่ลดสปิด
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

ข่าวสาร AIS

ปั้นแบรนด์ให้โปร เสริมยอดจำหน่ายให้ปัง เชื่อมั่นได้ จาก AIS SME

เบื่องานประจำ ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว
แต่ว่ามันจะรอดไหมนะ…

จะต้องเห็นด้วยเลยครับผมว่าการเป็น ‘เจ้าของกิจการ’ หรือ ‘การเป็นนายตนเอง’ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความปรารถนาของวัยรุ่นวัยทำงานในยุคนี้มากมายๆมองได้จากการเจริญเติบโตของธุรกิจ SME รวมถึงกระแสของ Start Up ที่มีทิศทางสูงมากขึ้นเรื่อย

เพราะเหตุว่าด้วยเทคโนโลยีที่ปรับปรุงให้การทำธุรกิจนั้นสบาย และก็ช่วยทำให้ผู้ประกอบกิจการกับผู้ใช้สนิทสนมกันมากยิ่งกว่าเดิมหากแม้ไม่มีหน้าร้านค้า ก็เลยไม่แปลกที่พวกเราจะมองเห็นSMEจากหลายชนิดเยอะขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ธุรกิจออนไลน์’ นั่นเองขอรับ

แม้กระนั้นทุกการลงทุน ย่อมมีการเสี่ยง…
ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแปรผันแบบงี้ ก็นำมาซึ่งการทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME (Small and Medium Enterprises) นั้นได้รับผลพวงกันอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินลงทุนที่จำกัด วิถีทางแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยุทธวิธีทางการขายที่มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ทำให้หลายธุรกิจออนไลน์ควรจะมีการปรับตัวมากยิ่งกว่าเดิม แม้กระนั้นบางธุรกิจก็เลือกปิดตัวลงอย่างโชคร้าย

วันนี้ผมเลยต้องการพาทุกคนมารู้จักกับเพื่อนสนิท ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบกิจการแบบพวกเราๆกลุ้มอกกลุ้มใจน้อยลงไปได้มากเลยล่ะขอรับ ด้วย ‘AIS SME เพื่อนพ้องป้อมดวงใจได้ทุกเรื่อง SME’ ซึ่งทาง AIS SME เขาได้นำเทคโนโลยีที่ เร็ว แรง อย่าง 5G มาสร้างเป็นดิจิทัลโซลูชัน เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME โดยยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันด้านการติดต่อสื่อสาร การตลาด และก็การบริการ ภายใต้ความ “ง่าย เชื่อมั่น ครบทุกมิติ” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ทุกธุรกิจ SME จัดการได้อย่างง่ายดาย ไม่สะดุดระหว่างทางนั่นเองครับผม

ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมามองความพิเศษของ 4 ตัวช่วยดีๆเพื่อธุรกิจ SME ของทุกคนกันครับผม

ยอดไลก์โปร ยอดจำหน่ายปัง ด้วย 5G SME Pro Social

เคยไหม…ไลฟ์สดทุกวี่ทุกวัน แม้กระนั้นเพราะเหตุไรยอดจำหน่ายไม่ปังสักครั้ง มาเปลี่ยนแปลงวิกฤตนี้ด้วย แพ็กเกจ 5G SME Pro Social ผู้ช่วยสุดเลิฟของธุรกิจออนไลน์ สร้างแบรนด์ได้แบบมือโปร ตัวช่วยที่ทำให้ท่านเข้าถึงกรุ๊ปลูกค้าได้มากขึ้น ภายใต้ทุนที่ลดน้อยลง พร้อมบริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
1. ใช้ Social App ฟรี! ไม่คิดค่าเน็ต อีกทั้ง Facebook, Instagram, Line แล้วก็ WhatsApp ทั้งยังได้รับส่วนลดค่าเครื่องใช้ไม้สอย Live สูงสุด 15% อย่างยิ่งจริงๆ
2. บริการผู้ช่วย Live สด อย่าง ALIVE ระบบจัดแจงไลฟ์สดบน Facebook ที่ให้บริการด้วยฟังก์ชันต่างๆทั้งยังการ เช็กและก็คอนเฟิร์มออเดอร์อัตโนมัติ ส่งข้อความหาลูกค้าขณะไลฟ์สดได้ รวมทั้งยังช่วยคุณจัดแจงคำบัญชาซื้อได้อีกด้วย เสมือนมีบุคลากรมาช่วยอีกแรงเลยล่ะนะครับ
3. แชตง่าย ขายดิบขายดี ทุกหนทาง ด้วย Page365 ให้ท่านจัดแจงร้านรวงออนไลน์ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมระบบแชตทั้งยัง Facebook, Instagram และก็ Line Official Account ทั้งยังช่วยเปิดใบเสร็จรับเงิน เช็กสต๊อกผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่ออกมาเพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของชำนาญขึ้น ไม่ต้องยุ่งยากอย่างเคยเลยล่ะขอรับ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่รอคอยช้า คลิกดูกรยละเอียดเสริมเติมพอดี https://m.ais.co.th/n1Ho2yrSq ขอรับ

