เน็ต ราย เดือน เอ ไอ เอ ส 150 บาท

150 บาท / 30 วัน เน็ตไม่ยั้ง ไม่จำกัดปริมาณ 30 วัน (ยืดอายุอัติโนมัติ 6 รอบ) 30 วัน *777*9181*009099# เน็ต ราย เดือน เอ ไอ เอ ส 150 บาท เน็ต AIS ทุกเดือน นาน 30 วัน ใช้งานความเร็วสูงสุด 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ เน็ต ราย เดือน เอ ไอ เอ ส 150 บาท เน็ตไม่ยั้ง รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

เน็ต ais ราย เดือน ไม่ ลด ส ปี ด โทร ฟรี
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

ข่าวสาร AIS

AIS Business ประกาศวิสัยทัศน์ยกระดับสู่ “ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider” แสดงศักยภาพของบริษัทในเครือและพันธมิตรชั้นหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่ง จากดิจิทัลโซลูชันส์ที่ออกแบบมาเพื่อภาคธุรกิจและองค์กรทุกกลุ่ม

เอไอเอส โดย AIS Business แถลงวิสัยทัศน์ แล้วก็นโยบาย ก้าวสู่การเป็น “หัวหน้าบริการ ICT เพื่อหน่วยงานครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider” สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าหน่วยงานทุกขนาด รองรับการเติบโต รวมทั้งสร้างจังหวะใหม่ๆให้กับทุกอุตสาหกรรม จากความแข็งแกร่งของบริษัท และก็บุคลากรในเครือทั้งหมด อาทิ CS Loxinfo, Teleinfo Media, Rabbit Line Pay อื่นๆอีกมากมาย และการผนึกประสิทธิภาพจากผู้ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นแนวหน้าระดับนานาชาติ อาทิ Microsoft, G-ABLE, SAP, VMware ฯลฯ พร้อมให้บริการด้าน ICT อย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งครบวงจร เพื่อผู้ใช้งานองค์กรทุกกรุ๊ป ครอบคลุมตั้งแต่ Network, Digital Infrastructures, Cloud, IOT, ICT, Digital Platforms ในลักษณะของพาร์ทเนอร์แล้วก็ อีวัวซิสเต็ม ด้วยมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาส พร้อมเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างประโยชน์ให้กับทุกธุรกิจในยุค Digital Transformation เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแก่เศรษฐกิจไทย

พร้อมจัดงานการประชุมแล้วก็เทคโนโลยีโชว์เคสแห่งปี “AIS Business: The DIGITAL FUTURE 2019” ร่วมฟังวิสัยทัศน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรแนวหน้าของไทยและสากล พร้อมสัมผัส Digital Solutions ที่ใช้งานได้จริง จากหลากหลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวมาว่า “ในช่วงเวลากว่า 5 ปีให้หลัง โลกพบเจอกับผลพวงครั้งยิ่งใหญ่จาก Digital Disruption ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในวิถีชีวิตแล้วก็ทุกอุตสาหกรรม ซึ่งในทางขององค์กร นี่เป็นโอกาสใหม่ครั้งสำคัญที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง Transform หน่วยงานสู่ Innovation Organization เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”
“เราเชื่อถือว่า ยุคนี้องค์กรต้องทำ Business Transformation ใน 2 ด้าน เป็น

 1. ยกระดับการจัดการจัดการหน่วยงาน ใน 3 ส่วนหมายถึงปรับกระบวนการทำงานหลักให้เป็น Digital (Digitizing Core Processes), ปรับรูปแบบช่องทางการมอบบริการลูกค้าให้เป็น Digital (Digitizing Customer Interface) รวมทั้ง สร้างสรรค์และก็ขยายหน่วยงานสู่แบบอย่างบริการหรือธุรกิจใหม่ๆ(Discovering and Scaling by Digital)
 2. ยกฐานะและก็ให้ความเอาใจใส่กับกรรมวิธีการเพื่อลูกค้า ใน 3 ส่วนหมายถึงรู้เรื่อง/รู้จักลูกค้าอย่างถ่องแท้ผ่าน Big Data, ประดิษฐ์ของใหม่ที่ผิดแผกแตกต่างตลอดเวลา ด้วย Speed “จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการ transform สู่ Digital Life Service Provider ของเอไอเอส ที่เป็นการปรับอีกทั้งองคาพยพ ไม่ว่าจะเป็น Digital Infrastructure, Digital Service รวมทั้ง Culture Transformation ทำให้วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทุกกรุ๊ปรวมทั้งทุกอุตสาหกรรมให้ยกระดับไปอีกขั้นจาก Ecosystem ในโลกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากแนวความคิด “ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider”

