โปร เน็ต ais ไม่ ลด ส ปี ด 2023

โปร เน็ต ais ไม่ ลด ส ปี ด 2023 มีให้ลูกค้าได้เลือกสมัคร ซึงพวกเราได้สะสมมาไว้แล้ว ตรงนี้ โปร เน็ต ais ไม่ ลด ส ปี ด 2023 รวมโปรเน็ต ais ราคาสุดคุ้ม โปรขายดิบขายดี ที่มีการสมัครใช้งานเยอะที่สุดในปีนี้ โปร เน็ต ais ไม่ ลด ส ปี ด 2023 มีให้เลือกดังต่อไปนี้

เน็ต ais ไม่ลดสปิด
AIS2Pro.com มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
 เป็นเพื่อนกันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ไม่ลดสปิด

เน็ตไม่ลดสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7021*009099#✆

28 บาท / 1 วัน
( +Vat 29.96 บาท )

เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7381*009099#✆

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*620*009099#✆

45 บาท / 1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7209*009099#✆

55 บาท / 1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7386*009099#✆

35 บาท / 2 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7380*009099#✆

55 บาท / 2 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7384*009099#✆

75 บาท / 2 วัน
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7385*009099#✆

95 บาท / 2 วัน
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7387*009099#✆

55 บาท / 3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7096*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

120 บาท / 7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7098*009099#✆

150 บาท / 7 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูกที่สุด!! เฉลี่ยวันละ 22 บาทเท่านั้น!

กด*777*7382*009099#✆

220 บาท / 7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7154*009099#✆

270 บาท / 7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7210*009099#✆

330 บาท / 7 วัน
( +Vat 353.1 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7388*009099#✆

เน็ตไม่ลดสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

350 บาท / 30 วัน
( +Vat 374.5 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7153*009099#✆

450 บาท / 30 วัน
( +Vat 481.5 บาท )

ด่วน! เน็ต 2 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
ถูก! ที่สุด เฉลี่ยวันละ 16 บาทเท่านั้น

กด*777*7383*009099#✆

650 บาท / 30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7159*009099#✆

850 บาท / 30 วัน
( +Vat 909.5 บาท )

เน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7211*009099#✆

1100 บาท / 30 วัน
( +Vat 1177 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*777*7389*009099#✆

800 บาท / 3 เดือน
( +Vat 800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7379*009099#✆

1200 บาท / 6 เดือน
( +Vat 1200 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 6 เดือน

กด*777*7328*009099#✆

1800 บาท / รายปี
( +Vat 1800 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งปี

กด*777*7329*009099#✆

1285 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1285 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7398*009099#✆

1925 บาท / 3 เดือน
( +Vat 1925 บาท )

เน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด ไม่จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ 3 เดือน

กด*777*7399*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call เน็ตเต็มสปิด

เน็ตเต็มสปิด รายวัน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคเหนือเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7092*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคใต้เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7342*009099#✆

19 บาท / 1 วัน
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB (ภาคอีสานเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง

- หากใช้ครบแล้วจะไม่สามารถใช้งานต่อได้
หรือจะกลับไปใช้แพ็กเกจหลัก

กด*777*7024*009099#✆

10 บาท / 1 วัน
( +Vat 10.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7541*009099#✆

17 บาท / 1 วัน
( +Vat 18.19 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7542*009099#✆

22 บาท / 1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7543*009099#✆

38 บาท / 1 วัน
( +Vat 40.66 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7544*009099#✆

49 บาท / 1 วัน
( +Vat 52.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7545*009099#✆

52 บาท / 1 วัน
( +Vat 55.64 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7546*009099#✆

79 บาท / 1 วัน
( +Vat 84.53 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7547*009099#✆

97 บาท / 1 วัน
( +Vat 103.79 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7548*009099#✆

115 บาท / 1 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7549*009099#✆

135 บาท / 1 วัน
( +Vat 144.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7550*009099#✆

11 บาท / 3 วัน
( +Vat 11.77 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7551*009099#✆

18 บาท / 3 วัน
( +Vat 19.26 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7552*009099#✆

