เน็ต ais ลด ส ปี ด

ais2pro.com พวกเราให้บริการสมัคร เน็ตเสริม AIS สมัครเน็ตวันทูคอล เน็ต ais ลด ส ปี ด โปรเน็ต AIS เน็ต AIS ไม่ลดสปีด AIS Internet package ยอดนิยม อัพเดตล่าสุด

เน็ต ais ไม่ลดสปิด
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

โปรเน็ต AIS รายเดือน เน็ต ais ลด ส ปี ด ใช้งาน ความเร็ว เต็มสปีดหรือตามจำนวน โปรเน็ต AIS รายวัน ความเร็วเต็มสปีด เล่นเน็ตที่จำนวนตามแพคเกจที่สมัคร แพ็กเกจที่คุ้มค่าต่างๆเลือกสมัครโปรเสริมระบบ AIS12call ได้ง่ายๆตามวันที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น โปรเน็ต AIS รายวัน โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ โปรเน็ต AIS รายเดือน โปรเน็ต AIS รายปี หรือ สมัครเน็ต AIS เปิดเบอร์ใหม่ สมัครโปรเน็ต AIS ทุกเดือน 150 บาท สมัครเน็ต AIS ทุกเดือน 200 บาท โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด สมัครเน็ตวันทูคอล สมัครโปรเน็ตวันทูคอล ง่ายๆผ่านมือถือ

ข่าวสารเทคโนโลยี AIS 5G

ติดสปีดให้ธุรกิจ เตรียมพลิกกราฟความสำเร็จให้พุ่ง
ในยุค New Normal

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของวิกฤติ COVID-19 ทำให้หลายธุรกิจไม่ว่าจะรายใหญ่ และรายเล็กต้องปรับตัวเพื่อไปสู่วิธีการทำธุรกิจผ่านโลก Digital Transformation อย่างมากถ่วง เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตวิถีใหม่ที่คนหันมาใช้ Platform Online ในการเชื่อมต่อสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมต่างๆผ่านวิถีทางนี้มากเพิ่มขึ้นแม้กระนั้นการจะหาวัสดุเพื่อไดร์ฟธุรกิจ ติดสปีดให้ร้านรวง พร้อมดึงกราฟการบรรลุผลให้พุ่งทะยานด้วยแนวทางยังไงนั้น …เดี๋ยวพวกเราไปดูกันดีกว่าว่าบริการแบบไหนที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอดทนขึ้นพร้อมพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างพุ่งทะยาน

อัปเกรดธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตไปด้านหน้าแบบไม่มีสะดุด

ในตอนที่การใช้อินเทอร์เน็ต และ สมาร์ทโฟน นับว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ รวมทั้งการผันเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำธุรกิจมาอยู่ในออนไลน์แบบเต็มสตรีม .. กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดหน้าร้านค้า รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆในวิถีทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่ และกำลังที่จะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ หรือเริ่มเปิดร้าน ก็จำเป็นจะต้องหาตัวช่วยต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือให้ร้านออนไลน์ของคุณให้บรรลุความสำเร็จ รวมทั้งจึงควรคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วก็ตอบปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจของคุณสูงที่สุดด้วย

ซึ่งการที่จะเริ่มเปิดร้านค้า หรือทำธุรกิจออนไลน์ ส่วนสำคัญเป็นการที่จะต้องติดต่อกับลูกค้า จำเป็นต้องตื่นตัวอยู่เป็นประจำสำหรับการตอบโต้ลูกค้า และก็เป็นคนที่อัปเดทเทรนด์อยู่เสมอเวลา ด้วยเหตุนี้การมีตัวช่วยแพ็กเกจจาก AIS SME ที่มีครบให้ท่านทุกด้านจึงเกิดเรื่องที่ดี เช่น แพ็กเกจ eMarket ที่ให้ค่าโทรที่คุ้ม รวมทั้งเน็ตที่มากมาย แถมใช้ Social App ไม่ว่าจะเป็น Facebook/ Line/ Instagram และ Whatsapp ที่เป็นวิถีทางหลักสำหรับในการเปิดร้านออนไลน์ ก็ให้คุณใช้เน็ตฟรีเล่นได้แบบไม่มีจำกัดอีกด้วย …

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สำหรับในการดำเนินธุรกิจหรือวิธีขายผลิตภัณฑ์ ของที่จำเป็นและจำเป็นมากอีกหนึ่งอย่าง คือการมีหน้าร้านออนไลน์ในนานัปการแพลทฟอร์ม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็เลยมอบบริการสร้างร้านขายของออนไลน์ผ่าน LnwShop (เทพช็อป) ที่ช่วยทำให้คุณมีเว็บไซต์ร้านรวงออนไลน์ที่เป็นของตัวเองได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามนอกนั้นยังสามารถเชื่อมต่อร้านกับช่องทางการขายบน Market Place อื่นๆได้อีกมากมาย (ตัวอย่างเช่น Lazada, Shopee, Google Shopping Tab รวมทั้ง Facebook Shop)