ด้านนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เผยออกมาว่า “วันนี้ เอไอเอสมีความพร้อมอย่างมากทั้งในด้านเครือข่าย และก็เทคโนโลยีอันนำสมัย ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็น “ผู้นำบริการ ICT เพื่อหน่วยงานครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider” ที่อยู่ข้างเคียงหน่วยงานธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ AIS Business ตามเจตนารมย์ของบริษัทที่ขมักเขม้นตั้งมั่นนำสมรรถนะรวมทั้งความชำนิชำนาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงคณะทำงานพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มาส่งเสริมภาคธุรกิจแล้วก็องค์กรของไทยให้เติบโตล้ำหน้าอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับเพื่อการดำเนินธุรกิจในสมัยเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นจากสมรรถภาพด้านโครงข่าย Digital Infrastructures ที่ทรงอำนาจเป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศ อย่างเช่น

 • เครือข่าย Mobile : เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดในประเทศ รวมถึงมีคลื่นความถี่หลักสำหรับเพื่อการให้บริการ 4G เยอะที่สุด
 • โครงข่าย Fixed Broadband : เอไอเอส เส้นใย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีเส้นใยออพว่ากล่าวกแท้รายแรกในประเทศ ครอบคลุมแล้วกว่า 50 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ
 • โครงข่าย IoT : เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีทั้งเครือข่าย eMTC แล้วก็ NB-IoT ครอบคลุมทั้งยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นรายแรกและก็รายเดียวในไทย

รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้ง Digital Services ทั้งที่จากการ Synergy ความแข็งแกร่งของบริษัทและก็บุคลากรในเครือทั้งหมดทั้งปวง อาทิเช่น CS Loxinfo, Teleinfo Media, Rabbit Line Pay อื่นๆอีกมากมาย ร่วมกันให้บริการรวมทั้งทำตลาดให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าหน่วยงาน และการผนึกศักยภาพจากผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นหนึ่งระดับนานาชาติ

เป็นต้นว่า Microsoft, G-ABLE, SAP, VMware ฯลฯ ทำให้สามารถให้บริการ Digital Platforms และ Solutions นานาประการด้าน ตั้งแต่ Network, Data Center, Cloud, Managed ICT Services, IoT, Payment ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเรื่องเครือข่ายเท่านั้น แต่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ Device, Platform, การออกแบบ Software และ Application, ระบบ Cloud Computing ระดับเวิล์ดคลาส, eSIM ที่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ และก็ที่เกี่ยวพันในอีวัวสิสเต็มทั้งปวง และก็ยังสามารถ Customized โซลูชั่นส์ให้สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานในแต่ละอุตสาหกรรมได้ด้วย เหล่านี้ AIS Business พร้อมให้คำแนะนำกับทุกหน่วยงานที่สนใจนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับเพื่อการดำเนินงาน” นายยงสิทธิ์กล่าว

บริการด้าน ICT ของ AIS Business ประกอบด้วยบริการหลักๆดังต่อไปนี้
1. บริการ Cloud & ICT เพื่อธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยคุณภาพการให้บริการที่เหนือกว่าในทุกมิติ คราวหลังการซินเนอร์ยี่กับบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มสมรรถนะความแข็งแกร่งบริการ Cloud ของเอไอเอสในทุกๆด้าน ทำให้มี DATA CENTER ทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพ และก็ละแวกใกล้เคียง และก็ตามภูมิภาคต่างจังหวัด รวม 9 แห่งทั้งประเทศ ส่งผลให้เดี๋ยวนี้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่มี DATA CENTER ในไทยจำนวนไม่ใช่น้อยที่สุด