23 บาท / 3 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7553*009099#✆

69 บาท / 3 วัน
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7554*009099#✆

82 บาท / 3 วัน
( +Vat 87.74 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7555*009099#✆

84 บาท / 3 วัน
( +Vat 89.88 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7556*009099#✆

115 บาท / 3 วัน
( +Vat 123.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7557*009099#✆

155 บาท / 3 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7558*009099#✆

189 บาท / 3 วัน
( +Vat 202.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7559*009099#✆

199 บาท / 3 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7560*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายสัปดาห์

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

12 บาท / 7 วัน
( +Vat 12.84 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7561*009099#✆

20 บาท / 7 วัน
( +Vat 21.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7562*009099#✆

25 บาท / 7 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7563*009099#✆

155 บาท / 7 วัน
( +Vat 165.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7567*009099#✆

205 บาท / 7 วัน
( +Vat 219.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7568*009099#✆

230 บาท / 7 วัน
( +Vat 246.1 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7569*009099#✆

245 บาท / 7 วัน
( +Vat 262.15 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7570*009099#✆

105 บาท / 7 วัน
( +Vat 112.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7564*009099#✆

125 บาท / 7 วัน
( +Vat 133.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7565*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7566*009099#✆

เน็ตเต็มสปิด รายเดือน

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

15 บาท / 30 วัน
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 150 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7571*009099#✆

23 บาท / 30 วัน
( +Vat 24.61 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 300 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7572*009099#✆

27 บาท / 30 วัน
( +Vat 28.89 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 800 MB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7573*009099#✆

209 บาท / 30 วัน
( +Vat 223.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 1 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 256 Mbps

กด*777*7574*009099#✆

259 บาท / 30 วัน
( +Vat 277.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 2 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7575*009099#✆

419 บาท / 30 วัน
( +Vat 448.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 3 GB
รายครั้ง
โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 512 Mbps

กด*777*7576*009099#✆

505 บาท / 30 วัน
( +Vat 540.35 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 7 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7577*009099#✆

615 บาท / 30 วัน
( +Vat 658.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 10 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7578*009099#✆

649 บาท / 30 วัน
( +Vat 694.43 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 15 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7579*009099#✆

699 บาท / 30 วัน
( +Vat 747.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด 5G จำกัด 20 GB
รายครั้ง
เน็ตแรงจุใจ 1 Gbps จำนวนจำกัด! รีบสมัครก่อนหมด

กด*777*7580*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

25 บาท / 1 วัน
( +Vat 26.75 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

99 บาท / 7 วัน
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7502*009099#✆

150 บาท / 15 วัน
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*7501*009099#✆

199 บาท / 30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*540*009099#✆

399 บาท / 30 วัน
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ต่ออายุอัตโนมัติ
- โปรเน็ต AIS 5G ความเร็วสูงสุด 1 Gbps

กด*777*541*009099#✆

สมัครโปรเน็ต AIS 12Call ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

32 บาท / 1 วัน
( +Vat 34.24 บาท )

เน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีใน AIS 24 ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7000*009099#✆

42 บาท / 1 วัน
( +Vat 44.94 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
- รายครั้ง
- ไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน/โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.

กด*777*7151*009099#✆

129 บาท / 7 วัน
( +Vat 138.03 บาท )

เน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7220*009099#✆

229 บาท / 7 วัน
( +Vat 245.03 บาท )

เน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
โทรฟรีภายใน AIS 24 ชั่วโมง
รายครั้ง
ไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรนอกเวลา
โทรเกิน โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ.