ให้คุณจัดแจงร้านขายของได้ง่ายในที่เดียว แล้วก็เมื่อเมื่อร้านของคุณเริ่มเป็นที่รู้จักและก็มีฐานลูกค้าที่หนาแน่นมากเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยน Connectionก็เลยมีความสำคัญอย่างมาก โดยทำนามบัตรโปรไฟล์ของตัวคุณไว้ใช้ติดต่อสำหรับเพื่อการทำธุรกิจหรือขยายไลน์สินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตขึ้น โดยเหตุนั้นก็เลยมีบริการ Digital Name Card บริการที่ช่วยสร้างนามบัตรดิจิทัลเพื่อใช้ชดเชยนามบัตรกระดาษ โดยคุณสามารถจัดการข้อมูลของตัวคุณได้แบบ Real-time และเก็บบันทึกนามบัตรได้บนแอปพลิเคชั่น YourQR สะดวกสบายเนื่องจากใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เพียงเข้าไปสแกนนามบัตร ก็สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อได้ในตอนหลัง รวมทั้งอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือเราใส่ใจคนทำมาค้าขายออนไลน์ด้วยการให้ท่านได้รับ ฟรี! สัญญาประกันภัยคุ้มครองปกป้องความย่ำแย่ทางไซเบอร์อีกด้วย

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น … วิธีการทำธุรกิจยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ต้องมีให้ได้เป็นการที่ร้านขายของ หรือธุรกิจออนไลน์ ต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจในร้านค้ารวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อร้านค้าไปได้ดี และไม่กำเนิดปัญหาในการขาย คือการที่ร้านรวงมีระบบการจัดการร้านรวงออนไลน์ครบวงจรที่ดีอย่าง Page365 รออัพเดทและตอบแชทลูกค้าอย่างทันใจ ออเดอร์ไม่ตกหล่น ซึ่งหากวันหนึ่งลูกค้าคุณเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่จะตอบเนื้อความในหลายๆวิถีทางอาจจะทำให้งงงวย จนทำออเดอร์ตกหล่นได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลหรือกลุ้มใจ

เนื่องจากเรามีตัวช่วยเก็บรวบรวมทุกเนื้อความของลูกค้าที่ส่งเข้ามาในช่องทางต่างๆเอาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น Facebook/ Line หรือ Instagram ที่ทำให้คุณไม่รู้สึกสับสนในการตอบแชท ไม่ต้องสลับโปรแกรมไปตอบให้ยุ่งยาก ทำให้คุณไม่พลาดทุกการสั่งซื้อ ลูกค้าไม่ต้องรอนานในการตอบแชทด้วย เท่านี้ยังน้อยเกินไป ยังมีระบบตอบให้อัตโนมัติ ที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะ Broadcast ข้อความโปรโมชั่นหาลูกค้าผู้คนจำนวนมากก็ทำเป็น

หรือในกรณีลูกค้าอยากได้ใบเสร็จรับเงิน ก็ไม่ต้องมานั่งเขียน หรือสรุปอะไรให้วุ่นวายอีกต่อไป เพราะว่ามีใบเสร็จรับเงินออนไลน์ที่ช่วย คอนเฟิร์ม ออเดอร์โดยเจาะจงสถานะวิธีขาย ผลิใบเสร็จ พิมพ์ที่อยู่สำหรับในการส่งก็ทำได้ครบจบในที่เดียว และอีกสิ่งหนึ่งที่ร้านจำต้องพิจารณาอย่างเดียวกัน เป็นช่องทางในการจ่ายเงิน ซึ่งร้านค้าควรมีหนทางที่นานาประการสำหรับการจ่ายได้ รวมทั้งการให้ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้ด้วยบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มความง่ายสำหรับในการชำระเงิน

อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่พลาดไม่ได้เลยเป็น การให้ท่านได้เพลิดเพลินเจริญใจไปกับการใช้ Youtube Premium ฟรีถึง 3 เดือน โดยสามารถดูคลิปกันแบบจัดเต็ม ไม่มีโปรโมทคั่น สามารถเล่นวิดีโอ รวมทั้งดาวน์โหลด เพื่อมองแบบออฟไลน์ได้ อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินเจริญใจกับบริการต่างๆจาก YouTube Music ได้อีกด้วย

ซึ่งบริการสุดคุ้มที่คุณเห็นทั้งปวงนี้ … ให้ท่านแบบฟรีๆเพียงแค่คุณสมัครแพ็กเกจ SME eMarket จากทาง AIS SME ที่จัดเต็มเพื่อธุรกิจออนไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเริ่มเพียงแต่ 649 บาทต่อเดือน โดยคุณสามารถเลือกโปรรายเดือนได้ตามสิ่งที่มีความต้องการ แล้วก็เหมาะสมต่อการใช้แรงงานของคุณได้เลย !