ซึ่งตามมาตรฐาน Carrier Grade Data Center เปรียบเทียบชั้นระดับนานาชาติ มากไปกว่านี้ การที่เอไอเอสมีเครือข่ายคุณภาพ 3G, 4G, 4.5G แล้วก็บริการติดต่อสื่อสารข้อมูล (Enterprise Data Service) ก็เลยทำให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า รวมทั้งมีบริการ ICT Service ที่นานัปการจากซีเอส ล็อกซอินโฟทั้งสิ้น ตลอดจนนำคณะทำงานที่มีความชำนาญของทั้งสองบริษัทมาร่วมให้บริการ Managed Network รวมทั้ง Managed ICT Services เหล่านี้ จึงสามารถให้บริการ Cloud ได้แบบ End-to-End Single Service Provider อย่างครบวงจร ตั้งแต่ Cloud Infrastructure, Platform, Software, Network, Security ไปจนกระทั่ง Managed Services ตอบปัญหาทุกอุตสาหกรรม ใช้ได้ทั้งยังภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน ตั้งแต่หน่วยงานขนาดใหญ่จนกระทั่งผู้ประกอบการ SME และ Startupนอกจากนี้ ยังออกบริการใหม่ๆร่วมกับผู้ส่งเสริมผู้ให้บริการ Cloud ระดับนานาชาติ เป็นต้นว่า

 • Data Analytics as a Service ร่วมกับ G-Able สำหรับองค์กรที่ให้ความเอาใจใส่กับการนำข้อมูล มาวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Cloud ด้วยประสิทธิภาพเสมอกันกับ Server ขนาดใหญ่ ในราคาที่ต่ำกว่า ยืดหยุ่นกว่า ช่วยออมค่าครองชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสำหรับเพื่อการวางแผนแผนการการเพิ่มรายได้จากกลยุทธ์ตลาดได้อย่างตรงจุด
 • SAP Business One ร่วมกับ SAP เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ช่วยจัดการระบบงานขาย และระบบบัญชีแบบครบวงจร โดยมีข้อดีเพื่อ SMEเป็นขึ้นระบบได้เร็ว สามารถขยายตัวเติบไปพร้อมด้วยธุรกได้ ย่นเวลาและก็งบประมาณด้าน Hardware
 • SD-WAN ร่วมกับ CISCO และ VERSA เทคโนโลยีบริหารจัดการโครงข่ายที่ล้ำหน้า โดยใช้ Software เป็นตัวกึ่งกลางสำหรับการจัดการโครงข่ายทั้งหมดในจุดเดียว ทำให้การใช้แรงงานร่วมกันกับโครงข่ายหลากชนิดพร้อม ไม่ว่าจะเป็นวงจรส่วนบุคคล, อินเทอร์เน็ต หรือ 3G/4G จากผู้ให้บริการที่แตกต่างก็ทำได้อย่างง่ายดาย เป็นรายแรกในประเทศไทย

2. บริการ IoT เชิงพาณิชย์

โดยเอไอเอสเป็นรายแรกรวมทั้งรายเดียวในไทยที่เปิดให้บริการโซลูชั่นส์ IoT เชิงพาณิชย์แล้ว กับองค์กรอีกทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชนชั้นนำของประเทศ ด้วยความสามารถของโครงข่าย IoT ทั้ง NB-IoT รวมทั้ง eMTC ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งเครือข่ายผู้สนับสนุนความร่วมมือจากโครงการ AIAP (AIS IoT Alliance Program) ที่มีสมาชิกรวมกว่า 800 รายที่ด้วยกันสร้างสรรค์ IoT Ecosystem ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทำให้เอไอเอสสามารถดำเนินงานและก็ต่อยอดความร่วมแรงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะของการร่วมกันวิจัยและพัฒนา และการออกโซลูชั่นส์ด้าน IoT เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจจริงๆตลอดจนการนำ IoT ช่วยเหลือของใหม่สมาร์ทสิตี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การติดต่อ คุณภาพชีวิตการดำรงชีวิต เพื่อการพัฒนาชุมชนและก็สังคมอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างโซลูชั่นส์ IoT