กด*777*7221*009099#✆

โหลดโบรชัวร์ไว้สมัครครั้งต่อไป

โปรเน็ต AIS รายวัน (1 วัน) แรงตลอด ไม่ยั้ง ไม่ลดสปีด

กลับมาอีกรอบกับโปรเน็ตแรงสม่ำเสมอ โปรเน็ต AIS ไม่ยั้ง ไม่ลดสปีด เลือกความแรงได้ ไม่ว่าจะใช้เล่นเฟซฯ แชทไลน์เบาๆได้กับ 2 Mbps สายสตรีมเมอร์มองยูทูปได้เพลิดเพลินๆกับเน็ต 4 Mbps เน็ตแรงชื่นชอบแบบ 6 Mbps หรือจะแรงจนถึงสะดุ้งแบบ 10 Mbps เล่นกันเพลิดเพลินๆ1 วัน สำหรับคนใดที่เน็ตหมดระหว่างเดือนหรือจะต้องใช้เน็ตแรงๆในช่วงเวลาสั้นๆโปรนี้สมควรอย่างยิ่ง สมัครเน็ต AIS ได้ทุกซิม เพิ่มเงินในระบบให้พอแล้วเลือกความเร็วที่ปรารถนาเลยคะ

โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ (7 วัน) ไม่ยั้ง ไม่ลดสปีด

ไม่ว่าจะวันจันทร์ วันอังคาร วันทำงานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็เล่นเน็ตไปแบบคุ้มๆไม่ต้องกลัวสะดุดกับโปรเน็ต AIS 7 วัน คุ้มสุดเล่นได้เพลิดเพลินๆไม่ลดสปีด เน็ตไม่ยั้ง เลือกความเร็วได้ตามใจ แชทได้ไม่มีหยุด สตรีมเกมไปไม่มียั้ง สมัครเน็ต AIS ทุกซิมเลย ไม่ว่าจะทุกเดือนหรือเพิ่มเติมเงิน เพียงแค่เพิ่มเติมเงินในระบบให้พอเพียง แล้วเลือกความเร็วที่อยากเลย เล่นเน็ตช้านาน 7 วัน

โปรเน็ต AIS ทุกเดือน (30 วัน) ไม่ยั้ง ไม่ลดสปีด

เล่นเน็ตกันยาวกว่าเดิม 30 วันไม่ยั้งกับโปรเน็ต AIS แบบไม่ลดสปีด บันเทิงใจได้ไม่มีขัดข้อง เหมาะกับคนไหนกันแน่ที่เกลียดชังเพิ่มเน็ตเสมอๆระหว่างเดือนก็เลือกโปรนี้ยาวๆได้เลย คนไหนที่ WFH อยู่ก็ใช้กันได้เพลิดเพลินๆไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาสมัครใหม่เรื่อยสามารถสมัครเน็ต AIS โปรนี้ได้อีกทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่ เพิ่มเติมเงินให้พอแล้วเลือกความเร็วที่อยากได้เลย เล่นเน็ตได้แบบจุกๆไปเลย 30 วันแรง

สมัครเน็ต AIS Non Stop ไม่ลดสปีด สำหรับ 3 เดือน (90 วัน)

สำหรับคนไหนกันที่พบแพ็กโปรเน็ต AIS ในดวงใจ ต้องการใช้นานๆไม่เปลี่ยนใจ ais2pro.com ก็มีให้บริการเหมือนกันนะ จ่ายที่เดียวใช้เน็ตยาวๆไปเลย 90 วัน ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดจำนวนการใช้แรงงาน คุ้มมากมายๆเลือกความเร็วได้เลย จะเป็น 1 Mbps 4 Mbps หรือจะเน็ตเร็วลื่นหัวแตกแบบ 10 Mbps ก็มีมาให้เลือก

แพ็กเน็ต AIS เต็มสปีด สมัครตามจำนวน ใช้เท่าไหร่ สมัครเพียงแค่นั้น

สำหรับผู้ใดใช้เน็ตไม่มากมาย โปรเน็ต AIS ตามใจ ใช้งานเยอะแค่ไหนสมัครเพียงแค่นั้น เน็ตแรงเต็มสปีด สมัครเน็ต AIS ราคาเริ่มเพียงแค่ 45 บาท/วัน ราคาน่ารักน่าเอ็นดูๆเอาอกเอาใจหญิงรับใช้งานไม่เยอะแยะ ใครกันแน่อยู่บ้านมีไวไฟใช้แล้วต้องการเพิ่มความแรงบางจุด ห้ามพลาดเลยจ๊า มองโปรเน็ตเต็มสปีดเสริมเติม คลิกตรงนี้ จ้ะ