อยากพุ่งทะยานในเส้นทางธุรกิจ จำต้องจัดแจงอีกทั้งความเร็วแล้วก็ความแรง

ที่พวกเราพูดถึงความเร็ว และความแรงที่ธุรกิจควรจะเตรียมตัวนั้นเป็นการที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมาช่วยในการติดสปีดธุรกิจของคุณให้พุ่งทะยานไปได้ไกล แล้วก็สามารถเติบโตได้แบบจีรังยั่งยืน … ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในต้นแบบใด ก็จำเป็นที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านนี้ไว้ก่อน เพื่อรองรับและตอบปัญหาทุกความปรารถนาของคนในสำนักงาน และก็คุ้มคุ้มราคามากที่สุด

ถ้าหากวันหนึ่งคุณอยากเริ่มทำธุรกิจทางทางการศึกษา โดยการเปิดสถานศึกษาสอนพิเศษออนไลน์ สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงเพื่อให้ธุรกิจคุณเพอร์เฟ็คเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นควรจะมีติดตั้งอินเทอร์เน็ตเส้นใย ที่เร็วแรงระดับกิกกะบิตในระยะเวลางาน เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ที่กำลังเป็นการสอนรูปแบบใหม่ที่มาแรงในสมัย New Normal ได้อย่างไม่มีสะดุด

โดยอินเทอร์เน็ตต้องเสถียร รวดเร็ว และแรงเพื่อภาพลื่นไหลสอนได้กระทั่งครบชั่วโมง ต่อมาคือการที่จะจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเพื่อการรองรับข้อมูลการติดต่อเพื่อซื้อคอร์สแล้วก็จองขณะที่จะเข้าเรียน พร้อมแจ้งเนื้อหาการ คอนเฟิร์ม ต่างๆกลับไปให้เด็กนักเรียนด้วย และก็ที่สำคัญจำเป็นมากเป็นการที่จำเป็นต้องติดต่อกับข้างนอกผ่านการใช้เบอร์ที่ทำการ ซึ่งเมื่อคุณสมัครแพ็กเกจไฟเบอร์จาก AIS SME คุณจะได้รับฟรี ! เบอร์ที่ทำการ พร้อมค่าโทรฟรีตามโปรที่คุณเลือกไปเลย …

ซึ่งถ้าสถานการณ์ดีขึ้นคุณสามารถกลับมาสอนแบบ On Ground ได้แล้ว ธุรกิจของคุณอาจควรต้องสร้างระบบ Login ให้แก่นักเรียนที่เข้ามาเรียนในสถานบัน ด้วยเหตุดังกล่าวถ้าหากคุณสมัครแพ็คนี้คุณก็จะได้รับฟรีบริการ WiFi Log ที่ช่วยเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พร้อมช่วยระบุตัวผู้ใช้งาน

โดยผลดีจากการมี WiFi Log เป็นคุณสามารถ เก็บข้อมูลย้อนหลังของการใช้แรงงานได้ฟรี 90 วัน แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอการ Log in ได้ตามที่คุณปรารถนา หรือยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถกำหนดความเร็วสำหรับในการปล่อยสัญญาณ รวมทั้งระยะเวลาในการใช้งานได้เลย ซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อธุรกิจมากมาย

ซึ่งแพ็กเกจที่ว่ามาทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็น SME SuperMesh WiFi แพ็กเน็ตเส้นใยเพื่อธุรกิจที่อัดแน่นเต็มสปีด เร็วแรงในเวลางาน 8.00-20.00 น. พร้อมเบอร์สำนักงานรวมทั้งค่าโทรฟรี เพื่อธุรกิจ SME !! ที่จัดเต็มให้ท่าน เพื่อความคุ้มราคาแบบสุดๆโดยเว้นเสียแต่อินเทอร์เน็ตที่เร็วรวมทั้งแรงที่คุณจะได้รับแล้ว ..

เรายังมอบความคุ้มให้เพิ่มเติมอีกขึ้น เพียงคุณมีลำดับที่ AIS รายเดือนและก็สมัครแพ็ก SME SuperMesh WiFi คุณก็สามารถปฏิบัติงานได้ทุกหนทุกแห่งโดยไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้งาน Office 365 & ZOOM นานถึง 3 เดือน !! แล้วก็คุ้มสุดๆฟรี ! ค่าแรกเข้าค่า 2,000 บาท และก็ค่าติดตั้งแล้วก็เดินส่ายภายนอกมูลค่า 4,800 บาท พร้อมรับสิทธิ์ยืมฟรีอุปกรณ์ Super Mesh WiFi Router ปริมาณ 1 ตัว ค่า 3,990 บาทด้วย โดยแพ็กเกจ SME Supermesh WiFi นี้ราคาเพียงแค่ 888 บาทต่อเดือนแค่นั้น

หากคุณพอใจ และก็กำลังมองหาเครื่องมือดีๆเพื่ออัปสปีด ติดเครื่องยนต์ ให้กับธุรกิจของคุณ เติบโตไปอย่างยั่งยืน ให้ AIS SME อยู่เคียงข้างคุณในทุกก้าวย่างของการบรรลุผลในธุรกิจของคุณถ้าหากผู้ประกอบกิจการท่านใดพึงพอใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมแพ็กเกจต่างๆพอดี
Website : https://business.ais.co.th/sme/mobileservices/sme-emarket.html และ https://business.ais.co.th/sme/internetservices/smesupermeshwifi.html
Facebook: https://www.facebook.com/AISBusinessSME
LINE@ : AIS Business
CALL CENTER โทร. 1149