 • Smart Transportation สำหรับงานขนส่งการติดต่อสื่อสาร โดยความร่วมมือกับกองควบคุมตำรวจนครบาล 1 ให้บริการจัดตั้งอุปกรณ์ NB-IoT Tracking บนรถยนต์ตำรวจ
 • Smart Recognition ช่วยจดจำ พิจารณา วัตถุ ยานพาหนะหรือบุคคลโดยกล้องถ่ายรูปวีดิโอ ามารถดัดแปลงงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการตลาด Customer Care
 • Smart Cold Chain ช่วยบริหารจัดการตู้แช่-ห้องเย็น โดยความร่วมมือกับบริษัท The Cool
 • Smart Health ร่วมกับโรงหมอสมิติเวช ตอบปัญหาการดูแลสุขภาพ
 • Smart Industrial Estate ช่วยบริหารจัดแจงข้างในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ อมตะนคร

3. บริการ Digital Transformation Solutions

แอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดแจงหน่วยงานในลักษณะ Project-based ตามความอยากได้ของลูกค้าในแต่ละธุรกิจ เช่น

 • Smart Retail ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่
 • Points & Privilege แพลทฟอร์มระบบสะสมคะแนน และก็สิทธิพิเศษของธุรกิจตัวเอง
 • Robot-as-a-Service การให้บริการหุ่นยนต์พร้อมระบบควบคุม ให้องค์กรสามารถระบุการกระทำหุ่นยนต์ การโต้ตอบ การให้ข้อมูล แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • sSmart Call ระบบสำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องส่ง Agent ไปติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการที่ Site งาน

4. บริการ Digital Payment Gateway

พร้อมให้บริการเชื่อมต่อระบบจ่ายเงินของธุรกิจให้สามารถรองรับการชำระเงินแบบดิจิตอล โดยประสานศักยภาพของบริษัทในเครือ ทั้ง Rabbit LINE Pay แล้วก็ mPAY ทำให้สามารถดีไซน์โซลูชั่นส์ด้าน Payment ให้กับลูกค้าองค์กรได้ ซึ่งนับว่าเป็นคุณลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกับผู้ให้บริการ ICT รายอื่น

5. บริการ Digital Marketing & Outsource Contact Center

ด้วยประสบการณ์ของบริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย (บริษัทในเครือ) พร้อมตอบโจทย์วิธีการทำการตลาดดิจิทัลให้กับธุรกิจ เช่น YellowPages eCommerce Platform, SEO, Email Marketing, Social Marketing, กระบวนการทำเว็บไซต์ รวมถึงบริการ Outsource Contact Center สำหรับธุรกิจสำหรับเพื่อการติดต่อลูกค้า ทั้งกรณีรับสายลูกค้าและก็โทรศัพท์หาลูกค้า

สำหรับลูกค้าหน่วยงานแล้วก็เอสเอ็มอี ที่สนใจใช้บริการ AIS Business สามารถติดต่อเหมาะ ทีมงานของ AIS ที่ดูแลลูกค้าองค์กร, AIS Corporate Call Center 1149 หรือที่ business.ais.co.th
“ด้วยขีดความสามารถของบุคลากรที่ได้ปรับปรุงความรู้แล้วก็ความชำนิชำนาญในเทคโนโลยีดิจิทัล ประสมประสานเข้ากับหัวใจบริการ และทัศนคติที่มุ่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนความขมักเขม้นของบริษัทฯ ที่บริหารอย่างมือโปรมาโดยตลอด ผมขอรับรองรวมทั้งให้ความแน่ใจกับท่านลูกค้าหน่วยงานทุกกรุ๊ป ทุกขนาด ว่า ท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นเลิศ และก็ผิดแผกอย่างแน่นอน พวกเราพร้อมอยู่ข้างเคียง สร้างช่องทางใหม่ๆจากเทคโนโลยีดิจิทัล และเติบโตไปร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายสมชัย พูดสรุป