โปรเสริม AIS คอมโบ เน็ตไม่ยั้ง + โทรฟรีไม่ยั้ง

ขอเสียงสายเม้าท์หน่อยแรง เจอกับโปรเน็ต AIS สุดคุ้มเอาอกเอาใจหญิงรับใช้เน็ตและก็โทร จะโทรเพียงแค่ในเครือข่ายหรือนอกโครงข่ายก็มี แถมโปรเน็ตความเร็ว 512Kbps แบบไม่ลดสปีดด้านใน 1 วัน คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแร้ว

*เน็ต AIS ไม่ยั้ง 1 วัน ไม่ลดสปีด + โทรฟรีไม่ยั้ง สมัครเน็ต AIS โปรนี้ได้ทุกซิม เพียงแต่เพิ่มเติมเงินให้พร้อมแล้วกดรหัสสมัครได้เลยค่ะ

ข่าวสาร AIS

ไม่ต้องการที่จะไปไหน ไม่ได้อยากต้องการเสี่ยง หลีกเลี่ยงได้! เพียงแค่ทำธุรกรรมออนไลน์กับเอไอเอส

ระยะนี้ผู้คนจำนวนมากคงจะอยู่ในตอนที่จำต้องเฝ้าระวัง รวมทั้งทำตามหลัก Social Distancing กันใช่ไหมครับผม ซึ่งถ้าหากใครกันแน่ที่ค่อนข้างจะกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย ไม่ต้องการที่จะไปทำธุระนอกบ้าน หรือเปล่าต้องการไปในที่ที่ผู้คนคับคั่งหากไม่สำคัญ แม้กระนั้นในทุกๆเดือนพวกเราจะต้องจัดแจงรายจ่ายมากไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเน็ตบ้าน หรือรายจ่ายเบ็ดเตล็ดส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต อื่นๆอีกมากมาย ที่ล้วนจำต้องจ่ายใบเสร็จรับเงินทั้งหมด และก็เพื่อขั้นตอนสำหรับเพื่อการเช็กยอดและก็จ่ายใบเสร็จรับเงินง่ายดายมากยิ่งขึ้น การรับหรือจ่ายใบเสร็จรับเงินออนไลน์น่าจะเป็นต้นแบบที่ตอบปัญหาในขณะนี้ใช่ไหมครับผม แต่ว่าทุกคนทราบไหมว่าอันที่จริงแล้ววิธีการทำธุรกรรมออนไลน์ยังให้ผลดีอะไรมากยิ่งกว่าที่คิดอีกครับผม

เช็กยอดได้ทั้งยังก่อน-ข้างหลังจ่าย ผ่านมือถือคุณ

ลองนึกถึงครับผม ในตอนที่พวกเราได้รับใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งค่าใช้บริการที่เป็นกระดาษ บางทีอาจไม่ค่อยสบายในตอนที่พวกเราอยากได้เช็กยอดย้อนไปครับผม เนื่องจากบางครั้งใบแจ้งค่าใช้บริการที่เป็นกระดาษ น้ำหมึกบางครั้งก็อาจจะเลือนหายเมื่อเก็บไว้นานๆหรือครั้งคราวพวกเราบางทีก็อาจจะเผลอทิ้งไป หรือทำหาย ซึ่งอาจทำให้กำเนิดความยุ่งยากตามมา แม้กระนั้นหากว่าพวกเราแปลงมารับ AIS eBill หรือใบเสร็จรับเงินออนไลน์ล่ะก็ หมดกังวลเรื่องกลุ่มนี้ได้เลย เพราะเหตุว่าคุณสามารถเช็กเนื้อหาของใบแจ้งค่าใช้บริการ ได้อีกทั้งก่อน-ข้างหลังเรียกเก็บ แถมยังสามารถตรวจตราย้อนไปได้ถึง 3 เดือนเลยครับผม

จ่ายใบเสร็จรับเงินออนไลน์ อยู่ไหนก็จ่ายได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