ใช้เน็ตก็ Work โทรก็คุ้ม ด้วย 5G SME Work & Talk

ตัวช่วยทำให้ทุกการติดต่อสื่อสาร สบาย เร็ว ครอบคลุมทุกๆที่ อยู่ไหนก็ขายงานได้ จะคุยระยะไกลผ่าน VDO Conference หรือจะโทรติดต่อกับลูกค้ารวมทั้งพาร์ทเนอร์ก็ทำเป็นง่าย ด้วยแพ็กเกจ 5G SME Work & Talk ใช้เน็ตก็เวิร์ก ใช้โทรก็คุ้ม แล้วยังได้ดำเนินการผ่านโปรแกรม Office 365, Zoom และก็ Microsoft team ฟรี 3 เดือนอย่างยิ่งจริงๆนะครับ เรียกว่าเหมาะสมกับทุกธุรกิจที่เน้นย้ำการติดต่อสื่อสาร มากมายๆเลย ดูกรยละเอียดเพิ่มได้เลยที่ https://m.ais.co.th/2WHpAZ8HQ ขอรับ

สปีดเน็ตแรง ให้ลูกค้าถูกใจเต็มแม็กซ์ ด้วย SME Office BROADBAND Plus

AIS SME มิได้ช่วยเพียงแค่ธุรกิจออนไลน์เพียงแค่นั้นครับผม ด้วยเหตุว่าเขายังมีโซลูชันที่เกี่ยวเนื่องถึงธุรกิจคาเฟ่ ห้องอาหาร บังกะโล แล้วก็ห้องพักอีกด้วย ซึ่งแพ็กเกจ SME Office BROADBAND Plus ก็จัดเต็มเน็ตเส้นใยความเร็วสูง ให้ท่านและก็ผู้รับบริการได้บันเทิงใจกับบริการของพวกเราอย่างชื่นชอบที่สุด ไม่มีอันตรายที่สุด ไม่ว่าลูกค้าจะมากมายสักแค่ไหนก็สามารถใช้เน็ตได้ไม่สะดุด แถมแพ็กเกจนี้ก็ช่วยทำให้การติดต่อธุรกิจ แล้วก็การจัดการจัดแจงงานต่างๆของคุณ ให้ลื่นขึ้น แล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขอรับ

พร้อมรับฟรี WiFi Log ตัวช่วยของผู้ประกอบกิจการสำหรับเพื่อการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลพวกนั้นมาสร้างแคมเปญหรือโปรโมชันในอนาคตได้ครับผม ดูก่อนยละเอียดเพิ่มได้เลยนะครับ https://m.ais.co.th/LJHEVd0cx

ยิง Ads ให้ยอดพุ่งทุกแพลตฟอร์ม ด้วย SME Digital Plus+

เสริมกองทัพให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า ด้วยแพ็กเกจเสริม SME Digital Plus+ บริการดิจิทัลออนไลน์ ผู้ช่วยยิงโปรโมทออนไลน์นานัปการวิถีทาง ครบ จบในที่เดียว ตอบปัญหาทั้งยังธุรกิจเริ่มรวมทั้งธุรกิจเติบโต โดยผู้ชำนาญด้าน Digital Marketing มือโปร ไม่ว่าลูกค้าของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มไหน ก็ยิงประชาสัมพันธ์ได้เต็มสมรรถนะ ทั้งยัง Facebook Ads., Google Ads., TikTok Ads. และก็ LINE Ads. ก็เลือกได้ตามแพ็กเกจที่คุณอยากได้ได้เลยนะครับ

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ SME Package & Solution จาก AIS SME เพียงแค่นั้นครับผม เพราะว่าเขายังมีอาวุธดิจิทัล อีกทั้งผู้ช่วยอย่าง AIS SME IT & Digital Solutions และก็หนทางซัปพอร์ตเพื่อธุรกิจ SME ของคุณอย่าง AIS SME Full e-Services, AIS SME Special Privileges และก็ AIS SME Strategic Partnership ซึ่งอุปกรณ์ทั้งปวงล้วนเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจของคุณราบรื่น ครบวงจร ตั้งแต่หน้าบ้านถึงข้างหลังบ้านเลยล่ะครับผม ถ้าคนใดที่กำลังคิดแผนสร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองในระยะนี้ ผมมีความคิดว่า AIS SME นับว่าเป็นที่ปรึกษาและก็ตัวช่วยที่ดี ด้วยเหตุว่าเขาพร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอีของคุณเติบโตได้อย่างมั่นอกมั่นใจในทุกขั้นตอน แถมยังเสริมความแน่ใจทางไซเบอร์ ด้วยสัญญาประกันภัยคุ้มครองป้องกันความเสื่อมโทรมทางไซเบอร์นาน 1 ปี แล้วก็ถ้าหากเปิดเบอร์ใหม่ผ่าน AIS eBiz Shop รับเน็ตเพิ่มในทันที 20 GB อีกด้วย ผู้พึงพอใจสามารถอ่านรายละเอียดอื่นๆถึงที่เหมาะ https://business.ais.co.th/sme/index.html ได้เลยขอรับ แล้วมาสร้างธุรกิจดีๆเพื่อขับเศรษฐกิจร่วมกันครับ