อีกหนึ่งความสบายที่ไม่กล่าวถึงอาจจะมิได้ ซึ่งก็คือ การที่พวกเราสามารถจ่ายใบเสร็จรับเงินได้สบายทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยู่ไหน แม้ว่าคุณจะท่องเที่ยวหรืออยู่บ้านนอก ก็ไม่เป็นปัญหาถึงแม้ใกล้ถึงกำหนด เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำธุรกรรมได้แบบง่ายๆแล้วครับผม ยิ่งเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่น้อยบางทีอาจจะต้องอยู่บ้านกันมาก รวมทั้งลดการออกไปด้านนอกให้ลดน้อยลง โดยเหตุนั้น การเปลี่ยนมาจ่ายใบเสร็จรับเงินออนไลน์ จะช่วยทำให้ปรับชีวิตคุณง่ายดายยิ่งกว่า เพิ่มความสบาย เร็วทันใจ ไม่เป็นอันตราย แถมขณะนี้ยังมีหลายวิถีทางที่รองรับการจ่ายใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นแอป myAIS, Internet Banking หรือจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของแบงค์ ก็ได้เหมือนกัน

รับใบแจ้งค่าใช้บริการและก็ใบเสร็จออนไลน์ ส่งตรงถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ คลายโลกร้อน

อีกหนึ่งข้อที่ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งอาจจะมิได้ระลึกถึงเป็นการช่วยลดโลกร้อนนี่แหละครับผม จากเดิมที่ใบแจ้งค่าใช้บริการรวมทั้งบิลที่เป็นกระดาษ จะถูกส่งเป็นจดหมายจากผู้ให้บริการมาถึงที่บ้านทุกๆเดือน แต่ว่าเมื่อพวกเราเปลี่ยนแปลงมารับ AIS eBill ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ และก็จ่ายใบเสร็จรับเงินผ่านวิถีทางออนไลน์ต่างๆพวกเราจะได้รับใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ eReceipt ซึ่งจะช่วยให้พวกเราลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างกระดาษ และก็ยังลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นมาจากใบแจ้งค่าใช้บริการรวมทั้งใบเสร็จ กล่าวได้ว่าเป็นอีกทางรักษาโลก ที่หลายๆคนเริ่มหันมาใช้แนวทางแบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผม

คุณเองก็สามารถเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อช่วยโลกของพวกเราได้ แค่เพียงเปลี่ยนแปลงจากการรับใบเสร็จรับเงินกระดาษทางไปรษณีย์ มาเป็นบริการ AIS eBill ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งได้สะสมบริการที่รองรับความสบายมากมายก่ายกอง ดังต่อไปนี้

– บริการ SMS แจ้งยอดใบเสร็จรับเงินโดยทันที ช่วยทำให้คุณไม่พลาดทุกการจ่ายใบเสร็จรับเงิน
– สามารถเช็กยอดและก็เนื้อหาการใช้แรงงาน ย้อนไปได้ถึง 3 เดือน
– เพิ่มความปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ด้วยรหัสคุ้มครองปกป้อง
– รับใบเสร็จรับเงินเร็วกว่า เช็กได้โดยทันที ไม่ต้องคอยไปรษณีย์
– มองใบแจ้งค่าใช้บริการได้ทุกๆที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
– AIS eBill สมัครฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน

มองเห็นผลดีดีๆจากการรับใบเสร็จรับเงินออนไลน์ แล้วก็จ่ายใบเสร็จรับเงินออนไลน์กันแล้ว อย่าลืมแปลงมาใช้บริการลักษณะนี้กันครับ เว้นแต่ความสบายสบาย ยังช่วยลดการใช้กระดาษ มัธยัสถ์ทรัพยากรต้นไม้ได้มากขึ้น แล้วก็สำหรับใครกันแน่ที่เป็นลูกค้าเอไอเอส สามารถสมัครบริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ AIS eBill พร้อมรับ SMS แจ้งยอดใบเสร็จรับเงินฟรี ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือคุณ ได้ไม่ยากที่ https://m.ais.co.th/n1HjlPxiq หรือโหลดแอปพลิเคชัน myAIS ก็สามารถเช็กยอด-จ่ายใบเสร็จรับเงิน ได้อย่างสะดวกเหมือนกันขอรับ